TELEPATSKA DELAVNICA ZA NUNSKI VRT – GLOBLJE IN BOLJ ŠIROKO

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA
www.vitaaa.net  

Sobota, 27. marca 2021 od 9.00 do 11.00, večerna varianta v sredo 31.marca od 20h do 22h.

Program natisnite in ga imejte pri sebi, da boste lahko delovali uglašeno ali ga imejte na zaslonu računalnika ali telefona.

Bivši vrt Nunskega samostana v Ljubljani danes deluje kot državotvorni okraj RS. Na eni strani je palača predsednika republike in malo dlje zadaj palača vlade, na drugi je parlament, na tretji strani je Nunski samostan in na nasprotni strani Cankarjev dom. Rajska kvaliteta nekdanjega vrta ostaja na subtilni ravni prostora navzoča in predstavlja arhetip ki lahko navdihuje razvoj Slovenije, če je slišan in če obstaja volja za njegovo uresničenje. Približno tako smo pred letom dni, 28. marca 2020 napovedali eno prvih telepatskih delavnic, ki smo jih razvili potem, ko se je začel politični prostor radikalno zapirati. Kako lahko pripomoremo k uresničenju pravzorca Slovenije po letu dni, ko izboljšanja položaja ni na vidiku?

Večina tega kar nesrečneži doživljamo v zadnjem letu je izraz globalnega soočenja med silami, ki hočejo človeštvo s pomočjo različnih manipulacij zadržati na ravni, ki ni več povezana s pretokom življenja in dihom duhovnega sveta (katerega del smo skupaj z našimi predniki in zanamci) ter ritmom drugih bitij Zemljinega stvarstva – in na drugi strani možnostmi, ki nam jih nudi prehod Zemlje in njenih kraljestev na novo raven razvoja. Če pogrezanja v tujost ne želimo sprejeti, se je treba skupaj potruditi, da sledimo navdihu Zemlje, njenega božanskega jedra ter njenih elementarnih in duhovnih bitij. (Seveda je enako veljavna vzporedna pot, ko človek sledi navdihu svojega notranjega Božanstva, osebnega elementarnega mojstra ali svojemu lastnemu viru ljubezni in intuicije. – ampak to  leži v območju osebne odločitve, mi pa želimo tudi kaj storiti na področju, ki zadeva vse nas.

9.00–9.10 Uglasitev skupine

 1. Dotaknemo se med sabo potem pa se občutimo kot širen krog, ki obkroža območje državotvornega okraja Slovenije.
 2. Potem povabimo bitja bivšega Nunskega vrta in druga elementarna bitja tega kraja v svoj krog in jih občutimo
 3. Oblikujemo sferični prostor delavnice obdan s finimi varovalnimi membranami in ga dvignemo nad raven vsakdanjosti, da bi časovno-prostorske omejitve ne omejevale našega dela.
 4. V ta zavarovani prostor povabimo duše iz sveta prednikov in zanamcev in še bitja drugih svetov Zemlje, vse, ki želijo pomagati.

Da bi bilo moč slišati bitje pravzorca, ki leži globoko pod nekdanjim Nunskim vrtom v srcu Ljubljane je treba njegov prostor ozavestiti v širino. Podobno kot leva in desna zvezda na grbu Slovenije podpirata osrednjo (osrednja je tista, ki se povezuje z vilinsko goro Triglavom), tako obstajata v prostoru Slovenije dve sakralni območji približno sto kilometrov oddaljeni od Nunskega vrta, ki pravzorcu bodočega razvoja slovenskega prostora, ki je tam shranjen in varovan, dajeta potrebno prvinsko moč in ljubezensko oporo. Tista na vzhodu se nahaja na območju Dolenjske, ona na zahodu pa na Vipavskem. Delavnica nas bo popeljala z zavezanimi očmi do enega in drugega od obeh svetih krajev, da tam najdemo podporo za postopno ozaveščenje pravzorca slovenskega prostora in njegovo uresničenje zdaj in tukaj.

9.10–9.30 Vilinski gaj na Dolenjskem (Klevevž)

 1. Klevevž si predstavljajte kot široko plitvo posodo. Na dnu posode je okrogel otok zasajen z drevesi, da je videti kot vilinski gaj. Otok z vseh strani obliva potok.
 2. Stojimo v krogu zgoraj na vrhu krajinske posode in se zavedamo, da je vse kar vidimo človeška projekcija nepovezana z resničnim bistvom kraja.
 3. Nekaj časa pihamo, (pihajte!) da odpihnemo to kopreno, ki prekriva resnični kraj.
 4. Zdaj gremo lahko bliže, ampak v vodo, ki obliva gaj ne moremo stopiti ker je kraj zaseden z neko tujo silo in voda, ki ga obliva je zato bolj mrzla od ledu. Kraj ogrevamo z zlato lučjo naših src dokler se prekletstvo ne razblini kot se megle razblinijo, ko posije sonce.
 5. Zdaj se lahko spustimo po pobočju tako daleč, da stojimo do gležnjev v topli vodi potoka, ki ga greje skrit termalni izvir.
 6. Občutimo in se veselimo vilinskega plesa v gaju na otoku sredi našega kroga.
 7. Ob tem se zavemo, da obstaja med gladino potoka in bregom otoka razpoka tanka kot las. Sploščimo se in postrani zdrsnemo skozi razpoko v notranjost otoka.
 8. V notranjosti nas čaka presenečenje. Znašli smo se v širni votlini kjer stoji polkrog megalitnih kamnov. Stari so toliko kot je stara mineralna Zemlja. V tišini nam govorijo: »Pred vami je veliki preizkus, ki zadeva celotno človeštvo. Težko ga boste prestali, če v svojem srčnem prostoru ne odprete tisto razsežnost srca, ki sveti z lučjo zvezd na nebu.«
 9. Dovolimo, da ta razsežnost naših src, ki nam do zdaj ni bila dosegljiva, zasveti. Mojstri mineralnega sveta stoječ pred nami nam pri tem pomagajo. Mi pa pomagajmo drugim, nam bližjim.

9.30–9.50 Vilinsko območje kjer se Vipava skozi sredogorje Vipavske doline prebija iz severnega v južni del doline.

Tam kjer Vipava zagrize v sredogorje oblikuje dve ravnici. Tista ob levem bregu nosi ledinsko ime Pekel, na nasprotnem pa Paradiž. Obe nasprotujoči si imeni potrjujeta, da imamo opraviti z območjem preobrazbe, pri katerem se konec stika s začetkom. Kar v »peklu« izgori, se ponovno rodi v »raju«. Vendar izraza Pekel in Paradiž kot najvišji vrednoti ne govorita o običajni preobrazbi kot jo poznamo v naravi, temveč o preobrazbi na ravni prvinskih sil stvarjenja. Zato nas naslednja vaja vodi v preobrazbo prvinskih sil, ki poganjajo kolo stvarjenja, navadno imenovanih »zmaji«.

Zmaji na območju Pekla rečejo, da nočejo več biti zmaji, kakršni so zasidrani v zavesti človeških kultur. Sleči hočejo zmajevo kožo in se razodeti v svojem globljem bistvu. Hočejo se ponovno povezati s človeškim rodom na enakopravni ravni kot angeli Zemlje. Hočejo se pokazati v luči Paradiža.

 1. Predstavljaj si, da stojiš na desnem bregu Vipave (na strani Paradiža). Ampak Vipava je tako široka kot veletok, da komaj razločiš drevesa na nasprotnem bregu. Občuti!
 2. Zdaj se na nasprotnem bregu pojavijo zmaji kot jih slika mitsko izročilo podobne dinozavrom. Plavati ne znajo in ne morejo k nam v Paradiž.
 3. Zdaj uporabimo tisto čarobno luč, ki smo jo v sebi odkrili v Klevevžu in z njeno pomočjo ustvarimo mavrični most čez reko. Občutimo ga!
 4. Opazujemo zmaje, ki se približujejo Paradižu po mavričnem mostu. Pri tem odpada z njih stara koža kot da se s pomočjo barv mavrice levijo.
 5.  Ko se nam približujejo po mavričnem mostu so podobni sfingi z ženskim obrazom.
 6. Ko pridejo bliže vidimo, da imajo namesto kril večje število rok ker so ustvarjalci.
 7. Ko pa stopijo na breg so modra bitja podobna nam, le globlje so povezani z bistvom bivajočega. Občutimo njihovo navzočnost.
 8. Zdaj se zavemo, da podobno preobrazbo doživlja tudi prasila življenja znotraj nas samih. S trtice odpade zmajev rep in se sesuje v prah atomov.
 9. Zdaj lahko občutiš navzočnost prvinske sile Zemlje in Vesolja v tisti razsežnosti svojega srca, ki sveti z lučjo zvezd na nebu.
 • – 10.10 Privošči si prijeten odmor

10.10–10.30 Nunski vrt v Ljubljani

Pri delu posvečenem Nunskemu vrtu se bomo najprej ukvarjali z odtujenostmi, ki jih državotvorni okraj zadnje leto pošilja v slovenski in evropski prostor – točneje rečeno z vzročnim nivojem od koder te sile neprijazne do razvoja človeka in Zemlje izhajajo. V ta namen se moramo spustiti v podzemlje Nunskega vrta.

