Septembrska telepatska LifeNet delavnica

Nedelja 17. septembra ob 9.00

Torek 19. septembra ob 20.00

Delavnica je telepatska. Sledi gibanju Sonca, kar pomeni, da vsakdo začne zjutraj ob 9h (oziroma ob 20.00) po lokalnem času.

Ker imamo različne ritme delovanja, program ni časovno določen. Za vsako vajo si vzemi toliko časa kot ga potrebuješ in se pri tem zavedaj, da vendarle delamo kot uglašena skupina.

Uglasitev skupine

 1. Bodi ozemljen/a v svojem srcu in telesu in občuti navzočnost skupine, ki vključuje tudi elementarna, angelska in duhovna bitja, ki sodelujejo z nami. Čeprav smo razkropljeni po svetu smo povezani v znamenju naše ljubezni do

Gaje in soodgovornosti za življenje na Zemlji.

1. del: Blagoslov vode (ustvarila Tea Golob)

 1. Lahko stojiš ali sediš z vzravnano hrbtenico.Odpri svoj srčni prostor. Zagledaš mehak slap zlato bele vode, ki nežno priteka od zgoraj in pod seboj ustvarja sijoč ribnik.
 2. Stopi v ta ribnik, dvigni roke nad sabo, napolni jih z vodo in jo počasi zlij na vrh svoje glave.Občuti, kako se kapljice vode počasi zlijejo z vsako celico v tvojem telesu, ki zažarijo v močni beli svetlobi. Ozavestivsako celico, spusti se globoko na podatomsko raven in opazuj to vodno svetlobo, ki sije na makroskopski, kvantni ravni.Začuti, da je tvoje telo kot skupek neskončnih galaksij.
 3. Ponovno ozavesti svoje telo kot celoto.Sedaj stopi pod slap.Začuti, da si kot seme, ki lahko raste visoko.Širiš se tudi na široko.Zdaj si cela Zemlja.Opazuj, kako so vsa bitja, drevesa, rastline, živali, elementali, del tebe.In voda napaja tvoje celotno telo in vsem omogoča življenje.In ti rasteš širše, onkraj sončnega sistema, galaksij, se stapljaš z njimi, vse do neskončnosti.
 4. In potem si predstavljaj, da se dvigneš do izvira slapa.Tam je sijoč portal in stopiš v belo svetlobo.Počutiš se popolnoma izpolnjeno, mirno, varno, ljubljeno.Zatem greš nazaj, vzvratno.Ko ponovno primeš kapljico vode v roko, se zavedaš, da si to ti, lastna svetloba in moč, ki hrani in oplaja življenje.

2.del: Sedem mečev zabodenih v srce Svete Marije (ustvaril Marko Pogačnik)

Med potovanjem za mir, ki je sledilo mednarodnemu srečanju LifeNet letos avgust, je skupina udeleženk in udeležencev štiri dni potovala – deloma z avtobusom in deloma telepatsko – v vse štiri strani Evrope in tako tudi proti vzhodni Evropi. Zavedeli smo se, da mora biti v tej smeri neka blokada, ker je bila navzočnost sodelujočih iz vzhodne Evrope na LifeNet srečanju minimalna. Blokada se mi je pokazala kot obuditev Železne zavese, ki jo je Sovjetska zveza postavila po 2. svetovni vojni. Okoli leta 1990 so jo sicer opustili ampak se je z vojno v Ukrajini spet vzpostavila, tokrat s strani Zahoda. Ker je vzhod Evrope globoko povezan z ljubečimi močmi Svete Marije, se je pojavila asociacija s tradicionalno podobo Marije s sedmimi meči zabodenimi v njeno srce (Marija sedmih žalosti). Potujoča skupina je meče odstranila iz njenega srca v Mihaelovi baziliki v Hildesheimu.

Spodaj je navedenih sedem mečev v Marijinem srcu prevedenih v jezik sodobnosti. Vsakega od njih bomo skupaj odstranili iz združenega srca Gaje in človeštva. Vsak meč posebej bomo preobrazili s pomočjo jate mini elementarnih bitij imenovanih Gajine iskrice. Pojavile se bodo vsakič iz dlani vaših razprtih rok.

 • Prvi meč: Večina človeštva na Zemljo še vedno napačno gleda kot na trdo kroglo materije.
 • Drugi meč: Zastarele medcelične vezi blokirajo v naših telesih bistvene procese preobrazbe in s tem človeka zadržujejo v starih vzorcih.
 • Tretji meč: Zastarela omrežja energijskih linij zadržujejo Gajine svete kraje zasidrane v starih vlogah, tako da se ne morejo prosto gibati v trenutnih ritmih Zemljine preobrazbe.
 • Četrti meč: Sodobna civilizacija je razvila manipulativne sposobnosti s pomočjo katerih lahko prisili Gajina elementarna bitja k kolaboraciji pri izdelavi neštetih rušilnih predmetov in procesov delujočih proti življenju – orožje je tak primer.
 • Peti meč: Množice človeških bitij so ujete v dualističnem vzorcu zavesti, ki jih samoumevno vodi v medsebojen konflikte in vojne.
 • Šesti meč: Moči zmajev kot prvinskih sil stvarstva so v človeški predstavnosti vklenjene v podobe strašil – kar pomeni, da niso sposobne celovito delovati tam, kjer je njihova pomoč med procesom Zemljine preobrazbe nujna.
 • Sedmi meč: Podoba monoteističnega Boga, kakršno so naredila svetovna verstva kriči s tako močnimi zvoki tujosti in obupa, da ljudje ne morejo slišati glasu Gaje in notranjega glasu lastnih src.

Sekvenca št. 3: Utelešenje jajca božanske ženske trojice (avtorica: Ying Li)

Jajčece (ovum) je čudež življenja, ki nosi kode Gajine ustvarjalnosti. V obdobju nosečnosti obstaja svet trenutek, ko smo kot jajčece hkrati del materinega in babičinega telesa. Ko se povežemo s tem celičnim spominom ženske svete trojice, aktiviramo moči božanske ženske v sebi in na planetarni ravni.

 1. Predstavljaj si, da si jajčece v materinem telesu. Občuti popoln mir in veselje, ko v svoji prvobitni obliki krogle držiš kode življenja.
 2. Potem poglej svojo mamo kot zarodek, kar je prav tako popolna oblika življenja. Ti si jajčece v telesu nje kot zarodka in podpirajo vaju angelska in elementarna bitja, ki skrbijo za življenje v maternici.
 3. Občuti materino embrionalno telo, kako plava v plodovnici, sebe pa kot žareče seme v njej. Nato se zaveš večjega telesa: svoje babice kot nosečnice, ki v svoji maternici nosi tvojo mamo.
 4. Babica, mati in ti skupaj tvorite sveto trojico: jajce z žensko močjo treh. Si seme življenja v večjem semenu življenja (tvoja mama), ki je v še večjem semenu življenja (tvoja babica). Vzemi si trenutek in začuti to jajce božanske ženske trojice, ki ga utelešaš ne glede na to, ali si moški ali ženska.
 5. Medtem ko v sebi držiš to žensko moč, prosi, naj se v tvoji družinski liniji in v linijah vseh bitij odvije zdravljenje, ki je potrebno. Začuti modrost in ljubezen vseh ženskih rodov po vsem svetu, ki se pretakajo skozi tebe in te napolnjujejo z mirom, močjo in ustvarjalnostjo.

Zaključek

 1. Zavedaj se tega, da je eden od namenov udeležbe na telepatskih delavnicah to, da bitjem iz drugih dimenzij in svetov Gaje ponudimo priložnost, da skupaj z nami kot ljudmi sodelujejo pri temah, ki so pomembne za vse nas.
 2. Vzemi si nekaj trenutkov, da začutiš vsa ta čudovita bitja in izrazi jim svojo hvaležnost.
 3. Prosi ta bitja in svetove, naj (skupaj z nami) ponovijo predlagane vaje v prihodnosti, če bodo to želela.

Telepatska delavnica LifeNet kot del ustvarjalnega srečanja LifeNet v Bad Meinbergu med 31. julijem in 4. avgustom 2023

Program delavnice bo vsak dan izvajala skupina na srečanju v Meinbergu. Tisti sodelavci LifeNet (VITAAA), ki se utelešenega srečanja ne morejo udeležiti, ga lahko izvajajo vzporedno na telepatski način.

Osrednja tema 4-dnevne delavnice je prenova človeške matrike. Izvajalo jo bo več kot sto udeležencev srečanja iz 20 dežel in vsi tisti po svetu, ki ste se odločili za telepatsko sodelovanje. Posamezne dele delavnice so prispevali Ying Li, Simona Čudovan, Annette Frederking in Marko Pogačnik.

Načrt telepatskega sodelovanja je naslednji:

 • Sodelovanje pri jutranji tihi meditaciji med 7.30 in 8.00
 • Sodelovanje pri delavnici za prenovo človekovega pravzorca (matrike). Ker so programski ritmi srečanja različni, so tako tudi termini, ko bodo člani srečanja izvajali posamezne sekvence delavnice. Vi jih lahko izvajate glede na lastne časovne okvire. Za orientacijo so termini za izvedbo posameznih sekvenc v Bad Meinbergu označeni.

