I invite you to participate in the April 2022 telepathic LifeNet workshop which will take place on Saturday, April 16th at 9 a.m. The workshop connects to the meditations for Ukraine and is titled We Create Peace by starting with the peace within. How to engage ancestors, entangled in the past wars, now purified, in creating peace now? How to remove the blockade that prevents the fairy beings of the white Dove of Peace to act now?

April 2022 Telepathic LifeNet Workshop – We Create Peace >>>

Dela OHO, Komune v Šempasu in novo postavitev “Geo-kultura” razstavljamo v Muzeju sodobne umetnosti v Ljubljani na Metelkovi do septembra 2022. razstava z naslovom “Zasilni izhod” pokaže naše različne projekte in vizije, kako voditi razvoj civilizacije v tretje tisočletje – tudi vzporedna dogajanja. Moja uvodna besedila >>>
Z namenom podpreti ustvarjalne sile v slovenskem prostoru predlagam v okviru Društva VITAAA da do volitev v Državni zbor izvajamo katero od predlaganih imaginacij. Kolikor mogoče je treba zagotoviti, da se bo naše življenje in usoda, v katero je človek vpel naravo, obrnila v tisto smer, ki je v sozvočju z bistvom Slovenije kot celote in z namenom našega bivanja na Zemlji.

Imaginacije >>>