 1. Vhod v podzemlje bomo našli bodisi tik za hrbtom Nunske cerkve, če tam ne uspeš pa poskusi pri visokih drevesih ob Grobnici herojev.
 2. V prvem nadstropju podzemlja bomo našli množico izmaličenih elementarnih bitij, ki jim je vtisnjena koda po kateri morajo služiti silam tujim življenju. Različni mehanični in farmacevtski postopki, ki jih je razvil človek tako magijsko delujejo nanje, da izgubijo svojo vez z izvorom in postanejo orodje tujosti. Mi, slovensko ljudstvo, pa postajamo ujetniki gospodarjev ujetnikov.
 3. Tukaj bomo uporabili zvezdno moč ljubezni, ki nam je bila podarjena v Klevevžu. Stojimo v krogu okrog nesrečnih elementarnih bitij in svetimo s tako sladko srčno močjo toliko časa, da osvetljena v njeni luči elementarna bitja spet najdejo stik s svojim bistvom in izvorom ter se osvobodijo tujosti.
 4. Po prastarih krožnih stopnicah se spustimo še eno nadstropje globlje do ravni prasil Zemlje, navadno označenih s pojmom zmajev.
 5. Po delu v Paradižu vemo, da je stara obleka zmajev zdaj neveljavna. Zato pohitimo do zmaja elementa Zraka, ki domuje pod Mihaelovo (Plečnikovo) cerkvijo na Barju. Brcni vanj z levo nogo, da se njegov oklep sesuje v prah.
 6. Potem pohitimo do zmaja elementa Ognja, ki domuje v Grajskem griču. Brcni vanj z levo nogo, da se njegov oklep sesuje v prah.
 7. Za tem pohitimo do zmaja elementa Vode, ki domuje v Savi za stadionom v Stožicah. Brcni vanj z levo nogo, da se njegov oklep sesuje v prah.
 8. Nazadnje pohitimo do zmaja elementa Zemlje, ki domuje pod Tivolskim hribom. Brcni vanj z levo nogo, da se njegov oklep sesuje v prah.
 9. Veseli se in zaploskaj, zmajev, ki so jih zlorabljale gonilne sile tujosti ni več!
 10. Zdaj se štirje prenovljeni zmaji postavijo v križ pod Nunskim vrtom in varujejo peti Element v sredini. Predstavlja seme novega prostora Zemlje in Vesolja. Stojimo okrog in pomagamo s svojo srčno močjo ovlažiti seme bodočnosti, da lahko čim prej vzklije.

10.30–10.40 Seme novega prostora v maternici Slovenije

Kako nenavadno! Prav kmalu po tem, ko smo tisti, ki spremljamo proces Zemljine preobrazbe opazili, da je proces preskočil na novo raven, se je začela Covid-kriza – kar pomeni, da je stara konstelacija Zemlje začela vidno in občutno pešati, to pa potencirano doživljamo v tem času. Drugega izhoda ni, kot da se kot posamezniki in kot civilizacija odklopimo od starih vzorcev in uglasimo z novim nivojem, po katerem veselo in zdravo skaklja življenje.

S pojmom maternice Slovenije označujem konstelacijo treh zvezd na grbu Slovenije, ki jo v realnem prostoru označujejo trije kraji, ki smo jih prehodili danes. Tri zvezde so postavljene tako, da ne padajo z neba, temveč izvirajo iz vilinske gore Triglava, ta pa stoji na dveh valovnicah vodnih globin Gaje.

 1. Slovenijo si predstavljaj kot žensko sejalko veliko kot Ajdovska deklica. (Mit pravi, da je z eno nogo stala v Crngrobu in z drugo na Šmarni gori ter zajemala vodo iz Save.) Sklonila se je k semenu v podzemlju Nunskega vrta in dala v predpasnik prgišče njegovih holografskih drobcev (fraktalov).
 2. Zdaj gre spiralno v smeri nasprotni urnemu kazalcu izhajajoč od Nunskega vrta, okrog Ljubljanske kotline in kar naprej skozi prostor Slovenije in naprej skozi prostor med Plitvicami, Panonsko nižino, Velikim Klekom in Beneško laguno.
 3. Mi gremo v vrsti za njo. Vsak drži v eni roki čudežno malho polno semen novega življenja (na pragu pomladi smo!) in sejemo na levo in na desno.
 4. Da bo setev Novega uspešna, moramo hoditi za svojim hrbtom. Predstavljaj si, da leži Slovenija za tvojim hrbtom in tam hodiš v spirali od Nunskega vrta sredi Ljubljane proti Mengšu in okrog Ljubljanske kotline in naprej po spirali (na tvoji desni je Veneška laguna, na levi Panonska nižina, Plitvice so čisto blizu tvojega hrbta, Veliki Klek pa v daljavi) sledeč devi Slovenije, ki seje in seje…
 5. Vsake toliko se ustavi in občuti kakšna je zdaj kvaliteta prostora. Ustaviš se lahko kjerkoli ali pa na določenih krajih, ki jih poznaš. Potem pa nadaljuj po poti za sejalko.

10.40–10.50 Ne bomo odnehali, dokler se novo življenje in nova kvaliteta družbenega sobivanja ne zazna na utelešeni ravni.

 1. Predstavljaj si da se cerkvena in kulturna institucija, ki stojita ena nasproti drugi ob Nunskem vrtu (Nunski samostan in Cankarjev dom) počasi nagneta proti središču Nunskega vrta in svojo glavo položita na seme novega prostora, ki ga varujejo zmaji-angeli štirih Elementov v drugem nadstropju podzemlja.
 2. Predstavljaj si, da se predsedniška palača, palača vlade in palača parlamenta počasi nagnejo proti središču Nunskega vrta in svojo glavo položijo na seme novega prostora, ki ga varujejo zmaji-angeli štirih Elementov v drugem nadstropju podzemlja.
 3. Ob tem se resetirajo vzorci mišljenja in delovanja teh institucij. V trenutku se uglasijo z zavestjo Zemlje in Vesolja, ki oba hitita po poti preobrazbe vodeče k novim horizontom bivanja. Kako občutiš?
 4.  Zaupajmo, da bodo občutili tudi tisti odgovorni za delovanje državotvornega okraja Slovenije.

10.50–11.00 Znotraj vsakega izmed nas (zaključek)

Ozavestimo navzočnost vrednot treh svetih krajev, ki smo jih danes obiskali znotraj vsakogar od nas, kolikor smo se zavestno utelesili v tej deželi:

 1. Izvirna vrednota Klevevža je navzoča v trebušni votlini. Občuti.
 2. Izvirna vrednota Paradiža je navzoča v  prsni votlini. Občuti.
 3. Izvirna vrednota Nunskega vrta je navzoča v duplini glave. Občuti.

Zahvalimo se bitjem različnih razsežnosti in krajev vpletenih v našo delavnico in sodelujočim iz sveta prednikov in zanamcev s prošnjo, da vsebinske sklope delavnice uprizarjajo in ponavljajo na svoj način, dokler se njene vsebine ne uresničijo.

 


TELEPATSKA DELAVNICA ZA MIR

Nedelja, 13. septembra od 20.00 do 21.40

Delavnico bomo ponovili v petek, 18. septembra 2020, ob istem času

Delavnica temelji na telepatski komunikaciji, zato lahko prosto izberete kraj, kjer boste pri njej sodelovali.

Prevod načrta delavnice v več jezikov najdete na spletni strani Gudrun Kargl, www.gudrunkargl.at ali na strani omrežja LifeNet: http://www.lifenet.si/meditations.

Program delavnice je delo Marka Pogačnika, Unescovega umetnika za mir iz Slovenije, v sodelovanju z Gudrun Kargl, umetnico iz Millstatta v Avstriji.

Na to delavnico lahko povabite svoje prijatelje ali sodelavce, ki jim zaupate, tako da jim program pošljete po e-pošti.

Ne ukvarjajte se s časovnimi razlikami. Delali bomo v poravnavi s Soncem, zato začnite ob 20. uri zvečer 13. septembra po svojem lokalnem času.

Natisnite si načrt delavnice ali si ga pripravite v računalniku ali telefonu, da boste lahko sledili urniku.

V vsakem delu delavnice si vzemite nekaj časa za zapisovanje svojih izkušenj, da jih boste lahko kasneje posredovali skupini.