Načrt telepatske delavnice lahko nekaj dni pred delavnico najdete na naši spletni strani www.vitaaa.net v drugih jezikih pa na www.lifenet.si/meditations

 • Delamo usklajeno s Soncem, zato začnite ob določeni uri po vašem lokalnem času.
 • Po potrebi preberite smernice za telepatske delavnice, ki so objavljene na teh dveh spletnih straneh.
 • Načrt delavnice preberite že prej in imejte ga natisnjenega ali pa odprtega na računalniku ali telefonu, da boste lahko sledili zaporedju sekvenc.

Uglaševanje skupine

 1. Zavedaj se, da smo kot skupina razpršeni po vsem svetu. Premikaj svoje subtilne tipalke, da začutiš navzočnost članov skupine. Zavedaj se tudi skupine, ki dela na licu mesta v Bad Meinbergu, v osrčju Nemčije.
 2. Oblikujemo krog in povabimo prednike in potomce človeškega rodu, naj se pridružijo temu krogu. Občuti njihovo navzočnost.
 3. Zdaj povabimo elementarna in arhetipska bitja zemeljskih kraljestev, naj se nam pridružijo. Povabimo tudi bitja angelskega omrežja. Zavej se svojih občutkov ob tem, ko stojijo z nami v krogu.

Ponedeljek, 31. julija od 20.30 do 21.00

Prvi del

Svobodo elementu vode

Voda je element odgovoren za podajanje bistva življenja vsem bitjem utelešenim na Zemlji – naj bodo utelešena v materialnem ali subtilnem telesu. Na določeni točki planetarne evolucije so hotela bitja tuja Zemlji ukrasti Gaji znanje, kako se da duhovnim ravnem dati trdno (materializirano) telo. Razvila so načrt kako si podrediti vodo kot nosilko življenja v utelešeni obliki. V matriko človeškega bitja so vrinila črno magijsko kodo saj ima človek kot soustvarjalec Gaje dostop do vseh ravni njenega stvarstva. S pomočjo te kode je prišel dostop do kozmičnih vrednot vode v napačne roke, človekov pristop pa je bil skoraj zbrisan (zaledenel). Kot posledica je človeški rod zgubil prvinski stik z vsemi drugimi bitji Zemljinega vesolja, kar v veliki meri velja tudi za ljubeča medčloveška razmerja – z izjemo prebujenih posameznikov.

 1. Omenjeno izprijeno kodo si lahko predstavljamo kot črtno kodo kakršno imajo natisnjeno vsi izdelki, ki se na trgu prodajajo ali kupujejo.
 2. V našem primeru je nevarna koda sestavljena iz šestih črnih navpičnih črt, ki se trikrat ponavljajo (666). Predstavljaj si, da je taka črtna koda postavljena v vzročnem prostoru daleč zadaj za tvojim hrbtom. Takšna koda že dolgo spremlja človeški rod (praviloma neopažena) od roda do roda.
 3. Začnemo z preobrazbo kodinih črt. Najprej črno barvo spremeni v temno vijolično, da povabiš sile in bitja preobrazbe. Spremljaj proces preobrazbe s svojo intuicijo in občutki.
 4. Potem naj črte preobražene kode v širokem loku drsijo okrog tvojega telesa. Medtem, ko drsijo proti prostoru pred tvojim telesom, spreminjajo svojo barvo glede na barve mavrice: od vijolične proti modri, pa zeleni, rumeni in nazadnje snežno beli.
 5. Preden prispejo na prostor pred tvojim telesom, se je koda že spremenila iz 666 v 999, kar velja za trikratno ponovitev številke Boginje 9. (Glej dodatek 1)
 6. Preobražena koda žarči belo svetlobo z močjo opoldanskega sonca. Ob toploti sonca se zamrznjena voda v človeški matriki stopi.
 7. Zdaj si predstavljaj kako se voda ljubezni in življenja prosto pretaka med tvojim srčnim prostorom in bitji, ki te obdajajo na različnih ravneh stvarstva, vključno z človeškimi bitji.

Drugi del

Zapreti je treba lažna vrata v utelešenje!

Pravzorec(matrika) človeškega bitja je utrpela nevaren vdor, ki angelskim bitjem stoječim ob vratih rojstva preprečuje njihovo resnično in dodeljeno vlogo. Angelski varuhi bi morali na vratih (portalu) rojstva zaustaviti tista bitja, ki nimajo pravice utelesiti se na Zemlji in hkrati odpirati portal tistim, ki imajo na osnovi kozmičnega reda pravico do inkarnacije.

Da bi zatrle resnične angelske varuhe portala so tuje sile nanje projicirale lažno podobo »luciferičnih angelov« (te angele naj bi Bog preklel, ker so zašli pregloboko v materijo) s čimer jim je bilo preprečeno izvajanje njihovega resničnega namena in naloge. Služba teh angelov dejansko zahteva, da se potopijo globoko v zemeljsko območje Gaje. V te namen jim je bilo podarjeno telo elementarnih bitij in jih zato imenujemo »elementarne angele«.

Kot posledica neusmiljenega zatiranja angelov na vratih rojstva, so se na Zemlji lahko inkarnirala mnoga bitja iz drugih planetarnih sistemov, ki niso pripravljena na utelešenje v materiji ali pa prihajajo na Zemljo s slabimi nameni. Kaos, ki je posledično nastal na Zemlji izkoriščajo tiste tuje sile (bitja), ki skušajo Gaji ukrasti dragulj njenega stvarstva, znanje, kako utelesiti življenjsko kvaliteto raja.

 1. Da bi lahko vstopil/a v ječo kjer so zvezani elementarni angeli, varuhi portala utelešenja, je treba svojo pozornost osrediniti na čakro elementa Zemlje utripajočo med koleni. Kraj njihovega delovanja se glede na človeško telo nahaja med spolnim območjem in omenjeno čakro elementa Zemlje.
 2. Da bi osvobodili elementarne angele  na vratih rojstva, jih je potrebno povezati z najvišje ležečo čakro nad tvojo glavo. Roki v vodoravni legi dvigni tri nadstropja više, da bi označil/a njen položaj – tam utripa čakra elementa Zraka. Ta čakra elementa Zraka povezuje človeško telo z angelskimi svetovi.
 3. Uporabi pot vzdolž hrbtenice, da bi elementarne angele službujoče na vratih rojstva, (osredinjene med kolenoma) povezal/a z njihovim angelskim domom. Uživaj v trenutku, ko bodo elementarni angeli objeli svoje angelske starše.
 4. Zdaj občuti in si predstavljaj elementarne angele stoječe ob vratih rojstva kot svobodna bitja. Prosi jih, da nadaljujejo s svojo službo Gaji in človeškemu rodu – namreč da dostop do portala utelešenja dovolijo samo tistim bitjem, naj bodo človeška ali drugih vrst, ki hodijo po poti ljubezni s ključem do utelešenja na Zemlji v svoji roki.

Torek, 1. avgusta od 19.30 do 20.00

(Ob 7.30 tiha jutranja meditacija)

Prvi del

Ženski vidik je bil v človeški matriki izkrivljen

Tisočletja patriarhalne vlade nad človeško zgodovino so povzročila uničujoč vpliv na razmerje med ženskim in moškim počelom. Da bi lahko zgradil svoja veličastna kraljestva je moški pol zasužnjil ženskega. Namen tega zasužnjenja je bil, da bi se s pomočjo dominacije nad žensko moški lahko polastil sposobnosti rojevanja, ki glede na naravne zakonitosti pripada samo ženski. S tem namenom je bila koda moške nadvlade vsiljena ženski matriki. Manipulacija je patriarhalnim kulturam omogočila »rojevati« mogočne civilizacije – te pa trenutno poskušajo zasužnjiti vse oblike življenja – vključno s človeškimi bitji.

Posledica takšnega posilstva ženske narave je globoka rana v moškem vidiku človeške matrike. Z namenom, skriti to skelečo rano, se je v zadnjem času razvil kult umetne inteligence. Moški poskuša ubežati tej rani in jo zanikati skrivajoč se v robotih, ki jih pospešeno gradi.

 1. Za zdravljenje razdiralnega moškega vidika človeške matrike bi bilo treba zbrisati kodo, ki nasilje nad ženskim vidikom omogočajo.
 2. Predstavljaj si, da se tvoj moški vidik prevzet z občutkom krivde zaradi manipulacije ženskega počela pojavi pred tvojim licem. (Velja tako za moške kot ženske, ker moški vidik pripada naši skupni človeški matriki, vsem nam.)
 3. Sprejmi svoj moški vidik v srčni prostor. Tvoj ženski vidik naj moškemu odpusti njegovo ravnanje.
 4. Zdaj se moški vidik znotraj tebe obrne z glavo navzdol in se potopi globoko v jedrno območje Zemlje. Ko drsi skozi telo Gaje, se lažna koda izbriše in spremeni v čist prah iz katerega je bila z nečistim namenom narejena.
 5. Moško počelo zdaj drsi navzgor, se očiščeno vrne na površje Zemlje in na svoje mesto v pravzorcu človeškega bitja s čimer omogoči obnovo ravnotežja med ženskim in moškim principom. Občuti globoko v sebi povrnjeno ravnotežje.

