Meditacija za utelešenje bistva slovenskega prostora

Slovenski prostor doživljam kot tragično preklanega na dva dela, zahodnega in vzhodnega.

Zahodni del je osredinjen v Triglavu, Julijskih Alpah, Gorenjski, omenim naj membrano, ki zveni med Kamnikom/Komendo in Škofjo Loko/Crngrobom, pa Barje z Ljubljano in Celje, pa tok Save skozi sotesko do Krškega.

Ta del Slovenije imenujem vzročni ali arhetipski del; del kjer se oblikuje pravzorec SLO in sestavljajo njene prvinske sile.

Pohorje na severu in Gorjanci na jugu predstavljajo vrata v drugi del SLO prostora. S Pohorjem je povezan Maribor in mariborski prostor, z Gorjanci pa južna Dolenjska med Šentjernejem, Krškim in Brežicami.

Vzhodni del SLO ima sposobnosti manifestacije oziroma utelešenja. V mislih imam Kozjansko, Ptujsko polje, Slovenske gorice in Goričko v Prekmurju in seveda obe mogočni reki, Dravo in Muro. Domnevam, da so te pokrajine povezane s Štirimi elementi kot agensi utelešenja.

Za začetek predlagam meditacijo za odpret vrata (portal) med obema deloma SLO, da pride do pretoka med njima, odločilnega za blagostanje dežele:

 1. Predstavljaj si, da levo roko položiš za Julijske Alpe in omenjene gorenjske kraje. Desno roko položiš za Prekmurje in omenjene dežele Elementov.
 2. Potem vodi roki in odgovarjajoče kraje eno proti drugi do točke kjer se srečata. Zdaj si na pragu vrat med Gorjanci in Pohorjem.
 3. Potem pojdi z rokama še naprej in Triglav itd. potisni proti Prekmurju, vzhodno SLO pa proti Julijcem.
 4. Nekaj časa drži tako Slovenijo obrnjeno narobe, da se obe strani dodobra spoznata in si izmenjata informacije. Potem pa pojdi počasi z rokama v izhodiščni položaj in dovoli, da se kraji SLO spet postavijo na prava mesta.
 5. To lahko narediš dva-trikrat zapored, da pretok skozi omenjena vrata steče. (Glej risbo ustrezne vaje Dotika Gaje.

GT.okno


Imaginacija, kako v Sloveniji vzdrževati točko, ki je nam vsem skupna

Imaginacija ni isto kot vizualizacija. Vizualizacija je mentalni postopek.

Pri imaginaciji pa je ustvarjalna moč zavesti povezane z grlom

utemeljena v občutenju srca, to pa je ozemljeno v središču trebušne votline, ki niha v sozvočju z jedrom Gaje.

 • Usmeri svojo pozornost na državotvorni okraj Slovenije, ki je v zadnjih desetletjih nastal okrog nekdanjega Nunskega vrta v Ljubljani. Tam se je naselil Parlament, Cankarjev dom, Predsedniška palača, Vladna palača, NLB, veleblagovnica, tam je že prej obstajal Nunski samostan, velika platana pred CD…
 • Predstavljaj si, da so te stavbe žive, se po potrebi premaknejo in se postopoma osredinijo okrog določene točke sredi Trga osamosvojitve (pred parlamentom).
 • Ne ukvarjaj se z detajli temveč ustvarjaj z občutkom, da se volja in moč, ki vibrira v teh stavbah – to kar je v njih živega bitja, tudi mineralne narave –  postopoma osredini okrog osrednje točke.
 • Lahko si predstavljaš da se osi teh stavb in družbenih vlog naravnajo tako, da se srečajo v skupni točki – brez da bi katera od njih izgubila svoj namen, kolikor je slednji uglašen s smislom bivanja.
 • Ta skupna točka je simbol našega skupnega namena kot skupine ljudi, zavestno utelešene na tem koščku Zemlje, ki se trenutno enači s Slovenijo, deloma obstoječo tudi onkraj državnih meja.
 • Pri tem, ko se državni okraj osredinja okrog točke skupnega namena, se tudi zaokroža. Predstavljaj si in občuti, kako oblikujemo kot skupina krog okrog državotvornega okraja in vzdržujemo prostor znotraj kroga kot čist, presvetljen in s smislom bivanja prepojen prostor.
 • V krog lahko povabiš bitja drugih razsežnosti obstoja, ki čutijo ljubezen in odgovornost do holona Zemlje, imenovanega Slovenija.
 • Krog, ki ga oblikujemo je centriran okrog središčne točke, ki žari z zlato in modro barvo.
 • Vzdržuj nekaj časa krog, njegovo središče in osredinjenost državotvornega okraja Slovenije.
 • Lahko nadaljuješ tako, da na osrednji točki posadiš Drevo življenja (tradicionalno je to lipa). Ptice prepevajo v krošnji, korenine segajo do zadnjega kotička državotvornega okraja…
 • Lahko pa osredinjeni krog v valovih širiš skozi SLO prostor …

Meditacija za ozemljitev Slovenije

Geomantične raziskave zadnjih dveh let so pokazale, da ima Slovenija izjemno zanimiv sistem ozemljitve.

Med delavnico lani vzdolž Kolpe sem prvič prišel v stik s prsti južnega stopala, ki se vrstijo vzdolž toka Kolpe med Osilnico do Bele Krajine. Od tam se »podplat« razteza skozi gozdnata področja SLO do Banjščic nad Sočo, ki mu oblikujejo peto.

Druga noga je pomaknjena nekoliko nazaj in ima peto v zaledju Julijcev. Njen podplat se razvije po Karavankah, sprednji del razširi s Savinjskimi Alpami in petero prstov zaključi vzdolž doline Hudinje in Mislinje na slovenskem Koroškem.

Eno stopalo ozemljujejo gozdovi, drugo pa mineralna moč gora.

 • Vsako od obeh stopal se razteza v dolžini 100 kilometrov. Predstavljaj si, da se bitje Slovenije (deva ali vila SLO) postavi pokonci. Računaj, da je njena višina 8-kratna dolžina stopal.
 • Občuti navzočnost tega mogočnega bitja nad sabo in v prostoru SLO. (Stojiš mu med stopaloma kot se včasih pojavi pri egipčanskih kipih Boginje, ki ji figurica faraona stoji med stopali.)
 • Ozavesti moč ozemljitve pri SLO in seveda hkrati pri sebi in posreduj svoj občutek deželi, da se prezrta kvaliteta njene ozemljitve lahko uveljavi.
 • Bodi pozoren/pozorna na to, kar ti bitje/varuhinja SLO pokaže.

Točka ravnotežja, ki se pri človeku nahaja med obema stopaloma je v tem primeru identična s sredino bivšega Nunskega vrta, oziroma zdajšnjega trga pred parlamentom v LJ.

Pri človeku je preko obeh nog povezana z ravnotežnostnim organom v ušesih.