Program je povezan z desetimi razsežnostmi večdimenzionalne resničnosti (glej skico na koncu besedila). Na tej delavnici se impulz miru približuje manifestiranemu svetu hkrati iz središča Zemlje in z najvišje angelske ravni. Spuščali (dvigali) se bomo skozi pet stopenj, ko bomo oblikovali semena miru, ki jih bomo razširili po vsej zemeljski obli.

20.00–20.10: Uglasitev skupine

 • Zavedite se tega, da so člani naše delovne skupine razpršeni po vsem svetu. Čutite se povezane z vsakim od njih in s krajem, od koder sodelujejo z nami.
 • Nato povabite druga bitja Zemlje in vesolja, ki podpirajo univerzalni mir, naj se nam pridružijo. Občutite njihovo prisotnost, in jim sporočite, da so dobrodošli..
 • Skupaj oblikujemo krog okrog Zemlje in Gajo prosimo, naj zaščiti našo delavnico za mir, da bomo lahko v miru delali.
 • Eno dlan položite v naročje kot skledo. Predstavlja lupino semena miru, ki ga bomo oblikovali tako, da bomo vanjo spustili naslednjih pet delcev matrice miru:

20.10–20.20: 1. delec

(Raven kerubinov in Gaje, 9. in 1. dimenzija)

 • Stopite iz hiše, sončen dan je in presenečeni ste, da dežuje. Toda kapljice so tako fine, da zdrsijo med atomi skozi vaše telo in skozi vse zemeljsko stvarstvo. Občutite kvaliteto univerzalnega miru, ki prežema vas in celo vesolje.
 • Potem pozabite na podobo dežja, saj se polje miru kot kvaliteta širi od neskončnosti do neskončnosti.
 • Z eno roko ste ustvarili lupino. Z drugo roko spustite prvi delec v lupino semena miru.

20.20–20.30: 2. delec

(Raven zmajev in angelski svet, 2. in 8. dimenzija)

 • Boginja miru se pojavi iz središča Zemlje in se skozi vaše telo približa utelešenemu svetu. Vzemite si čas, da začutite, kako se njena prisotnost širi skozi vaše telo do zadnje celice.
 • Potem poglejte naokrog in spoznajte, kako se boginja miru uteleša v soljudeh po vsem svetu. Ljudje niso več pripravljeni služiti gospodarjem vojne.
 • Drugi delec, prežet z navzočnostjo Boginje miru, spustite v lupino semena miru.

20.30–20.40: 3. delec

(Raven Gajinih isker in paralelnih evolucij, 3. in 7. dimenzija)

 • Občutite mir rastlinskega sveta z rastlinami, ki plešejo v vašem notranjem svetu.
 • Potem se ozrite naokoli in si predstavljajte, da drevesa hodijo s koreninami v zemlji in krošnjami visoko v nebu. Hodijo skozi človeške institucije vseh vrst, skozi domove, industrijske obrate …
 • Ves planet začne dihati z zeleno barvo, barvo srca. Kot plimovanje oceanov Zemlja in vse njene pokrajine in bitja vdihujejo in izdihujejo zeleno barvo.
 • Spustite tretji delec v lupino semena miru.

20.40–20.50: 4. delec

(Raven elementarnih bitij in voda stvarjenja, 4. in 6. dimenzija)

 • Če želimo, da bo mir na Zemlji trajen, mora biti njegova kvaliteta zasidrana v mineralih, ki imajo dovolj visoke vibracije, kot so zlato, diamanti in kristali. V veliki meri so jih izropale človeške kulture po vsem svetu. Njihovo eterično moč je treba vrniti Zemlji in njenim kraljestvom.
 • Predstavljajte si, da zlato postane tekoče in spolzi iz pred vašega nakita, iz cerkva in templjev, iz zakladnic državnih in zasebnih bank …
 • Kristali in tekoče zlato najdejo svoja prvotna mesta v telesu Zemlje, da postanejo sidrišča, kjer se kvaliteta miru zasidra znotraj Zemlje.
 • Spustite četrti delec v lupino semena miru.

20.50–21.00 Vzemite si nekaj trenutkov za počitek in zapišite si izkušnje

21.00–21.10: 5. delec

(Raven manifestirane resničnosti, 5. dimenzija)

 • Na tej ravni se naj bi mir pokazal kot resničen mir med ljudmi, narodi, kulturami in verstvi … Namesto tega se je izkazalo, da obstaja neka sila in zavest, ki se hrani v stalnih človeških konfliktih in vojnah. Moč svojega obstoja črpa iz človeškega obupa, uničevanja, pandemij in lakote, četudi njeno ime ni zapisano v Knjigi življenja.
 • Ta sila, ki nima imena, se mora oddaljiti od Zemlje. Njen čas na Zemlji se je iztekel. Preseliti se mora v vesolje Črne boginje preobrazbe (napačno imenovano »pekel«), da se preobrazi in lahko vrne k svojemu pravemu bistvu.
 • Predstavljajte si, da iz trebuha Črne boginje začne delovati tako močna magnetna vlečna sila, da izsesa navzočnost in korenine te tuje moči iz človeške kulture, iz posameznih bitij in Zemlje, da to usmeri v vesolje preobrazbe.
 • 5. delec je povezan z Zemljo kot planetom miru.
 • Spustite 5. delec v lupino semena miru.

21.10–21.30: Proces sejanja:

 • Zdaj so semena miru pripravljena na sejanje.
 • Z drugo roko zaprite lupino in seme ritmično stresite, da bo pripravljeno za sajenje. Iz tega tresenja razvijte majhen plesni ritual.
 • Zdaj je treba zemeljska tla pripraviti za sajenje. Zemljo prepojite s toplino svojega srca, z vodo svojih čustev in svojo predanostjo lepoti življenja, da bo lahko sejanje semen miru uspelo.
 • Eno za drugo izvedite ustrezne geste s semenom (z rokami), da ga prenesete na različna mesta na petih celinah, na kraje, ki jih poznate iz osebnih izkušenj ali jih imate radi.
 • Morda bi morali sejanje pospremiti z ustvarjalnim zvokom, da seme lahko začne kaliti.

21.30–21.40: Zaključek

Zahvalite se soljudem, ki so se udeležili delavnice za mir, in vsem drugim bitjem, ki so sodelovala, ko so se z nami uglasila iz različnih razsežnosti večdimenzionalne resničnosti.

Stopite iz našega kroga in hodite po svojih poteh miru.

Izkušnje lahko posredujete drugim na eni od zgoraj navedenih spletnih strani.

Tu je model 10-dimenzionalne resničnosti, ki ga uporabljamo v tej delavnici za mir:

10D prostor


 

Dragi znani in neznani prijatelji, soustvarjalci telepatskih delavnic,

Upam, da niste že siti telepatskega dela, ki se je leta 2020 porodilo iz (nadaljujočih se) omejitev zaradi virusa Covid!

Iz izkušenj socialistične Jugoslavije vem, da so bile grozne odločitve, ki so bile povezane z dobrobitjo državljanov, pogosto sprejete v mesecu avgustu, ko ljudje na počitnicah niso bili pozorni. Zdaj se dogaja nekaj podobnega.

Intuicija, moje sanje in tesni sodelavci mi govorijo, da človeštvo ravno zdaj stoji na odločilnem razpotju. Ena pot vodi k popolni robotizaciji naše družbe in nadzoru nad posameznikom. Druga pot vodi k soustvarjanju z bitji te čudovite Zemlje, vidnimi in nevidnimi, in k miru med ljudmi.

Potrebna je relativno velika skupina, da izrazimo odločitev, po kateri od dveh poti bomo želeli hoditi v naslednjih letih in še naprej v prihodnost.

Ni dovolj, da odločitev izrazimo na mentalen način. Odločitev je treba izraziti v različnih jezikih in večdimenzionalno. Trdno verjamem, da je jezik telepatskih delavnic primeren za izražanje takšne odločitve.

Zavedam se, da ste nekateri na počitnicah, vendar bi vseeno želeli sodelovati. Zato predlagam, da telepatsko delavnico (ki ima namen, da se odločimo, katero od obeh poti želimo ubrati) izvedemo v večernem času, v soboto, 8. avgusta, ob 20h, s ponovitvijo (za tiste, ki se je v soboto ne bodo mogli udeležiti ali jo bodo radi ponovili) v nedeljo, 9. avgusta ob istem času.

Ne ukvarjajte se s časovnimi razlikami. Delali bomo v skladu s Soncem, zato začnite ob 20. uri po vašem času.

Program delavnice v različnih jezikih bomo v petek, 7. avgusta, objavili na spletni strani srečanja LifeNet 2020 http://www.lifenet.si/meditations ali na spletni strani LifeNeta, udeleženci Cikličnih delavnic pa lahko Iveto zaprosite, naj vam pošlje ta program.