Drugi del

Preobraziti dominantno navpičnico

Več in več ljudi izraža svojo voljo da se preneha z uničevanjem narave. Ampak razdiralnih procesov se brez odločilne spremembe v človeškem pravzorcu ne more ustaviti. Navpične strukture moči, ki vladajo človeški matriki je treba preoblikovati v sferično vse povezujoče omrežje. Tak premik lahko razkroji sile, ki silijo človeško civilizacijo v nadaljevanje uničevanja narave in planeta kot celote.

 1. Sedi z vzravnano hrbtenico ali lezi na hrbet.
 2. Predstavljaj si, da sediš ali ležiš v sferičnem prostoru. Spremeni svojo telesno obliko glede na sferično obliko prostora.
 3. Tvoje telo se zdaj razteza, da bi se popolnoma prilagodilo sferični obliki. Iztezaj svojo glavo in noge vzdolž krogelnega prostora – dokler se končno tvoje noge ne dotaknejo temena tvoje glave. Kako občutiš svoje telo v tej sferični obliki? Kakšni notranji prostori se odprejo?
 4. Zdaj si predstavljaj, da so se tudi drugi sodelavci/sodelavke LifeNet po svetu prilagodili sferični obliki. Naša telesa na tak način oblikujejo sferično svetlobno omrežje v resonanci s telesom Zemlje. Kako se občuti? Kako bi bilo občutiti sferičen planetarni prostor, če bi ga ustvarilo celo človeštvo?
 5. Zdaj se sferični prostor Zemlje lahko razpre v vse smeri, da bi se dotaknil vseh bitij narave prebivajočih v različnih razsežnostih večdimenzionalne resničnosti. Kako se čuti človeška družina, če je spet vključena v skupnost vsega življenja?

Sreda, 2. avgusta od 12.00 do 12.30

(Ob 7.30 tiha jutranja meditacija)

Prvi del

Osebna preobrazba znotraj bitja Gaje

Medtem, ko gre Gajino večdimenzionalno telo skozi dramatične spremembe, prihajajo na dan v globinah biti skrite napetosti in razglašeni vzorci v matrikah vseh evolucij in hočejo biti preobraženi. Na utelešeni ravni občutimo premike v naših fizičnih in čustvenih telesih, premike pri osebnih in kolektivnih okoliščinah in s tem rastoče bolečine. Vendar so vse te nevšečnosti tudi zlata priložnost za čudovite preobrazbe kozmičnih razsežnosti. Zaobjeti v zaupanju, miru in odprtih srcih podpiramo Gajin kvantni preskok kot subtilno metamorfozo pri kateri se lahko mi in vsa bitja Zemljinega vesolja ponovno rodimo.

   1. Predstavljaj si, da pred tabo leta čudežno lep metulj. Ta metulj je Indigo Gaja, kozmična Zemlja med ustvarjalno preobrazbo. Metulj leti proti sredini tvojih prsi in pristane na grodnici. Tam se spremeni nazaj v gosenico.
   2. Nastanjen na tvoji grodnici naredi gosenica svilnat svitek kjer izloča svojo kožo in oblikuje bubo. Znotraj bube razpusti in predela stara tkiva in strukture v prvinsko božansko juho ljubezni. Vzemi si trenutek za občutenje te radikalne spremembe Indigo Gaje.
   3. Počuti se zaobjet/a v njeni resonanci ob tem, ko se tvoje telo povezuje z bubo na tvoji grodnici. Glej svoje telo napolnjeno z prelivajočimi se barvami, ko razpada vse kar ni več potrebno  in nastajajo nove celice, matrike in vitalno-energijski centri. Proces je čudežen – kot da rastejo novi telesni deli!
   4. Zdaj se zavej krasne dvojice prosojnih kril rastočih znotraj tebe. V tem trenutku so krila še zložena okrog tvojega telesa kot objem.  Dovoli si počitka v tem objemu  in prosi preobrazbe za vse strahove, motnje in razglašene občutke povezane z jedkimi spremembami. Občuti, kako Gaja vzdržuje vsa bitja z globoko ljubeznijo in skrbnostjo v objemu svojega vesolja

Drugi del

Mesto Boga v človeški matriki

Zadnja desetletja je bilo marsikaj storjenega za prepoznanje pravega mesta Boginje v človeški matriki. Prepoznali smo jo bodisi kot trojno Boginjo, kot Gajo ali kot Sofijo (njen vesoljni vidik). Kaj pa Bog? Pohabljene podobe, kakršne so na moški vidik Božanstva nalepila monoteistična verstva nebi smele biti razlog izbrisa njegove navzočnosti v človeškem pravzorcu. Če se počelo Boga ignorira, se izgubi žensko-moško ravnotežje na najgloblji ravni človeške matrike.

   1. Želiš občutiti navzočnost Boga iz oči v oči. Ampak njegova navzočnost je skrita v megli različnih podob, ki so jih monoteistična verstva projicirala na njegovo lice.
   2. V tistem trenutku se nepričakovano pojavi vrtinec vetra in odnese plasti megle.
   3. Zdaj se Bog pokaže kot Pan, grški Bog narave. Pan je mogočno bitje navzoče v vseh neštetih bitjih narave vključno s človeškim rodom. Občuti, kako vsa bitja narave, tista nevidna kot vidna utripajo v sozvočju z vzvišeno navzočnostjo Pana.
   4. Ko gremo še eno raven globlje odprimo srca Bogu kot vesoljnemu počelu, kot arhetipskemu očetu vseh obstoječih bitij. Vzdržuje vesoljni prostor znotraj katerega se uteleša stvarstvo arhetipske matere. Občuti njegovo brezmejno ljubezen do vseh bitij in svetov – vključno s tabo.
   5. Še ena raven Boga je utelešena v določenih moških bitjih, ki se pojavljajo kot sli vseobsegajoče ljubezni in resnice, kakršna sta na primer Kristus ali Mihael. Občuti njihovo navzočnost znotraj srčnega prostora.
   6. V okviru človeške matrike obstaja še ena raven Boga v obliki etičnega kodeksa, ki preprečuje človeškim bitjem postati uničevalci življenja ali  prestopniki vesoljnega reda. Svojemu življenju omogoči odvijati se znotraj etičnega kodeksa kot je zapisan v Sedmih pismih Apokalipse. (Glej dodatek 2)

Četrtek, 3. avgust od 15.00 do 15.30

(Ob 7.30 tiha jutranja meditacija)

Prvi del

Obnoviti notranja in zunanja svetišča luči

V človeško matriko so vdrle sile lažne (luciferične) luči. Izkrivile so uglašenost naših subtilnih teles s svetlobnimi razsežnostmi Gaje. Človekove soustvarjalne sposobnosti lahko ojačamo s prenovo naših notranjih in zunanjih svetišč.

   1. Predstavljaj si, da stojiš pred sijočo polno Luno. Razpreš roke in sprejmeš  na svoje telo Lunine žarke kot biserni tuš.
   2. Pred tabo se pojavi obsežen Lunin žarek. Stopiš vanj in zdrsiš proti Luni. Znotraj Meseca je krasno svetišče, kjer udobno sedeš.
   3. Sedeč v Luninem svetišču globoko dihaš. Tvoje telo je preplavljeno z nežno Mesečevo lučjo, ki te obdaja. Svojo pozornost preneseš k žlezi češariki v sredini tvojih možganov.
   4. Češariko vidiš kot svetleč dragulj v svetlobi mavričnih barv. Češarikin kristal oblikuje tekoče kaplje; vsako zaznamuje ena od barv mavrice. Kaplje počasi padajo ena za drugo s češarike v tvoj srčni prostor.

Občuti vsako kapljo kako pristane v tvojem srcu in ti omogoča globljo povezavo s paralelnimi svetovi Gaje:-

   • rdeča: živali
   • oranžna: elementarna bitja
   • rumena: rastline
   • zelena: moči zmajev
   • modra: vilinski svet
   • indigo: angelsko omrežje
   • vijolična: minerali

Ta pospešitev povezav navdihne tvoje celotno telo k gibanju ali zvoku. Nežno zapleši ali sladko zapoj v svetišču Meseca in te vibracije pošiljaj s pomočjo Luninih žarkov v celotni svet.

Drugi del

Ustvarjalna moč ljubezni znotraj človeškega pravzorca

Glede na skrito intervencijo v človeški pravzorec naj bi se ljudje navadili živeti brez stalnega pretoka ljubezni med nami – kar velja tudi za razmerja s svetovi Gaje. Tak način življenja naj bi bil videti kot naravno stanje bivanja na Zemlji. Daleč od tega! Navajena odsotnost  ljubečih razmerij je posledica krute manipulacije človeške matrike. Manipulacija se začne z idejo vsiljeno človeški pameti, da je ljubezen samo stvar spolnih odnosov po eni strani, po drugi pa duhovna vrednota – navadno videna v verskem kontekstu. Tak dualizem izniči rojstno pravico nas kot bitij Zemlje, živeti in ustvarjati znotraj ozemljenega toka ljubezni izvirajočega iz srca Gaje in njenih elementarnih pomočnic.

