Slovenska verzija knjige o Bosanskih piramidah, ki je do zdaj obstajala samo v nemščini in portugalščini, je zdaj natisnjena. Prvi del je napisala hčerka Ana (piramide govore o tem, kaj se z Zemljo dogaja danes), drugi del o geomantičnem pogledu je moj, tretji del pa je prispeval Thomas von Rotenburg z zgodbo o treh eteričnih oljih. Knjigo lahko naročite na naslovu drustvo.vitaaa@gmail.com.
Imagine a glowing spark under the ashes of the burnt down Cathedral of Notre Dame in Paris. Breathe-in three times firmly and breathe-out each time upon the spark so that the spark develops into a light rosette similar to the one upon the facade of Notre Dame, but rich with lights and colors. Feel its presence and then distribute it throughout the world as a sign of freedom and coexistence among nations of the Earth.  Meditation >>>
Through its spiritual self the human being takes part in the angelic evolution that includes the evolution of the cosmic consciousness. Since we are simultaneously beings of the Earth, we take part also in the evolution of Gaia’s elemental world. Through our double identity humans represent a possible link between the angelic and the elemental world. Meditation of the Month >>>