Druga tema, ki jo je treba obravnavati, je percepcija in posredovanje vaših zaznav po telepatskih delavnicah. Ne odlašajte in drugim sporočajte svoje zaznave, tudi če so popolnoma drugačne od vseh drugih. Skupne izkušnje zadnjih nekaj mesecev kažejo, da so zaznave skoraj vedno različne. To je odločilen evolucijski korak, pri katerem se ločimo od samovoljne ideje, da je resničnost življenja objektivna stvar. Ne! Vsak trenutek življenja je drugačen, zato se tudi mi med seboj razlikujemo. Realnost je zlitje »objektivne« navzočnosti pokrajine, bitja itd. in subjektivne, soustvarjalne percepcije posameznika.

Vse različne percepcije nekaj dragocenega dodajo k večplastni resničnosti nekega kraja ali bitja. Kraji in bitja so del elementarne zavesti Gaje in sami se lahko odločijo, kaj od gradiva, ki ga zazna skupina med delavnico, jim lahko pomaga, da postanejo bolj svobodni in celoviti – in kaj bi morali prepustiti nam kot posameznikom, ker je to pomembno za našo osebno izkušnjo in razvoj.

Ko berem vaša poročila, čutim iskrenost avtorjeve navzočnosti za napisanim besedilom in to je tisto, kar je pomembno.

Glede navdušenega odziva na različne telepatske projekte in glede na lastne izkušnje menim, da je to delo dragoceno za sedanji čas in za prihodnost.

Marko Pogačnik, UNESCO umetnik za mir, ambasador dobre volje OZN

Šempas, 3. 8. 2020


TELEPATSKO POTOVANJE PO BOSNI

Sobota, 11. julija 2020

V organizaciji društva VITAAA iz Slovenije v okviru srečanja LifeNet 2020
Program je pripravil Marko Pogačnik v sodelovanju z Damirjem Sačiragićem, Ljubo Južnič in Barbaro Buttinger-Förster

45 udeležencev srečanja LifeNetwork Gathering 2020 naj bi od 7. do 12. julija potovalo po Bosni in Hercegovini. Ker so meje te države zaprte, smo se odločili, da potovanje izvedemo v telepatski obliki.

Delavnica temelji na telepatski komunikaciji, tako da lahko prosto izberete kraj, kjer boste na njej sodelovali.

Ta načrt delavnice lahko v različnih jezikih preberete tudi na spletni strani srečanja LifeNet: http://www.lifenet.si/meditations.

Ne ukvarjajte s časovnimi razlikami. Delamo usklajeno s Soncem, zato začnite ob 9h po svojem času.

Načrta delavnice ne posredujte po omrežjih, kot je Facebook, lahko pa k tem delu povabite svoje prijatelje ali sodelavce, ki jim zaupate, tako da jim načrt pošljete po e-pošti.

Poglejte priložene risbe!

Natisnite si načrt delavnice ali si ga pripravite na računalniku ali telefonu, da boste lahko sledili urniku.

Sobota, 11. julija 2020

9.00–9. 20 Povezovanje in uglasitev skupine

 1. Vzemimo si čas, da začutimo navzočnost drug drugega in začnemo oblikovati krog. Kakšen je občutek v naša potujoči družbi? Spoznajte se!
 2. Nato povabimo varuhe Bosne in elementarna bitja njene pokrajine, ki so nam pri tem delu pripravljeni pomagati, naj se pridružijo našemu krogu, tako kot tudi prijatelji iz sveta prednikov in sveta angelov. Občutite, kako je, ko stojimo v krogu skupaj z vsemi temi bitji.
 3. Zdaj moramo ustvariti eteričen avtobus, v katerem bomo potovali. Predstavljajte si, da skupaj s povabljenimi bitji sedimo v sferičnem prostoru, podobnem tunelu, obdanem s pisanimi membranami. Uživajte v vozilu, v katerem bomo potovali po zraku s postanki na določenih krajih. Vedno znova se med potovanjem hvaležno spomnimo na naš svetlobni avtobusa, ki nam omogoča, da v sedanji situaciji svetovne karantene potujemo po Bosni.

9.20–9.30 Uglasitev z Bosno ob vznožju mogočnega slapa v Jajcu

Reka Pliva pada čez visoko kamnito polico in se združi z reko Vrbas. Kot skupina stojimo na plošči kamna med slapom in reko. Kraj je poln drobnih kapljic vode s slapa.

 1. Ker smo prisiljeni živeti v svetu, ki je izsušen zaradi prevladujoče miselnosti in mehanističnega organiziranja na svetovni ravni, ima vodno okolje slapa v Jajcu zdravilno kvaliteto. Začutite jo.
 2. Predstavljajte si, kako kot skupina v obliki kroga lebdimo sredi tega vodnega območja.
 3. Občutite, kako vas osvobaja suše moderne kulture. Razširite svojo izkušnjo po vsem svetu kot navdih drugim ljudem, da se tudi oni osvobodijo miselnih vzorcev, ki izsušijo našo občutljivost do bitij narave in do drugih ljudi.

9.30–9.50 Kompleks bosanskih piramid v Visokem

Skupina umetnikov iz omrežja LifeNet je leta 2016 ustvarila geopunkturno postavitev s 24 kamni pod vhodom v tunele Ravne, ki vodijo k piramidi sonca v Visokem. To postavitev lahko uporabimo kot vhod v kompleks bosanskih piramid. Zavedajte se, da kultura bosanskih piramid in tudi tiste, ki jih bomo obiskali pozneje, še vedno obstajajo v spominu teh krajev in morda kot vzporedne resničnosti.

 1. Ko prispemo tja, ne postavimo nog na tla. Namesto tega pristanemo na vrhovih geopunkturnih kamnov. Na njih so izklesani kozmogrami, ki so povezani z različnimi vidiki bosanskih piramid, Balkana in Evrope. Zavedajte se jih.
 2. Tla pod kamni so prekrita s tanko plastjo eteričnega polja, podobnega lavi, ki se stalno premika in ustvarja organske vzorce.
 3. Stopimo na to energijsko polje, da nas ponese v tunele Ravne, ki vodijo do notranje komore piramide Sonca. Na poti se lahko ustavite kjerkoli, ko želite doživeti to izkušnjo.
 4. Potem nadaljujte s potovanjem naprej po polju lave, dokler ne pridete v notranjost Piramide Sonca. Raziščite njen notranji prostor.
 5. Od tukaj lahko nadaljujete pot do Zmajeve piramide (da srečate zmaja – prvinsko moč Zemlje) ali se podate v notranjost piramide Lune (posvečene ženskim kvalitetam).
 6. Če se med obiskom znajdete v težavah, uporabite dinamiko vijolične svetlobe, da preobrazite oviro.

9.50–10.00 Kratka pavza za zapisovanje izkušenj in kozarec vode

10.00–10.20 Obisk velike kamnite krogle pri Zavidovičih

V Bosni je obstajala še ena zelo starodavna kultura, ki nam je pustila popolnoma zaobljene kamnite krogle. Največja v Zavidovićih ima premer več kot tri metre. To je tista, ki jo bomo obiskali.

 • Zamislite si kamnito kroglo v Zavidovićih kot središče, okrog katerega se z lahkotnostjo gibljemo kot planeti. Začutite njeno kvaliteto.
 • Nato odprite svoje srce in dovolite, da vas kamnita krogla pritegne in vstopite skozi njo v vzporedno realnost, ki obstaja zunaj materialne krogle.
 • Med tam shranjenimi zakladi najdemo nekaj kvalitet, ki jih potrebuje naš čas.
 • Pripeljite jih v svet Bosne in jih razširite v kulturo in naravo tam in v širšem svetu.

10.20–10.40 Sarajevo

Za doživetje glavnega mesta Bosne bomo obiskali Bembašo, kraj njegovega nastanka. Tam iz kanjona priteče reka Miljacka, preden pride v veliko dolino Sarajeva. Kamnite stene na obeh straneh reke ustvarijo visok cilindričen prostor. Toda reka je zajezena, njen tok se je skoraj ustavil.

 1. Najprej moramo opraviti obred Gajinega dotika, solzo milosti (glej prilogo), da preobrazimo žalostne spomine na obleganje Sarajeva med zadnjo vojno in vse druge plasti zatiranja, povezane s Sarajevom, pa tudi z Bosno in Hercegovino.
 2. Predstavljajte si, da stojimo v velikem krogu visoko nad tem krajem in čezenj in skozi več njegovih plasti sive energije izlijemo solzo odpuščanja in božanske milosti.
 3. Ko to storimo, pogledamo v globino Zemlje in vidimo, da se Sončev disk dviga navpično iz srca Zemlje skozi cilindrični prostor Bembaše.
 4. Ko se dvigne čez skalne stene kanjona, zasije s svojimi žarki v celo deželo, daleč v prostor Balkana.
 5. Občutite njegov blagoslov.

10.40–11.00 Odmor za kavo ali čaj in da si zapišite izkušnje.