   1. Predstavljaj si skrit kotiček v svojem telesu, ki je v resonanci s človeškim pravzorcem. Tam je shranjenih več dragih kamnov, od katerih vsak predstavlja določen vidik pravzorca (matrike). Poskusi umestiti kotiček v svojem telesu.
   2. Pred davnimi časi je v kotiček vdrl tat. Odnesel je rubin, ki prestavlja moč večrazsežnostne ljubezni.
   3. Rubin je zamenjal s tremi plastičnimi kamni sive barve. Na plastičnih kamnih so napisane besede: »dvom«, »strah«, »krivda«. Kako sedaj občutiš kotiček s človeško matriko?
   4. Prišel je čas velikih sprememb. Vrtinec vode vdre v tisti kotiček in odnese s sabo tiste tri lažne kamne. Zdaj je prostor v matriki namenjen ljubezni prazen. Kako bi se ga dalo na nov način oživiti?
   5. Položi svoje roke prekrižane na prsi, da se povežeš s tremi srčnimi središči: fraktal skupnega srca človeštva je na desni strani, osebno svetišče srca na levi in srčni center v sredini.
   6. Potem razpri roki in se zavej modrega diamanta žarečega iz svojega srčnega prostora. Žareča svetloba oživi prazni prostor in človeška matrika je spet popolna, spet vir ljubezni.
   7. Kot človeška bitja se zdaj lahko zanesemo na močno podporo svoje matrike kadar želimo v pogojih vsakdanjega življenja utelesiti ustvarjalni vidik ljubezni.

 

Dodatek 1 (namenjen samo za branje)

Devet etičnih izrekov trojne Boginje

Bela Boginja vseobsežne celote reče:

   1. Nobenih občutkov krivde! Vedi, da je tvoje bitje rojeno iz popolnosti! Zaupaj modrosti življenja!
   2. Obnavljaj svojo občutljivost! Sposobnost dojeti celotno širino stvarstva ti je prirojena! Razpri ves spekter svojih čutil, čutnih in nadčutnih!
   3. Sledi ciklični naravi svojega bitja! Bodi celovita! Bodi celovit! Bodi ustvarjalna! Bodi ustvarjalen! Bodi pripravljen/a na nepredviden klic k preobrazbi!

Modra Boginja življenjskega obilja reče:

   1. Neguj svobodo svoje duše! Prisluškuj vzgibom svojega srca! Bodi pozoren/na na zvok svojega notranjega glasu!
   2. Spoznaj darilo svojega telesa! Tvoje telo je združen izraz vseh bitij zemeljskega vesolja! Tvoje telo je hiša veselja in sreče!
   3. Prosi za tisto, kar potrebuješ! Dovoli, da te izobilje življenja obdari! Deli naprej, da bodo tudi drugi obdarovani!

Vijolična Boginja preobrazbe reče:

   1. Slavimo in častimo! Kamor pogledaš, glej dih raja in božansko navzočnost znotraj neštetih premen! Prikloni se in se zahvaljuj!
   2. Pokoplji svoja trupla! Odpovej se zastarelim vzorcem vedenja, spusti jih iz rok! Nemudoma preobrazi svoje nakopičene tegobe!
   3. Tišina pred neizrekljivim! Spoštovanje do tega, kar presega človeški um! Čista navzočnost biti.

(Povzeto po knjigi Marka Pogačnika The Daughter of Gaia, Findhorn Press, 2001)

 

Dodatek 2 (namenjen poglobitvi meditacije o mestu Boga v človeški matriki)

Sedem temeljev nove etike je skritih v Razodetju Svetega Janeza (Apokalipsi) v obliki sedmih pisem, ki jih Jezus imenovan Kristus naslavlja sedmim zgodnjim krščanskim skupnostim v Mali Aziji: Efezu, Smirni, Pergamonu, Tiatiri, Sardisu, Filadelfiji in Laodikei.

Efez: Ljubezen!
Sledi glasu srca. V vsaki, še tako nemogoči okoliščini utelešaj vrednoto in moč prvobitne ljubezni

Smirna: Nič strahu!
Ne prestraši se tega, kar ti pošilja na pot tvoja osebna ali skupnostna usoda. Ohranjaj notranji mir, ne glede na to v kakšnem položaju si se znašla/znašel.

Pergamon: Spremeni se!
Pripravljen/a bodi slediti stalnemu toku preobrazb. Bodi pozorna/pozoren, da ne spregledaš, če eden od številnih razsežnosti tebe ali tvojega ustvarjanja kliče po spremembi.

Tiatira: Resnicoljubnost velja!
Preveri, če v danem trenutku ne skrivaš nekega vidika resnice pred sabo ali pred drugimi. Vedno znova prisluškuj glasu svojega srca in preverjaj svoja miselna pota, da ne postaneš žrtev samoprevare.

Sardi: Bodi cela! Bodi cel!
Vedno znova ozavesti svojo večplastno celoto. Naj občutek zaobjema veliki krog tvojega bitja. Bodi v vsakem trenutku zbran/a v svojem jedru.

Filadelfija: Zvestoba sebi!
Ne pozabi kdo si in katerim idealom si se že pred utelešenjem zavezal/a. Vedno znova se spomni na svoj duhovni namen.

Laodikeja: Odloči se!
V vsakem položaju se ti ponujajo različne možnosti. Odloči se za eno ali za drugo! Edino, kar se v dobi velikih sprememb ne sme storiti sebi je, ostati neodločen.

Iz kodiranega jezika Apokalipse postopoma prevedel Marko Pogačnik, objavljeno v knjigi Ustvarimo kulturo Gaje, založba Primus, 2022

 


Majska telepatska delavnica omrežja LifeNet

   • V petek, 12. maja 2023 ob 8h zvečer in

   • V nedeljo, 14. maja 2023 ob 9h zjutraj.

Namen delavnice  je podpreti delavnico za mir Marka Pogačnika v Jeruzalemu v kulturnem središču Muslala – kjer bo med drugimi sodelovala skupina članov VITAAA. Vsebina delavnice je tokrat svetovni mir in mir znotraj posameznika v razmerju do svoje linije dušnih prednikov. Nenavadni časi delavnice so usklajeni z dnevnim redom delavnice. Načrt telepatske delavnice lahko nekaj dni pred delavnico najdete na naši spletni strani www.vitaaa.net v drugih jezikih pa na www.lifenet.si/meditations

   • Delamo usklajeno s Soncem, zato začnite ob določeni uri po vašem lokalnem času.
   • Po potrebi preberite smernice za telepatske delavnice, ki so objavljene na teh dveh spletnih straneh.
   • Načrt delavnice preberite že prej in imejte ga natisnjenega ali pa odprtega na računalniku ali telefonu, da boste lahko sledili zaporedju sekvenc.

Uglaševanje skupine

   1. Zavedaj se, da smo kot skupina razpršeni po vsem svetu. Premakni svoje subtilne tipalke, da začutiš navzočnost članov skupine.
   2. Oblikujemo krog in povabimo prednike in potomce človeškega rodu, naj se pridružijo temu krogu. Zavedaj se tega, kako se počutiš, ko skupaj z nami stojijo v istem krogu.
   3. Zdaj povabimo elementarna in arhetipska bitja zemeljskih kraljestev, naj se nam pridružijo. Povabimo tudi bitja angelskega omrežja. Zavej se svojih občutkov ob tem, ko stojijo z nami v krogu.
   4. Zdaj pa vsi skupaj pojemo tone (ustvarjamo zvoke po svoji lastni intuiciji) – te zvoke ustvarjamo, da bi se uglasili drug z drugim in na skupno raven prostora in časa.

1. del: Spoznaj svojo dušno družino

Dušna družina je skupina duš posvečenih neki skupni viziji ali namenu, ki ga skušajo uresničiti s pomočjo svojih inkarnacij na Zemlji. Med tem, ko skupina članov te dušne družine, utelešena na Zemlji, deluje v smeri uresničenja skupnih ciljev, jih drugi del skupine, ki ni utelešen, podpira in jih navdihuje. V trenutni fazi Zemljine preobrazbe je možno in tudi potrebno vzpostaviti stik s svojo dušno družino. Namen te ponovne povezave je med drugim utrditi skupno uglasitev znotraj vedno bolj razdrobljenega človeštva. (Dušna družina se razlikuje od linije tvojih sorodstvenih prednikov!)