11.00–11.20 Kultura stečkov

Stečki so megaliti, ki se običajno pojavljajo v skupinah po hribih in gorah Bosne in Hercegovine. Imajo obliko velikih vodoravnih plošč ali obliko hiše. Včasih so bogato okrašeni. Izvirajo iz neznane starodavne kulture in v srednjem veku so jih ponovno uporabili bogomili, alternativna krščanska kultura, podobna francoskim katarom. Obiskali bomo nekaj skupin Stečkov na gorovju Bjelašnice nedaleč od Sarajeva.

 1. Vozimo se z »avtobusom« skozi atmosfero, dokler ne pridemo do ene od lokacij Stečkov z megalitskimi kamni, ki stojijo na zmajevem grebenu hriba. Ne stopimo iz avtobusa, da bi se dotaknili tal. Namesto tega izstopimo iz avtobusa visoko nad krajem.
 2. Od tu se počasi približamo Stečkom in se zavemo različnih plasti njihove avre.
 3. Izberite enega od kamnov, da boste skozenj vstopili v notranjost gore.
 4. Spoznajte kulturo Stečkov in njena bitja, ki so se morala umakniti v Zemljo, potem ko je človeštvo prevladalo na površini planeta.
 5. Ko se vrnete na avtobus, nekatere lastnosti te kulture prinesite s sabo v zunanji svet kot navdih za soljudi, da se prebudijo v svoje bistvo in svojo resnico.

11.20–11.30 Zaključimo jutranji del in se zahvalimo svojim vodnikom na tem potovanju – se vidimo spet popoldne ob 15h.

15.00–15.10 Ponovna povezava in vstop na naš telepatski avtobus

15.10–15 20

Popoldne bomo obiskali mediteranski del Bosne, imenovan Hercegovina.

Začnemo v kanjonu reke Neretve, ki je na več mestih zajezena in stoji kot ujetnik znotraj ogromnih umetnih jezer.

 • Predstavljajte si, da stojimo ob obali enega izmed umetnih jezer.
 • Sklonite se in malo vode vzemite v roke.
 • Prosite za blagoslov božanstva. Kot zlat dež vam pada v roke.
 • Blagoslovljeno vodo porazdelite po reki.

Če vam ostane še kaj časa, lahko obiščete mogočne skale Drežnice v kanjonu Neretve

15.20–15.30 Mostar

Mostar je glavno mesto Hercegovine in stoji tam, kjer Neretva priteče iz svojega kanjona. Mostar je znan po obokanem mostu, ki je bil porušen med zadnjo vojno in pred kratkim obnovljen. Mesto je razdeljeno na muslimanski in krščanski del.

 • Približamo se mostarskemu mostu z »avtobusom«, ki lebdi nad reko Neretvo.
 • Ustavimo se, ko je avtobus pod mostom in odpremo svoja srca kot tisoč sonc, ki žarijo z ljubeznijo in mirom na to razdeljeno mestom in njegove prebivalce.

15.30–15.50 Medžugorje

Medžugorje je znano po sporočilih Matere Marije, ki jih je od leta 1983 dobivala skupina otrok, ki so zdaj že odrasli moški in ženske. Marko je bil prisoten, ko je pred desetletjem prispelo takšno sporočilo. Naslednja meditacija sledi njegovim zaznavam med tem obiskom.

 1. Predstavljajte si, da stojimo okrog kraja nad vasjo, kjer so skoraj štiri desetletja prejemali sporočila o miru.
 2. Iz tal se pojavi srebrna krogla navzočnosti Gaje, stvarnice življenja. Začutite jo in poslušajte, kaj vam govori.
 3. Nato se krogla razdeli na nešteto mikroskopskih krogel. Nekatere se dotikajo vašega srčnega prostora. Druge gredo skozi naš krog naprej v Hercegovino in Bosno, da se dotaknejo src ljudi, ki so zavestno ali podzavestno odprti za njihov blagoslov.

15.50 – 16.10 Stolac

Dejansko to mesto samo niti ni pomembno, posebna je visoka planota nad Stolcem s kiklopskimi stenami starodavnega svetišča, imenovanega Daorson. Ima fantastično sposobnost, da poveže Bosno in Balkan z izvorom kozmičnega navdiha zgoraj in z matrico (arhetipom) v vodi življenja globoko spodaj.

 1. Predstavljajte si, kako se na različnih mestih v Bosni in Hercegovini in na Balkanu (sveta maternica Evrope) usidrajo tanke zlate niti in cel sveženj se jih dvigne do zvezde na nebu, ki pozna kozmični namen teh dežel.
 2. Potem si predstavljajte, da se tanke srebrne niti pritrdijo v krajih Bosne, Hercegovine in Balkana.
 3. Vzemite te niti in jih potegnite globoko v ocean spomina v jedru Zemlje.
 4. Povežite jih z matrico (arhetipom) maternice Evrope (Balkana).
 5. Pazite, da dvigajoče se zlate niti in padajoče srebrne niti ustvarijo popolnoma uravnotežen in močen vzorec, ki je sposoben roditi nov planetarni prostor Evrope in sveta.
 6. Vstopite v ta prostor, da začutite njegovo kvaliteto.

16.10–16.20 Zaključek

Med vrnitvijo se naš svetlobni avtobus ustavi pri Bohinjskem jezeru v Julijskih Alpah, kjer bomo jutri, v nedeljo, 12. julija, proslavili Omrežje življenja (LifeNet) in delali na njegovi prenovi.

 • Oblikujmo svoj krog nad Bohinjskim jezerom ob vznožju Triglava, se zahvalimo eden drugemu za izkušnje, ki smo jih prinesli iz Bosne, in zahvalimo se vsem bitjem, ki so nas prijazno spremljala in navdihovala.
 • Se vidimo jutri na istem kraju ob 9h zjutraj na telepatskem srečanju LifeNet 2020.

 

Dodatek

Ritual dotika Gaje, solza milosti

 1. V molitveni gesti dvignite roke do svojega srca in pustite, da se kapljica vašega sočutja (povezana z osebo, krajem ali situacijo) spusti v prostor med dlanmi.
 2. Priklonite se Zemlji in s svojo domišljijo sezite globoko v kraljestvo Gaje, Matere življenja. Ustvarite posodo z rokami in prosite Gajo za kapljico odpuščanja, povezano s stisko ali žalitvijo, ki je bila storjena določenemu vidiku življenja, kraju ali njegovim bitjem.
 3. Vzravnajte in dvignite posodo svojih rok (že vsebuje kapljico vašega sočutja in kapljico odpuščanja Gaje) k nebu in prosite za kapljico božanske milosti.
 4. Zdravilna voda se zdaj zbira na homeopatski način. Nesite posodo tako, da v domišljiji zdravilno vodo usmerite k njenemu vnaprej zastavljenemu cilju. Namen vašega srca in pozornosti vaše zavesti skupaj tvorita most, ki zdravilni impulz vodi tja, kjer je to potrebno.
 5. Zahvalite se. Po načelu osebne vere in telepatije lahko ta ritual deluje tudi na dolge razdalje.

Risba 1: zemljevid potovanja po Bosni

Plan Bosna LifeNet

Risba 2: dvojni stožec Stolac/Daorson

Stolac

 


 

TELEPATSKO SREČANJE OMREŽJA LIFENET 2020

Nedelja, 12. julij 2020

V organizaciji Društva VITAAA iz Slovenije, program pripravil Marko Pogačnik v sodelovanju z več čudovitimi ljudmi iz omrežja LifeNet.

Mednarodno srečanje Omrežja za življenje (LifeNet/Lebensnetzt) ​​bi moralo potekati ob Bohinjskem jezeru od 13. do 15. julija 2020. Ker to ni mogoče zaradi omejitev v zvezi z virusom covid, smo pripravili telepatsko obliko srečanja.

Srečanje temelji na telepatski komunikaciji, tako da lahko prosto izberete kraj, kjer boste pri njem sodelovali.

Ta program v različnih jezikih najdete na spletni strani srečanja LifeNet: http://www.lifenet.si/meditations.

Ne ukvarjajte s časovnimi razlikami. Delamo usklajeno s Soncem, zato začnite ob 9h po svojem času.

Vabljeni tisti, ki so že prej izrazili zanimanje za srečanje LifeNeta 2020, lahko pa k delu povabite tudi prijatelje ali sodelavce, ki jim zaupate in jim ta načrt posredujete po elektronski pošti.

Natisnite si načrt delavnice ali si ga pripravite na računalniku ali telefonu, da boste lahko sledili urniku.