   1. Ena od možnosti, kako se povezati s svojo dušno družino je imaginarna vzvratna hoja, kot da greš po časovni liniji nazaj sledeč določenemu numeričnemu ritmu.
   2. Predstavljaj si, da narediš pet korakov nazaj začenši z levo nogo.
   3. Za tem naredi tri korake naprej začenši z desno nogo. Za trenutek miruj – kaj čutiš?
   4. Zdaj naredi (v svoji predstavi!) en korak več vzvratno (5 plus 1 =6) in enako število naprej kot prej(3). Za trenutek miruj – kaj čutiš?
   5. Potem naredi še en korak več nazaj (6 plus 1 = 7) in enako število naprej (3). Za trenutek miruj – kaj čutiš?
   6. Sledi temu numeričnemu vzorcu dokler je potrebno – vedno dodaš po en korak več vzvratno in ostaneš pri istem številu korakov naprej.
   7. Ko med eno od pavz občutiš, da si prispel do doma svoje dušne družine se v svoji imaginaciji obrneš  in začneš komunikacijo s svojimi dušnimi predniki.
   8.  Vprašaj svoje dušne prednike, če lahko kaj narediš zanje glede na to, da si utelešen/a Zavedaj se, da obstajajo težave iz prejšnjih življenj, ki se jih ne da rešiti v duhovnem svetu, so pa uspešno rešljive na utelešeni ravni. V ta namen lahko uporabiš sledečo vajo.

2. del: ustvariti mir in zdravje v svoji dušni družini in v svojem telesu

Vsaka celica v tvojem telesu ima dve vijačnici, eno za tvoj dušni vidik, in drugo za elementarnega. Med sabo se prepletata ustvarjajoč zapise tvojega življenja v sedanjem utelešenju. Zavedaj se, da se določene težave ali težji problemi na dušni liniji tvojih prednikov lahko zagozdijo v dušnem nizu obeh vijačnic, kar kliče po prečiščenju.

   1. Poveži se z božansko solzo milosti v svojem srčnem prostoru sposobno preobraziti vso bolečino in trpljenje vključno s travmami, ki se prenašajo skozi generacije. Božanska kaplja milosti v tvojem srcu se iskri kot kristal in njena voda se dotakne vseh celic v tvojem telesu.
   2. Ko se solzna kaplja v tvojem srcu dotakne vode v tvojih celicah si predstavljaj, da se blokade v dušnem nizu vsake celice sprostijo. Tvoje notranje vode se topijo in začenjajo prosto teči po telesu, skozi srce in tudi skozi božanske ženske energijske centre na območju ledvic.  Položi roki na predel svojega telesa kjer so nastanjene ledvice in dihaj globoko skozi ta prostor.
   3. Potem si predstavljaj, da ležiš z obrazom proti Zemlji z občutkom, da te Zemlja popolnoma podpira. Sproščena bolečina dušne družine zapušča tvoje telo v obliki solz, ki padajo v zemljo. Medtem, ko gledaš kako se solze vpijajo v temno zemljo, zrastejo iz nje krasne cvetlice različnih vrst in barv. Občuti globoko ljubezen do vseh prednikov in zanamcev svoje dušne družine. Vedi, da se v ta vrt lahko vrneš vsakič, da bi počastil/a njihove izkušnje in se z njimi znova povezal/a.

(Ta del je prispevala Ying Li iz Londona, hvala Ying!)

3. del: spoznaj Jeruzalem

Glede na širšo pokrajino Izraela/Palestine stoji Jeruzalem na širokem hribu postavljenem med dvema ogromnima vodnima telesoma: med sladkovodnim Galilejskim jezerom na severu in Slanim morjem (Mrtvo morje) na jugu.

   1. Predstavljaj si, da sta obe veliki jezeri med sabo povezani z mavrico sestavljeno iz neštetih barvitih kapljic vode. Mavrica se boči nad Jeruzalemom.
   2. Nekaj trenutkov vzdržuj in uživaj to podobo. Potem si predstavljaj, da se mavrični most prevrne navzdol, pri čemer pade v globino Zemlje. Mavrica je postala obsežna barvita posoda zaobjemajoč Jeruzalem od spodaj.
   3. Poglej v to posodo in opazil/a boš, da v njej leži drobna svetleča mini-kroglica. Kroglica žarči s čisto belo svetlobo, ki se pod Zemljo širi do najglobljih plasti planeta.
   4. Zavedaj se, da ta osredotočena kroglica predstavlja prvinski atom miru. Ljubeče občuti njeno žarčenje in podpri njegovo širjenje po svetu razcepljenem s spori. V obseg njenega širjenja vključi tudi Rdeče morje.

4. del: osvoboditi Jeruzalem verskih spon, ki niso uglašene z zdajšnjim vesoljnim trenutkom

Prvinski atom miru shranjen pod jeruzalemskim hribom je vzrok zakaj vse tri svetovne monoteistične religije smatrajo Jeruzalem za enega svojih najbolj svetih krajev. Kljub temu enobožna verstva v tisočletjih niso uspela prinesti Zemlji trajen mir. Namesto tega so ista verstva Jeruzalem uporabljala za utrditev svoje nadvlade nad Gajo.

   1. Jeruzalem je obzidano mesto z zidovi is časa turške nadvlade. Predstavljaj si, da namesto obzidja skupina moških različnih verstev (židovskega, muslimanskega in krščanskega) oblikuje krog na vrhu Jeruzalemskega hriba – mesta ni videti.
   2. Potem se začnejo tla sredi kroga odpirati in visoko rasla sloka ženska se pojavi iz notranjosti jeruzalemskega hriba. Njeno lice je temno, a srce žari s svetlo belo lučjo. Spoznaj jo kot dušo Jeruzalema.
   3. Zdaj priskaklja množica razigranih žensk in se postavi v krog med posameznimi možmi. Skupaj začnejo z mirnim ritualnim plesom: tri korake v levo, dva v desno, tri korake v levo, dva v desno…občuti njihov ritem.
   4. Med tem ko plešejo odpadejo od Jeruzalema verige, ki so ga, razpredene po celem svetu, vezale na lažne ali zastarele verske matrike in vzorce. Zdaj razpadajo.
   5. Drevo življenja začne rasti na vrhu hriba Jeruzalema. Njegove korenine objemajo kroglo prvinskega miru shranjeno v notranjosti hriba. Cvetoče veje drevesa se širijo nad vsak kraj na Zemlji. Njegovi sadeži ponudijo dovolj hrane lačnemu človeštvu, žejnemu ljubezni in miru.

5. del: povezati Jeruzalem z omrežjem krajev posvečenih kulturi Gaje

Jeruzalem pomeni v hebrejščini »kraj miru«. Ker hrani prvinski atom miru (kot zgoraj rečeno) Jeruzalem vsebuje in prizemljuje mirovni vzgib prednikov. Jeruzalem ohranja spomin na mir izvirajoč iz mitične dobe raja, spomin, nujno potreben v naši dobi oteženi z naraščajočim vojskovanjem, smrtjo in razdorom.

   1. Predstavljaj si, da se otroci (fraktali) prvinskega atoma miru shranjenega v hribu Jeruzalema pojavijo na različnih krajih po svetu, kjer zavzete skupine ljudi delujejo pri ustvarjanju najrazličnejših oblik kulture Gaje – mišljena je Geakultura, nova kultura uglašena in v harmoniji z večrazsežnostnim življenjem Zemlje.
   2. Otroci jeruzalemskega atoma miru se na teh krajih pojavljajo v obliki sfere iz bele luči objemajoče dani kraj.
   3. Vsaka od teh krogel rojeva neštete vzgibe miru. Predstavljaj si jih kot milne mehurčke sijoče v mavričnih barvah. Plavajo in krožijo po planetu in človeštvo navdihujejo z voljo po miru – vključno z mirom v razmerju do mineralov, rastlin in z živalskim kraljestvom.
   4. Morda ljudje na splošno niso dovzetni za njihovo sporočilo, ampak obstaja mnogo občutljivih posameznikov, ki sporočilo sprejemajo in mir uresničujejo v svojem življenju, svojih družinah, skupnostih in v svojem okolju.

Zaključek

Vzdržuj bistvo Jeruzalema v svojem srcu s prošnjo, naj postane utelešeni klic po miru in ljubezni na Zemlji.


Zaščitimo telo Zemljinih evolucij – telepatska delavnica omrežja LifeNet

   • v nedeljo, 27. novembra, ob 9. uri zjutraj in
   • v sredo, 30. novembra, ob 20. uri zvečer.

Program delavnice v različnih jezikih najdete na teh dveh spletnih straneh: www.lifenet.si/meditations ali https://www.lebensnetz-geomantie.de.

   • Delamo usklajeno s Soncem, zato začnite ob določeni uri po vašem lokalnem času.
   • Po potrebi preberite smernice za telepatske delavnice, ki so objavljene na teh dveh spletnih straneh.
   • Načrt delavnice preberite že prej in imejte ga natisnjenega ali pa odprtega na računalniku ali telefonu, da boste lahko sledili zaporedju sekvenc.

Uglaševanje skupine

   1. Zavedaj se, da smo kot skupina razpršeni po vsem svetu. Premakni svoje subtilne tipalke, da začutiš navzočnost članov skupine.
   2. Oblikujemo krog in povabimo prednike in potomce človeškega rodu, naj se pridružijo temu krogu. Zavedaj se tega, kako se počutiš, ko skupaj z nami stojijo v istem krogu.
   3. Zdaj povabimo elementarna in arhetipska bitja zemeljskih kraljestev, naj se nam pridružijo. Povabimo tudi bitja angelskega omrežja. Zavej se svojih občutkov ob tem, ko stojijo z nami v krogu.
   4. Zdaj pa vsi skupaj pojemo tone (ustvarjamo zvoke po svoji lastni intuiciji) – te zvoke ustvarjamo, da bi se uglasili drug z drugim in na skupno raven prostora in časa.

1. sekvenca: človeštvo ovira evolucijo in preobrazbo Gaje

Evolucija in preobrazba naše Zemlje, Gaje, v planet miru in ustvarjalne radosti je mogoča le, če Gaja nadaljuje s svojim razvojem v harmoniji in v odnosu s kozmičnimi cikli sprememb, ki se zdaj dogajajo v naši galaksiji. Vendar ljudje oviramo ta proces preobrazbe na Zemlji –izgubili smo svojo pot, tako rekoč. Odtrgani smo od svojih globokih korenin v Zemlji in od zemeljske krone v duhovnem svetu. Kot drevesa brez korenin in krošenj na milijarde ljudi lebdi, odrezani smo od svojega pravega jaza, osredotočeni na materialno »resničnost« in racionalnost in na globok strah pred »podnebnimi spremembami« – gluhi za roteč klic naših src.

In vendar obstaja upanje, da se naša in Gajina povezanost s kozmičnimi cikli sprememb in evolucije ne bo izgubila. Skupine prebujenih človeških bitij (kot je naša skupnost omrežja LifeNet) so sposobne sodelovati in s svojo ustvarjalno domišljijo soustvarjati civilizacijo v harmoniji z Zemljo in njenimi evolucijami, z Gajo in z našimi kozmičnimi povezavami. Čeprav pogoji, ki Zemlji, Gaji, omogočajo, da se razvija v harmoniji s kozmičnim ciklom sprememb in v odnosu do njega, še niso utelešeni v resničnosti, kot informacije obstajajo v etru in vodi. Zato imamo mi – tako človeštvo kot tudi Zemlja – možnost, da se razvijamo v harmoniji s kozmičnimi cikli. (In ko se bomo spet gibali v skladu s kozmičnimi cikli, verjamemo, da se bo lahko pojavil napredek, ki bo prebudil še druge ljudi.)

   1. Predstavljaj si, da stojiš pred drevesom, ki je tako visoko, da njegove krošnje ni mogoče videti.
   2. Občuti sebe, kako plezaš po drevesu vse višje in višje. Žal krošnje drevesa ne moreš doseči, ker je pod njo gosta plast oblakov, skozi katero ne moreš.
   3. Ne izgubi poguma. Spusti se na tla in vstopi v podzemne dvorane znotraj korenin drevesa. Sprehodi se po veličastnih dvoranah notranje Zemlje, pozdravi in spoznaj elementarna bitja, ki korenine drevesa hranijo s sokovi življenja.
   4. Potem se prepusti življenjskemu soku, da te ponese do krošnje drevesa. Prej zaznana ovira goste plasti oblakov ne obstaja več, saj se zdaj giblješ znotraj drevesa življenja (in ne na njegovi zunanji strani).
   5. Zdaj se lahko prosto sprehajaš med drevesi, pokrajinami, gozdovi, med živalmi in kamni, ki sodelujejo na novi ravni utelešene resničnosti. Čutiš globoko povezanost z vsemi živimi bitji Zemlje na tej novi ravni bivanja.
   6. Zavedaj se tega, da je to naslednji korak v evoluciji Zemlje. S tem korakom skrbimo za to, da se bo Zemlja lahko razvijala v skladu s trenutnimi kozmičnimi cikli sprememb in preobrazbe. S tem prispevamo k prihodnji evoluciji planeta in človeštva.

2. sekvenca: zaščitimo šest razsežnosti Zemljinega telesa

Na srečo se v zadnjih letih pojavlja veliko zanimanja in ozaveščenosti o ezoteričnih vidikih Zemlje – njenih elementarnih, vilinskih in duhovnih svetovih. Vendar sta tisočkrat bolj pomembna zavedanje in znanje o manifestiranem telesu Zemlje. Gaja je s svojimi zmajevskimi in elementarnimi pomočniki potrebovala vsaj tri milijarde let, da je ustvarila svojih šest dimenzij. Utelešena Zemlja je najdragocenejši vidik Gajinega vesolja. Številna bitja in evolucije zunaj naše zemeljske sfere si prizadevajo, da bi si prisvojila in človeštvu odvzela privilegij naše utelešene izkušnje in veselje, ki ga imamo z njo. To počnejo tako, da spodbujajo razkroj in uničevanje naravnih okolij, ustvarjajo elektronske nadomestke, iluzije in ločitev od pristnega življenja živega planeta, in sicer korak za korakom, da človeštvo tega ne bi opazilo. Zavedati se moramo, kako dragocen in ranljiv je telesni obstoj Zemlje, in ukrepati, da bi zaščitili ta zaklad Gaje.

Litosfera – materialno telo Zemlje

   1. Predstavljaj si, da meditiraš v kristalni krogli. Kot trdna krogla se razteza okoli tebe.
   2. Potem pa jo v njeni manjši različici vzemi v svoj srčni prostor, da začutiš njeno pravo bistvo.

Hidrosfera – vodno telo Zemlje

   1. Predstavljaj si, da stojiš na vodi – na jezeru, reki, morda oceanu …
   2. Subtilne kapljice vode ti skozi podplate vstopajo v telo in se razpršijo po krogli tvoje avre.
   3. Kako se počutiš, ko stojiš v tej vodni sferi?
   4. Zdaj pa razširi svojo vodno sfero, da bo zajela vso živo Zemljo!

Atmosfera – dihajoči planet Zemlja

   1. Globoko vdihni.
   2. Med izdihom svoj dih v obliki krogle razširi do najbolj zunanje plasti ozračja.
   3. Takšno dihanje nekajkrat ponovi in občuti, kako srečni in blagoslovljeni smo, da nas hrani in vzdržuje dih življenja (prana)!

Biosfera – živi planet Zemlja

   1. Prisluhni neštetim organskim procesom v svojem telesu – utripajočemu srcu, živčnemu sistemu, ki prenaša impulze in informacije …
   2. Potem prisluhni še neštetim organskim procesom v naravi okrog sebe.
   3. Potem pa naj se ta prizor in obrne, tako da prisluhneš šumenju gozdov v sebi, tekočim rekam, pticam, ki letijo po nebu … vse to je v tebi!

Noosfera – zavest Zemlje

   1. Prisluhni tihemu pogovoru med gorami, potopi se v modrost morja, prisluhni pogovorom med živalmi …
   2. Ustvarjaj zvoke in se vključi v pogovor med vsemi bitji, utelešenimi in tudi tistimi v subtilnih telesih!

Filosfera – ljubezenska sfera Zemlje

   1. Predstavljaj si, da je Zemeljska krogla v tvojem srčnem prostoru.
   2. Zemljina krogla se spremeni v kroglo, sestavljeno iz belih kristalov.
   3. Kristalno kroglo potem stopiš z močjo ljubezni svojega srca.
   4. Predstavljaj si, da stopljena zemeljska krogla iz tvojega telesa izteče na višini spodnjih reber, v dveh velikih curkih na levi in desni strani.
   5. Curka se spremenita v tokova, ki objameta zemeljsko kroglo in se srečata na drugi strani planeta, njun tok se nadaljuje okrog in okrog krogle in postaja vse večji.
   6. Kmalu je cela Zemlja s svojimi notranjimi svetovi in atmosfero prežeta s sfero ljubezni, katere del si tudi ti.
   7. Dopusti, da te raztopi moč Zemljine ljubezenske sfere in postani eno z njo!

3. sekvenca: zaključek

Zavedaj se tega, da moramo poleg čaščenja in varovanja šestih sfer manifestiranega Zemljinega telesa varovati in skrbeti tudi za njegov sedmi vidik – pet utelešenih evolucij:

   1. Telepatsko božaj vse živali, ki ti padejo na misel.
   2. S konico nosu se dotakni majhnih rastlin, z rokami pa se dotaknite dreves.
   3. Z rokami božaj gore in v dlaneh drži kamne, ki ti pridejo na misel.
   4. Objemi ljudi, ki jih imaš rada, ki jih imaš rad.
   5. Poljubi delfina ali kita.
   6. Zahvali se vsem bitjem iz različnih svetov, ki sodelujejo z nami v teh telepatskih delavnicah.

 


 Telepatska LifeNet delavnica julija 2022 – LJUBEZEN ZMAGUJE

v soboto, 23. julija zjutraj ob 9h in v sredo, 27. julija zvečer ob 20.00

Program že prej preberi, ga natisni in ga imej pri sebi, da boš lahko deloval/a uglašeno ali ga imej na zaslonu računalnika ali telefona.