Nedelja, 12. julij 2020

9.00–9.20 Povezovanje in ugasitev skupine

 1. Vzemimo si čas, da začutimo navzočnost drug drugega in začnemo oblikovati krog nad Bohinjskim jezerom (poglejte si priloženi zemljevid).
 2. Kakšen je občutek v naši družini ljudi, posvečenih geomantiji, geokulturi in procesu preobrazbe Zemlje?
 3. Potem povabimo varuhe svojega ljubljenega planeta in elementarne bitja pokrajin, ki so nam pri tem delu pripravljena pomagati, naj se pridružijo našemu krogu in tako tudi prijatelji iz sveta prednikov in angeli. Občutite, kako je stati v krogu skupaj z vsemi temi bitji.
 4. Zdaj moramo ustvariti eterično sfero, v kateri bomo danes delali in uživali v tej skupnosti. Predstavljajte si, da skupaj s povabljenimi bitji sedimo v sferičnem prostoru, obdanem s pisanimi membranami. V času srečanja se vedno znova spomnimo te zaščitne krogle, ki nam omogoča, da skupaj delamo v miru in se dotaknemo nekaterih ključnih vidikov sedanjega obdobja.

9.20–9.40 Bohinjsko jezero, kraj našega srečanja

Bohinjsko jezero v sveti pokrajini Triglava predstavlja žarišče sprememb in preobrazbe.

 1. Še vedno stojimo v krogu nad Bohinjskim jezerom.
 2. Vrtinec močne energije sprememb se dviga iz globine jezera skozi naš krog, v katerem stojimo ljudje in vsa druga bitja, ki smo jih povabili, naj se nam pridružijo.
 3. Za našimi hrbti in povsod naokrog so razporejeni vzorci odtujene civilizacije, ki je izgubila povezavo z bistvom življenja in resnice.
 4. Predstavljajte si, kako med seboj ustvarimo kanale, po katerih lahko ti vzorci, energije in bitja, ki jih podpirajo, vstopijo v vrtinec preobrazbe (tako da se življenjska energija, zamrznjena v teh odtujenih oblikah, lahko vrne k izvoru življenja).
 5. Ples preobrazbe podpiramo s petjem samoglasnikov. Med tem procesom bodite pozorni na to, kako poteka.

9.40–10.00 Skoraj popoln nadzor nad srci in razumom ljudi je končan (izrazil se je kot karantena zaradi virusa covid z vsemi njenimi družbenimi in psihološkimi posledicami.)

Izraziti moramo jasno znamenje tega, da je minilo dolgo obdobje, v katerem sile, ki so naši ljubljeni Zemlji tuje, lahko izzivale družino človeštva. Dosegli smo točko skoraj popolnega nadzora nad Zemljo in ljudmi. Na tej točki se ljudem ne dopušča, da bi se spomnili svojega resničnega izvora in namena naših življenj. Bohinjsko jezero je sposobno peljati te grozne sile na drugo stran vesolja, kjer najdejo svoje pravo mesto.

 1. Še vedno kot velik krog lebdimo nad Bohinjskim jezerom in se zavedamo naloge, ki jo bomo kmalu opravili.
 2. Zdaj se, ne da bi izgubili obliko našega kroga – držimo se za roke, da pokažemo svojo enotnost, – spustimo v globino jezera.
 3. Na dnu najdemo predore, ki vodijo skozi telo Zemlje na drugo stran vesolja, ki obstaja za hrbtom Gaje.
 4. Tiste sile ali bitja usmerimo skozi te predore v sfero njihove preobrazbe.
 5. Zahvalimo se, da nam je dovoljeno to storiti, in se vrnemo na gladino jezera.

 10.00–10.20 Odmor, da si zapišemo izkušnje, popijemo skodelico čaja ali kave …

10.20–10.30 Vabilo soljudem, naj se prebudijo za ustvarjalno moč svojih src

Do zdaj smo uporabljali preobrazbene potenciale Bohinjskega jezera. Zdaj se premaknemo do sosednjega jezera, na Bled. Sveto Blejsko jezero ima na svojem skalnem otoku romarsko cerkev, posvečeno Mariji kot materi življenja.

 1. Ko stojimo na jezerski gladini okrog otoka, ponovno oblikujemo svoj krog.
 2. Predstavljajte si, da so površinske značilnosti otoka prekrite s tanko plastjo, ki je kot ogledalo.
 3. V otoku se tako odseva luč naših src.
 4. Zavedajte se tega, da Blejski otok pozna atomsko moč in lepoto ljubezni, shranjene (ampak neprepoznane) v človeškem srcu.
 5. Zapleten sistem naših človeških src se prebudi z zrcaljenjem otoka in začne razvijati svojo neizmerno ustvarjalno moč in lepoto. Začutite jo! Zavedajte se, da je naš najdragocenejši notranji potencial tisti, ki nas lahko odlično zaščiti in dvigne na novo raven na planetarni evolucijski poti.
 6. Na koncu se obrnite in pošljite sporočilo v svet, da opomnite soljudi, kdo smo kot ljudje in kateri je (večinoma neznani) dragoceni ustvarjalni potencial, ki ga nosimo v srcih.

10-30–10.50 Okrogle membrane – naša nova resničnost

Že dve desetletji Zemlja manifestira nov prostor realnosti. Rezultati so izredno zahtevne kaotične situacije na planetu na eni strani in nastanek novih pogojev za življenje na drugi. Da zaradi kaotičnih situacij ne bi prišlo do razpada, Zemlja ponuja sisteme tekočih (vodnih) membran, ki jih lahko uporabljamo med hojo po življenjski poti. Da bi izkusili to darilo, gremo severozahodno od Bleda do izvira reke Save, do Zelencev. Voda prihaja neposredno iz tal in tvori veliko jezer kristalno čiste vode.

 • Oblikujemo svoj krog nad vodno pokrajino Zelencev.
 • Predstavljajte si drobne kapljice vode, ki hlapijo iz izvirov spodaj in tvorijo subtilne membrane okrog vsakega nas in okrog cele skupine.
 • Ostanite nekaj časa znotraj vodnih membran Zelencev, da vsaka celica vašega telesa, vsak vaš mikroorganizem in vaš element lahko v svoj spomin vpijejo nov prostor, skozi katerega bi se morali gibati ali zaviti na poteh tega planeta.

10.50–11.10 Za otroke sveta

Vrnemo se na kraj nad obalo Bohinjskega jezera, ki je bil predviden kot kraj srečanja LifeNet 2020. Gre za mladinski dom, kjer se na predavanjih v naravi šolajo otroci iz cele Slovenije. Torej je to priložnost, da damo darilo otrokom celega sveta.

 • V ta namen uporabljamo obred Dotika Gaje, solzo božanske milosti. Glejte dodatek!
 • Obred je treba opraviti trikrat, enkrat za otroke, ki trpijo zaradi lakote, enkrat za otroke, ki trpijo zaradi zatiranja, in enkrat za otroke, ki trpijo zaradi pretirane racionalnosti šolskega sistema.

11.10–11.30 Zaključek: ponovno ustvarjanje omrežja za življenje (LifeNet)

Za delo na ponovnem ustvarjanju omrežja za življenje se spet preselimo v prostor nad Bohinjskim jezerom. Tokrat se zberemo visoko nad tistim delom jezera, ki je bližje izlivu. Tam bomo oblikovali svoj krog.

 • Oblikujemo svoj krog (v njem sodelujejo tudi bitja, ki smo jih povabili na začetku) kot odprt center, od koder se mreža za življenje širi na vse strani Zemlje.
 • Vsak vozel mreže predstavlja osebo, skupino prebujenih ljudi ali skupino bitij iz vzporednih resničnosti, ki imajo radi Gajino stvartvo in so na več različnih načinov aktivni v podporo kvantnemu skoku Zemlje za prehod življenja planeta in njegovih bitij na novo evolucijsko raven.
 • Občutite LifeNet kot odprto omrežje, ki se posveča resnici Gajine modrosti in se izraža s številnimi rokami ljubezni.
 • Zahvalimo se eden drugemu in vsem bitjem, ki so nas podpirala v mesecih pripravljalnega procesa za srečanje LifeNeta 2020. Naslednji meseci bodo namenjeni organiziranju naših dejavnosti na praktičnih ravneh.

Risba pokrajine v Sloveniji, kjer poteka telepatsko srečanje omrežja LifeNeta

LifeNet places


OBNOVITI CIKLUS LETA

Enoletni program sestavljen iz petih telepatskih delavnic 2020–2021
Predlagal ga je Bernard Lainka, bio-dinamični kmet, urednica je Iveta Šugarkova, oba iz Češke.
Delo pripravlja Marko Pogačnik, Unescov umetnik za mir.

Namen tega skupinskega umetniškega dela je, podpreti Gajo, stvarnico Zemljinega vesolja in njena elementarna bitja pri njihovem naporu ohraniti in prenavljati cikluse življenja na planetu.

Živimo v premočrtni kulturi, ki prodira naravnost od minute in minute, od dneva do dneva…in pri tem ignorira dejstvo, da življenje na Zemlji in v vesolju sledi cikličnemu počelu. Če se zlomi ciklus leta – kar velja tudi za cikle notranjega razvoja pri človeku – življenje preneha obstajati.

Ciklično delavnico bomo pripravili in objavili na prelomnih točkah leta, ob solsticijih in enakonočjih, začenši z poletnim solsticijem v soboto 20. junija 2020 in zaključili na isti praznik leta 2021.

Ciklična delavnica je telepatska. Program delavnice z urnikom, kdaj bomo izvajali določene vaj in z navodili zanje bo Iveta poslal najkasneje tri dni pred delavnico na naslove prijavljenih.

Telepatska delavnica se vsakič začne ob 9.00 zjutraj in traja dve do tri ure..

Ker sledimo gibanju sonca, začenjamo vedno ob devetih zjutraj ne glede na časovni pas v katerem se sodelujoči nahaja. Sodelujoči si sam izbere prostor od koder želi sodelovati. Sodelujoči lahko povabite k sodelovanju ali pošljete program delavnice tistim, za katere verjamete, da bi želeli sodelovat.

Za sodelovanje pri Ciklični delavnici si v letu 2020 rezervirajte naslednje datume: sobota, 20. junij 2020, sobota 19. september 2020, sobota, 19. december 2020.

Delavnica je brezplačna, povratni tok pride v obliki skupnega ustvarjanja nečesa dragocenega za življenje vseh bitij vidnih in nevidnih.

Če želite sodelovati, prosimo, da se prijavite, tako da pošljete svoj e-mail naslov in ime na iveta.sugarkova@gmail.com  pred 17. junijem 2020, tako da bo Iveta lahko sestavila listo sodelujočih.

Veselimo se skupnega ustvarjanja, Bernard, Iveta, Marko


 TELEPATSKA DELAVNICA ZA BRAZILIJO

Nedelja, 31. maja 2020 od 9.15 do 11.40

3. delavnica v procesu srečevanja LifeNet 2020

Delavnico bomo ponovili v nedeljo, 7. junija 2020, ob istem času

Delavnica temelji na telepatski komunikaciji, tako da lahko prosto izberete kraj, na katerem boste v njej sodelovali.

Na spletni strani srečanja LifeNet so na voljo portugalska, nemška, slovenska in angleška različica načrta te delavnice: http://www.lifenet.si/meditations.

Program sta pripravila Marko Pogačnik in ekipa Društva VITAAA iz Slovenije.

Na delavnico lahko povabite svoje prijatelje ali sodelavce, ki jim zaupate in jim program posredujte po elektronski pošti.

Naj vas ne skrbi glede časovnih razlik. Delali bomo v poravnavi s Soncem, zato začnite 31. maja zjutraj ob 9.15 po svojem času.

Natisnite si načrt delavnice ali ga imejte pripravljenega na računalniku ali telefonu, da boste lahko sledili urniku.

Program:

9.15–9.30: Povezovanje in uglasitev skupine

 • Vzamemo si čas, da občutimo navzočnost drug drugega in začnemo oblikovati krog. Zavedajte se tega, da bomo izvedli zapleteno delo za Zemljo, zato se prepričajte, da boste dobro prizemljeni in popolnoma navzoči.
 • Potem povabimo elementarna in angelska bitja Brazilije in njena bitja prednikov. Začutite, kako je biti z vsemi temi bitji skupaj v krogu.
 • Zdaj moramo ustvariti eteričen prostor, v katerem bo potekala naša delavnica. Predstavljajte si, kako okrog našega kroga ustvarimo kroglo kot membrano, sestavljeno iz drobnih vodnih kapljic, ki se vijolično lesketajo. Vedno znova se spomnimo na ta svoj skupni prostor, ki nam omogoča sodelovanje na velikih razdaljah.

9.30–9.40 Obala med Sao Paulom in Riom de Janeirom je blokirana

Da bi osvojili ogromno ozemlje Brazilije, ki jo je papež dodelil portugalskemu kralju, so osvajalci s črno magijo ustvarili visok črn zid ob obali med Sao Paulom in Riom in tako preprečili pritekanje prvobitnih sil Atlantskega oceana (zmaja Atlantika), ki tu vstopi na celino in ciklično obnovi svojo moč. Brazilija je šibkejša, če je ne obnavlja vodni zmaj Atlantika.

 • Predstavljajte si, da z oceana gledate obalo Brazilije.
 • V roke vzemite nekaj oceanske vode, dvignite jo v nebo in prosite, naj vas blagoslovi božanska moč preobrazbe.
 • Izlijte vodo na drugo stran obalnega pasu, da osvobodite elementarna bitja, ki so bila prisiljena vzdrževati zid. Vajo nekajkrat ponovite.
 • Nato začutite, kako teče izmenjava med prvobitnimi silami Atlantskega oceana in južnoameriške celine.

9.40–10.00 Prostor amazonskega pragozda je pod močnim pritiskom

Ogromen vodni bazen Amazonije bi moral biti v stalni izmenjavi z vzhodnim delom Brazilije, ki je bogat z mineralnimi rudami in kristali. Spajanje mineralov (element zemlje) in vodnega elementa omogoča manifestacijo utelešene resničnosti planeta. Zemlja kot živ planet začne umirati, če je pretok izmenjave med vodnim kraljestvom (rastlinami) in mineralnim kraljestvom porušen – to je očitno v sedanjem stanju amazonskega deževnega pragozda. Kaotična moč urbanizirane obale Brazilije pritiska na naravni prostor Amazonije.

 • Bodite pozorni na dva litopunkturna sistema (megaliti z izklesanimi kozmogrami), ki sta jih Marika in Marko Pogačnik iz slovenske umetniške skupine VITAAA s pomočjo Brazilca Franklina Fredericka vklesala v dveh pokrajinah mineralno bogatega dela Brazilije: Circuito das Aguas in Morro do Pilar.
 • Predstavljajte si ta dva sistema kot vira neštetih akupunkturnih meridianov, ki se širijo po vzhodnem (mineralnem) delu Brazilije. Pomagata pri prizemljevanju prenaseljenega dela države in njegovem urejanju v skladu s kozmičnimi vzorci mineralnega kraljestva.

10.00–10.20 Povezovanje bitja Amazonije z mineralnim kraljestvom Brazilije

Nova prestolnica Brazilije, Brasilia, je bila ustanovljena po viziji Don Boska, na mestu portala, skozi katerega vodna Amazonija svojo moč izmenjuje z mineralnim kraljestvom vzhodnega dela Brazilije.

 • Predstavljajte si, da stojite na območju portala Brasilie. Porečje Amazonije je za vašim hrbtom.
 • Predstavljajte si, da od tu hodite nazaj proti središču Amazonije.
 • Tam se obrnete (v svoji domišljiji) in zaznati Boginjo (dušo) amazonskega pragozda.
 • Vzemite njeno sladko prisotnost v svoje srce, obrnite se, tako da boste spet gledali v smer Atlantskega oceana.
 • Nesite njeno navzočnost skozi portal Brasilie vse do Ria de Janeira.
 • Z njo se dotaknite znamenitih granitnih gora Ria, tako da se kozmični elementi vode in mineralov spet povežejo.

10.20–10.40 Pavza za kavo, da si zapišemo izkušnje …

10.40–11.00 Na ravni planeta visokogorje Tibeta predstavlja mineralni (jang) pol planeta, amazonski deževni gozd pa kraljestvo vodnega elementa (jin pol)

Tibet in Amazonija sta točno na dveh nasprotnih straneh planeta. Med seboj sta povezana skozi srce Zemlje, ki sega do obeh polov, do Amazonije in do Tibeta. Njihovo povezavo je treba obnoviti, da bo planet postal dovolj močen in bo kos izzivom sedanjega procesa Zemljine preobrazbe.

 • Predstavljajte si Tibet za svojim hrbtom. Čudite se zasneženim visokim goram.
 • Potem se potrudite, da se poistovetite s planetom Zemlja.
 • Ko ste poistoveteni s planetom, peljite Tibet skozi svoje srce, da se dotakne vodne amazonske ravnine pred vami.
 • Vzemite si dovolj časa, da izkusite to planetarno poroko.
 • Nato pojdite naprej skozi portal Brasilie, da prenovljeno planetarno vez zasidrate v megalitskih gorah Ria de Janeira.

11.00–11.20 Povezovanje glave, srca in trebuha

 • Tibet se lahko identificira s človeško glavo s središčem v tretjem očesu sredi lobanje.
 • Amazonsko vodno kotlino, ki rojeva obilje življenja, je mogoče poistovetiti s prostorom človekovega trebuha.
 • Bodite prisotni v svojem srčnem prostoru, ki je identičen z jedrom Zemlje.
 • Naj vam esenca Tibeta zdrsne dol v srce. Bodite pozorni, da pri tem občutite zlivanje glave in srca v sebi in znotraj jedra planeta.
 • Pustite, da se bistvo Amazonije dvigne iz trebuha v prostor vašega srca.
 • Začutite kvaliteto, ki jo ustvarja zlivanje treh osnovnih dimenzij.
 • Dotaknite se src ljudi po vsem svetu in naj jih to navdihuje, da bodo tudi oni delali na ponovnem povezovanju uma z elementarnim bistvom v svojih srcih.