V 12 drugih jezikih najdeš program na www.lifenet.si

Ker imamo različne ritme delovanja, program ni časovno določen. Za vsako vajo si vzemi toliko časa kot ga potrebuješ in se pri tem zavedaj, da vendarle delamo kot uglašena skupina.

Uglasitev skupine

   1. Bodi ozemljen/a v svojem srcu in telesu in občuti navzočnost skupine, ki vključuje tudi elementarna, angelska in duhovna bitja, ki sodelujejo z nami. Čeprav smo razkropljeni po svetu smo povezani v znamenju naše ljubezni do Gaje in soodgovornosti za življenje na Zemlji.
   2. Predstavljaj si spiralo, ki se dvigne iz Zemlje in nas dvigne na raven ustvarjalnega časa in prostora, ki nista podložna omejitvam linearnega časovnega reda niti prostora.
   3. Za boljšo medsebojno povezavo pojmo! Uporabi petje samoglasnikov ali drugih tonov in se pri tem povezuj z vsemi drugimi udeleženci kroga na različnih ravneh stvarstva.

PRVI DEL: osvoboditi je treba pot, ki vodi do nove ljubezenske sfere Zemlje

Gaja je to leto začela z razodevanjem nove večrazsežnostne ljubezenske sfere povezujoče vsa bitja Zemljinega vesolja, ki nam omogoča bivati v miru med tem ko uživamo ljubezenska razmerja z naravo in njenimi bitji. Vendar, preden lahko v celoti izkusimo novi srčni sistem Zemlje, moramo preobraziti nekatere zapreke, da bi se ljubezen lahko udejanjila.

   1. Predstavljaj si, da vseh pet celin prispeva svoje sile za nastanek ogromne posode segajoče čez kontinente in oceane. Posoda je napolnjena z vodo preobrazbe in prenove.
   2. Posoda je prekrita z več plastmi membran skozi katere morajo iti izmaličena bitja in vzorci preden se lahko okopajo v posodi preobrazbe in se tako pripravijo za svojo prenovo.
   3. Najprej moramo preobrazit idejo in bitja katera ji služijo, da ima Zemlja en sam srčni center podobno »srčni čakri« pri človeku. (Namesto tega bi morali govoriti o srčnem sistemu, ki prekriva vso Zemljo in je v našem primeru razporejen po celem telesu.)
   4. Potrebno je tudi preobraziti idejo, da je ljubezen izključno povezana s človeško duševno in spolno dejavnostjo – in izključuje bitja narave, elementarna bitja, deve…
   5. Nazadnje je treba voditi v preobrazbo folijo, ki pred človeško zavestjo skriva večrazsežnostni srčni sistem – pri čemer proces preobrazbe vključuje izkrivljena elementarna bitja prisiljena vzdrževati to folijo nepredušno.
   6. Izrazimo zahvalo.

DRUGI DEL: izkušnja ljubezenske sfere Zemlje v pokrajini

Z namenom spoznati nekatere vidike Gajine ljubezenske sfere vas vabim v Ljubljano, da bi jih izkusili v razmerju med Grajskih hribom in Ljubljanico.

Najprej bomo obiskali velikansko gomilo blizu grajske stavbe. Davne kulture so jo poznale kot kraj stika z njihovimi predniki. V okviru nove ljubezenske sfere Zemlje (filosfere) je namen tega kraja omogočiti srečanje med človeškimi bitji iz onostranstva in tistimi, ki obstajamo kot utelešeni ljudje. Občuti, kako so se tradicionalni kraji stika s predniki spremenili.

   1. Predstavljaj si, da sediš v svetlobnem balončku pripravljen/a potovati na ljubljanski Grajski hrib. Poglej okrog sebe – tudi drugi udeleženci delavnice se pripravljajo, da potujejo tja na podoben način.
   2. Svetlobni balončki z udeleženci in udeleženkami delavnice se približujejo Grajskemu hribu z juga. S severa se mu na isti način približujejo balončki z dušami iz duhovnega sveta.
   3. Vzemi si dovolj časa za občutit ta razburljivi trenutek, preden se obe skupini srečata znotraj gomile.
   4. Ko svetlobni balončki prispejo znotraj gomile, se individualni balončki spremenijo v skupni balon-sfero, ki nas vse zaobjema. Občuti kako široka je ta vse-obsegajoča svetlobna sfera – je dar Gajine ljubezni.
   5. Zdaj je čas za srečanje s pokojnimi prijatelji, sodelavkami, sodelavci in predniki. Občuti in utrdi ljubezenske vezi z njimi.

TRETJI DEL: srečanje z izvirom novega srčnega sistema (ljubezenske sfere – filosfere) Zemlje:

   1. Pripravi se za hojo po Grajskem hribu v smeri vzhod – ljubljanski Grajski hrib je precej dolg hrbet s tremi vrhovi.
   2. Ko prideš do drugega vrha (na prvem stoji grad) odkriješ da tam obstaja dvigalo, ki nas ponese tri nadstropja navzdol v notranjost hriba.
   3. Predstavljaj si da pri tem narediš tri korake vzvratno. Kako se občuti, če stojiš tri korake za svojim srčnim središčem?
   4. Ob tem se zavedi, da stojiš v svetem prostoru, neke vrste svetišču. Občuti prostor svetišča (tri nadstropja pod Zemljo smo!).
   5. Usmeri svojo pozornost na sredino svetega prostora in na tam postavljen dragoceni kamen. Dotakni se kamna in ga božaj.
   6. Ta kos eteričnega kamna je nastal v davni preteklosti med trkom Gaje z nekim drugim nebesnim telesom, ko je Zemlja še obstajala kot svetlobno telo. Tedanji trk lahko imenujemo »sakralna poroka«.
   7.  Dragoceni kamen katerega si se dotaknil/a je eden od otrok te sakralne poroke. Taki kristali obstajajo na različnih svetih krajih Zemlje kjer neprestano poustvarjajo ljubezensko sfero (filosfero) Zemlje. (Filein v Grščini pomeni »ljubiti«.)

ČETRTI DEL: doživeti vrednoto zaradi katere je ljubezen najmočnejša sila v vesolju

Nadaljujoč našo pot po Grajskem hribu pridemo do njegovega tretjega vrha. Najdemo ga na zaključku hriba obdanega s strmimi pobočji.

   1. Slediš cik-cak poti dokler ne prispeš do vznožja hriba.
   2. Tam srečamo velikansko drevo, ki deluje kot portal skozi katerega lahko vstopimo v notranjo dvorano tretjega vrha Grajskega hriba.
   3. Bodi pogumna/pogumen, ko se soočaš s približujočim se zmajem. Dovoli mu, da te požre, tako da si zdaj znotraj zmaja. Kako se občuti, če si obdan/a in prepojen/a z vibracijami zmaja? (Zmaji so prvinske ustvarjalne sile Gaje.)
   4. Zdaj ozavesti znotraj svoje glave obstoj sistema Tretjega očesa. Njegova vibracija povezuje, podobno telesu kače, center med obrvmi s centrom sredi možganov in center na hrbtu lobanje.
   5. Znotraj tretjega vrha ljubljanskega Grajskega hriba pleše kača Tretjega očesa skupaj s sferično navzočnostjo zmaja. Kako občutiš znotraj sebe ples teh dveh prvinskih ustvarjalnih bitij Gaje?
   6. Ta ples omogoča trajnosten obstoj ljubezenske sfere Zemlje.

PETI DEL: ljubezenski procesi v pokrajini

Zdaj, ko smo prišli do vznožja Grajskega hriba, usmerimo pozornost k Ljubljanici. Njene vode objemajo Grajski hrib z dveh strani. Zavedaj se, da je Ljubljanica nenavadna reka. Šest krat izgine v podzemlju in se vsakič pojavi na dan z drugim imenom.

   1. Izenači se z reko, ko se počasi približuje Grajskemu hribu. Kako se Grajski hrib odziva na približujočo se reko?
   2. Zdaj se izenači z Grajskim hribom in njegovimi tremi vrhovi. Glej in občuti, kako se pritekajoča reka odzove na navzočnost Grajskega hriba.
   3. Podaj se v občutenje njune interakcije z namenom izkusiti, kako se ljubezenska sfera v pokrajini v vsakem trenutku obnavlja.

ŠESTI DEL: občuti ljubezensko polje Ljubljanice

Za kratek čas posedi ob sprehajališču vzdolž Ljubljanice imenovanem Trnovski pristan, obdanem z vrsto vrb.

   1. Da bi lahko občutil/a ljubezensko polje reke je njene vode treba z občutkom povezati z drevesi ob reki, z njeno izkušnjo kraškega podzemlja, z njenimi elementarnimi bitji – in vse to povezati s svojo pozornostjo in navzočnostjo ob reki.
   2. Znotraj nekajkrat ponovi ta preplet, da bi stopil/a v ljubezensko sfero (filosfero) reke. Uživaj jo in se okoplji v njej.
   3. Vedi, da brez tvoje pozorne navzočnosti na bregu Ljubljanice, ljubezensko polje reke nebi bilo popolno.

 ZAKLJUČEK

Udeleženke in udeleženci se zberemo v krogu segajočem čez celine skupaj s tistimi iz nevidnih svetov.