11.20–11.30 Prosite avtohtone kulture Brazilije in kulture njihovih prednikov, naj zaščitijo spet povezano in uravnoteženo telo svoje države

 • Odprite svoje srce in zavest kulturam prednikov Brazilije.
 • Povabite človeške in vilinske prednike Brazilije, naj se pojavijo pred vami in jih prosite, naj osvajalcem odpustijo za bolečino in uničenje, ki so jih povzročili deželi in ​​njenim živim bitjem.
 • Počastite brazilske prednike in jih prosite, naj zaščitijo celovitost dežele.

11.30–11.40 Zaključek delavnice

Zahvalimo se eden drugemu za medsebojno podporo pri tem delu in zahvalimo se bitjem drugih dimenzij resničnosti, ki so sodelovala.

Elementarna in angelska bitja in bitja prednikov Brazilije, ki so sodelovala z nami, prosimo, naj še naprej izvajajo rituale, ki smo jih izvedli danes, da bo delo iz te delavnice zacvetelo in obrodilo sadove.

Drug drugemu se zahvalimo in razpustimo krog.

Izkušnje lahko posredujemo drugim na spletni strani srečanja LifeNet: http://www.lifenet.si/meditations.

Informacije o omenjenih krajih v Braziliji najdete v knjigi »A Caminho do Novo« Marka Pogačnika, njegove hčerke Ane in njenega moža Thomasa, ki jo je v Braziliji mogoče naročiti na naslovu: acaminhodonovo@protonmail.com.

Hvala vam! VITAAA, društvo za sožitje človeka, narave in prostora, Ljubljana, Slovenija

BraMP12


 Telepatska delavnica za krajinsko svetišče Bleda

Sobota, 23. maja 2020 od 9h do 11h

Koncept Marko Pogačnik v sodelovanju z Simono Čudovan

Program natisnite in ga imejte pri sebi, da boste lahko delovali uglašeno ali ga imejte na zaslonu računalnika ali telefona.

Prosimo, da ne trosite po družabnih omrežjih, lahko pa s tem načrtom povabite k sodelovanju kogar želite.

Krajinsko svetišče Bleda ima svoje korenine v celoti Triglavskega prostora ta pa hrani v svoji notranjosti identitetni pravzorec za slovenski prostor in življenjske/kulturne procese, ki se v njem odvijajo. Namen delavnice je čim bolje uglasiti trenutno dogajanje v slovenskem prostoru z njegovim identitetnim pravzorcem, in preobraziti nekatere blokade, ki to vztrajno onemogočajo.

Program

9.00 do 9.10 Povezovanje skupine

 1. Najprej si vzamemo čas, da občutimo sodelujočo skupino, (sodelujemo od doma).
 2. Dotaknemo se med sabo osebno (kot da se pozdravljamo) potem pa se občutimo kot širen krog, ki obkroža triglavsko območje.
 3. Potem povabimo elementarna, vilinska in druga bitja, ki varujejo in hranijo blejski prostor, da se nam pridružijo in jih skušamo občutiti.

Sledi delo za preobrazbo nekaterih vzorcev in okoliščin, ki zakrivajo dostop do bistva Bleda:

9.10 – 9.20 Sence, ki so legle na dno jezera

Travme, ki jih je doživel Bled so se ena za drugo pogreznile na dno jezera podobno kot se pri človeku pogreznejo v podzavest.

 • Naj bodo tvoje roke, roke Matere življenja. Vzemi si čas za njihovo posvetitev.
 • Potem segaj z rokama v globine jezera in vsakič prinesi na dan sence Bleda.
 • Medtem ko voda med prsti odteče, dvigaj sence tako visoko v svetlobo resnice, da se razpustijo v prvinsko svetlobo biti.

9.20 – 9.30 Stražo na levi strani jezera je Rikli odkril kot svet in zdravilen kraj

Treba ji je to vrednoto vrniti, da bi bil Bled cel. Njena vloga je za Bled enako pomembna kot Grajska skala na drugi strani jezera, a slednja s svojim gradom pritegne vso pozornost nase.

 • Predstavljaj si, da Straža iztegne svoj vrat in glavo potopi v jezero.
 • Potem pa kar vsa zdrsne v jezero in se v loku (skozi jezero) postavi na svoje mesto.
 • Občuti, če je treba »reset« ponoviti, sicer občuti Stražine vrednote.

9.30 – 9.40 Grajska skala in skala blejskega Otoka sta vsaka zase ujeti v svojih funkcijah

Namen te sekvence je, obe skali osvoboditi vsiljenih vlog, da bi lahko zaživeli v svoji medsebojnosti in kot del blejske celote (holona Bleda) v svoji lepoti in moči.

 • Glej ju tako, kot da je Grajska skala mati, skala Otoka pa njen otrok.
 • Mati in otročič sklonita glavi in se z glavama ljubeče dotakneta.
 • Poslušaj trk ene skale ob drugo, večkrat ga ponovi in potem poglej kako občutiš vsako od njiju.

9.40 – 9.50 odmor za zapisat izkušnje

9.50 – 10.00 Jezero  je zgubilo stik z njemu lastnim bregovom, ki jih je zasedlo mesto zgrajeno z njemu tujimi nameni

 • Glej, kako se jezerska voda ob bregovih spreminja v vodno meglico sestavljeno iz neštetih kapljic zdravilne vode.
 • To jezero kapljic se širi skozi blejsko pokrajino in preobraža njeno odtujenost bistvu vode.
 • Vsaka od kapljic je v svojem jedru živo bitje, srečujoč splet živih bitij pokrajine …

10.00 – 10.20 Svetost blejskega Otoka je ukradena

S zamikom pozornosti Slovencev od Matere življenja, osredinjene na Otoku, na bližnje Brezje (in je Otok postal »turistična destinacija«) se je pokazal usodni razcep slovenske duše in uvedla njena ločenost od pravzorca ljubečega sožitja, vpisanega na Otoku (kot kraju, po Francetu Prešernu, ljubezenskega srečevanja Bogomile in Črtomira).

 1. Ste že kdaj šli peš na Otok takrat, ko je jezero zamrznjeno? Ne glede na to, da jezero trenutno ni zamrznjeno, gremo lahko tja narahlo stopajoč po vodi.
 2. Vendar se ne vzpenjajte na Otok temveč vstopite vanj na ravni jezerske gladine.
 3. Vzemimo si čas, da občutimo njegove vrednote.
 4. Potem zberimo moč svojega srca in bitja ter spodbudimo srčne sile Otoka, da skupaj žarčimo v prostor tako močno, da raztalimo železno ploščo, ki visi nad Otokom in prikriva njegov usodni pomen za sožitje med Slovenci in za sožitje med Slovenci in elementarnimi ter duhovnimi bitji slovenskega prostora.
 5. Z njegovo srčno svetlobo se dotaknimo robov slovenskega prostora, da bo zavest o njegovem resničnem pomenu spet zaživela.

10.20 – 10.30 Odmor za zapisnik

10.30 – 10.50 Bled je potrebno ponovno povezati z njegovim izvirom v osrčju Triglava

France Prešern je s Krstom pri Savici poskusil obuditi zavest o trojstvu sakralne pokrajine Triglava z Blejskim in Bohinjskim jezerom ter pečino Ajdovskega Gradca na sredi med njima. Bled ni srečen, če zbudi stik s sveto pokrajino triglave Boginje Triglava.

 1. Nevidni prepad, izvirajoč iz človeške zavesti, loči Bohinj, Ajdovski Gradec in Bled od njihovega izvora v osrčju Triglava.
 2. Glej pogorje Triglava kot zaokroženo celoto – kroglo, mater imenovanih treh krajev.
 3. Krogla potegne enega za drugim, po imenovanem vrstnem redu, vase, v svoj notranji prostor (maternico).
 4. Pomagaj tako, da jih enega za drugim vdihneš.
 5. Zadrži dih, da jim daš nekaj časa, da se ponovno uglasijo na svoj izvor.
 6. Potem jih izdihni na njihova mesta. Nekajkrat ponovi z enim ali drugim med njimi.
 7. Pri tem dihaj skupaj s Triglavom in potem še skupaj s slovenskim prostorom.
 1. 50 – 11.00 čas za zapisnik in za slovo

Poslovimo se od bitij Zemlje in Vesolja, ki so nas spremljala in jih prosimo, da delavnico še naprej vzdržujejo aktivno. Zaščitimo triglavski in blejski prostor in se zahvalimo za gostoljubje.

Poslovimo se med sabo in razpustimo krog.