Obrnimo se eden k drugemu ljubeče in s hvaležnostjo za naše soustvarjanje.

 


 

Telepatska LifeNet delavnica junija 2022 – UPANJE NA MIR NE SME PRESAHNITI

v soboto 11. junija zjutraj ob 9h in v sredo 15. junija zvečer ob 20.00

Tematika delavnice:

Program že prej preberi, ga natisni in ga imej pri sebi, da boš lahko deloval/a uglašeno ali ga imej na zaslonu računalnika ali telefona.
V drugih jezikih najdeš program na www.lifenet.si
Ker imamo različne ritme delovanja, program ni časovno določen. Za vsako vajo si vzemi toliko časa kot ga potrebuješ in se pri tem zavedaj, da vendarle delamo kot uglašena skupina.

Uglasitev skupine

   1. Bodi ozemljen/a v svojem srcu in telesu in občuti navzočnost skupine, ki vključuje tudi elementarna, angelska in duhovna bitja, ki sodelujejo z nami. Čeprav smo razkropljeni po svetu smo povezani v znamenju naše ljubezni do Gaje in soodgovornosti za življenje na Zemlji.
   2. Predstavljaj si spiralo, ki se dvigne iz Zemlje in nas dvigne na raven ustvarjalnega časa in prostora, ki nista podložna omejitvam linearnega časovnega reda niti prostora.
   3. Za boljšo medsebojno povezavo pojmo! Uporabi petje samoglasnikov ali drugih tonov in se pri tem povezuj z vsemi drugimi udeleženci kroga na različnih ravneh stvarstva.

Prvi del: Varujmo zaklad človeške identitete

Biti človek pomeni, da vsak od nas uteleša določen vidik vesoljnega stvarjenja. Če človek zgubi svobodo, biti kar on v resnici je, se eden od vesoljnih arhetipov izgublja. Sodobna družba je iznašla nešteto lažnih podob o tem, kdo kot človeška bitja smo. Omejujoče oblike kontrole nam človeškim bitjem preprečujejo ugotoviti, kakšna je naša vloga v vesolju Gajinega stvarstva.

Človekova osebna identiteta je shranjena v vzročnem ozadju našega organskega srca.

   1. Predstavljaj si, da je tvoje organsko srce lična lesena koliba. Naredi se majhnega tako da lahko sedeš pred kolibo in uživaš sončni dan ter ptičje petje.
   2. Odločiš se, da greš na romanje vzdolž vodoravne linije povezujoče tri srčna središča svojega srčnega sistema.
   3. Zapustiš svoje organsko srce in greš najprej obiskat svetišče svojega srčnega centra. Ima obliko kroga s kamni. Stojiš v sredini kamnitega kroga, ki obsega tako prostor za hrbtom kot tistega pred tabo. Občuti njegovo kvaliteto. (Zavedaj se, da se celotna zgodba dogaja znotraj tvojega srčnega prostora!)
   4. Dovoli valovom njegove luči, da se širijo med tvoje sopotnike na poti življenja.
   5. Zdaj nadaljujemo svoje romanje proti srčnemu žarišču, ki se nahaja na desni strani prsnega koša.
   6. Tam te pričaka krog prednikov človeškega rodu. Pridruži se njihovemu krogu tako da si podate roke kot znamenje da smo ena družina človeštva. Nekateri živimo v organskem, drugi pa v dušnem telesu.
   7. Potem se obrneš proti domu, proti svoji kolibi. Greš mimo svojega srčnega centra in prideš pred vrata svojega organskega srca.
   8. Obogaten z izkušnjami svojega romanja vstopi v notranje prostore svoje srčne mišice. Vzemi si čas za izkušnjo prenovljene identitete sebe kot človeškega bitja.

Drugi del: Pravzorec moškega počela

Povsod po svetu gledamo moške kako se bojujejo eden proti drugemu. Gledamo oblastnike kako zatirajo človeška so-bitja…Ne bo miru na Zemlji dokler moški ne začnemo utelešati sakralni pravzorec moškega počela. Ženske lahko moške podprejo tako, da prepoznajo svoj lastni moški vidik.

   1. Naloga moškega počela je vzdrževati resnico. Pojdi vase in občuti kaj pomeni vzdrževati resnico življenja.
   2. Poravnaj svojo hrbtenico in si predstavljaj, da se modra kristalna krogla kotali vzdolž tvoje hrbtenice od trtice navzgor, dokler se ne ustavi v hrbtnem delu lobanje. Vzdolž hrbtenice se kotali tako, da se hrbtenica nahaja znotraj kristalne krogle.
   3. Zahtevaj od moških na planetu, da postanejo resnicoljubna bitja.
   4. Nič manj pomembna vloga moškega principa (pri moških in ženskah) je trajno vzdrževanje vesoljnega polja ljubezni in sočustvovanja.
   5. Predstavljaj si, da tvoje srčno središče žari s svetlobo v kateri sta združeni luč sonca in meseca. Kako občutiš, če svetiš kot neprestan vir ljubezni?
   6. Tretja vloga moškega počela je vzdrževati odprta vrata prehoda med življenjem in življenjem po življenju – mišljen je svet prednikov in potomcev – ki se običajno enači z območjem smrti.
   7. Zagotovi, da bližina moškega počela skrivnosti smrti ne more voditi k omami vojskovanja.

Tretji del: Gajo osvoboditi 3D projekcij

Razumsko mišljenje je med svojo vlado planetu zemljo zavilo v skoraj nevidno folijo uničujočih idej:

   • Zemljo predstavljajo kot izključno tridimenzionalni (3D) planet
   • Da življenje obstaja zgolj na materialni ravni
   • Da je ljubezen izključno psihološka ali spolna zadeva
   • Da so zakladi Zemlje človeku na voljo itd.

Take ozke zamisli zadržujejo zavest človeštva v zmrznjenem stanju. Tragedija je v tem, da čeprav se več in več ljudi osvobaja takih idej, se svet še vedno giblje po istih starih tračnicah. Razlog je v zakoreninjenosti teh tujih idej v uroku.

   1. Uporabili bomo kineziogram s pomočjo katerega se Gaja in človeški rod lahko osvobodi tega uroka. Kineziogrami so oblika ustvarjalnega jezika podobnega kozmogramom. Beseda prevedena iz Grščine pomeni »znamenja sposobna sprožiti določeno gibanje«.
   2. Za brisanje uroka bomo uporabili posebno obliko keltskega križa (enakokrakega križa v krogu).
   3. Keltski križ bomo risali v prostoru pred telesom (v etru) z vsemi petimi prsti združeni v eni točki. Odloči se katero roko boš uporabil/a.
   4. Potem riši kineziogram velikopotezno pred sabo takole – risba se nahaja spodaj.
   5. Nariši kineziogram nekajkrat v počasnem tempu zavedajoč se njegovega pomena. Začni na desni in ko dosežeš najvišjo točko pojdi po črti vzvratno – tako nekajkrat.
   6. Začetek gibanja in njegov vrh označi s piko, da bo oblika jasna tudi na nevidnih ravneh. Piko označiš tako, da roko s petimi prsti združenimi nekoliko umakneš proti telesu in jo potem za isto razdaljo vrneš na prejšnjo raven z močnejšim udarcem.
   7. Izvedi nekaj sekvenc takega kineziograma in se med tem zavedaj, da folija izpareva.

Četrti del: Pot prvinskih sil iz jedra Gaje je zdaj prosta.

Potem ko je bil urok v tretjem delu telepatske delavnice odstranjen, je postala pot iz jedra Zemlje/Gaje do človeškega srčnega prostore prosta. Zdaj lahko obnovimo našo sposobnost videti prostor resničnosti takšen kot on je.

   1. Sediš v topli sobi in pogledaš skozi okno. Začudeno ugotoviš, da zunaj sneži.
   2. Ampak snežinke ne padajo z neba temveč se na prikupen način dvigajo iz jedra Zemlje. Vsaka snežinka je bel kristal izhajajoč iz jedra ustvarjalnih moči Gaje.
   3. Stojiš sredi belih kristalov, ki se dvigajo iz Zemlje. Vsa pokrajina okrog tebe postaja bela.
   4. Ugotoviš, da se podobno dogaja znotraj sebe. Beli kristali se dvigajo iz Zemljinega jedra proti tvojemu srčnemu prostoru.
   5. Opazuj in občuti, kako postaja tvoj srčni prostor bel, povsem pokrit z belimi kristali.
   6. Vsi kristali zbrani v tvojem srčnem prostoru začnejo žareti z različnimi barvami mavrice.
   7. Več in več ljudi po svetu se začenja zavedati, da njihov srčni prostor žari z ljubeznijo.

Zaključek

Lahko si vzamemo nekaj časa, da se v našem krogu srečamo in poklepetamo.

Potem oblikujemo krog, ki premošča kontinente in oceane in se zahvalimo za nabrane izkušnje.

Zdaj bomo spet prepevali kot na začetku in povabimo med nas in k petju tudi druga bitja, ki so nas med delavnico spremljala.

Celtic cross