Art Works

Programiran gozd

Marko Pogačnik, 1969, programmed forest, aluminium sheets, numerical program

Some background to my present-day artwork

My work in art started in 1962 with my first exhibition featuring ready-made objects.

In 1965 we founded together with the poet Iztok Geister the OHO movement that after 1969 transformed into the OHO group. We worked in conceptual art, land art, performance, film etc. (for documentation see Moderna galerija Ljubljana).

In 1971 OHO group transformed into a commune to integrate daily life into the art work – including agriculture and serving as a spiritual centre for that time Yugoslavia. We worked in the field of art as “Sempas family” (1971-79).

After 1979 my art work transformed into a specific form ofecological art that I call lithopuncture i.e. “acupuncture of the Earth” (see the button “Lithopuncture”).

Parallel to this I started together with my wife Marika after 2005 to build art installations in galleries and museums. We use for this purpose the language of cosmograms expressed through natural materials.

Enjoy some of our installations photographed by Bojan Brecelj.

 


THIRD ART MANIFESTO

1
Third Art both does not exist yet and has existed as long as art exists. Third Art is not self-sufficient. While it is an integral part of all possible realms of being and non-being it should not lose itself as art. Third Art is interested in the destiny of life upon the Earth and in the universe.

2
“First Art” is the art of serving a given culture and its dominant patterns of civilization and religion. (Classical art)
“Second Art” is the art expressed as art – art that focuses on its own essence and follows its own purpose; its foundation and justification is art itself.  (Modern art)
»Third Art« is the art of co-creating the space of reality plus looking into the unknown.

3
Creating an art work upon the Earth means that the creative process evolves within the Gaia consciousness and embraced by the elemental powers of Gaia.
Gaia is the creator of life forms visible and invisible. It is Gaia that teaches the art of living, creating, and transforming in the conditions of matter.

4
The possibility of embodying an artwork or any other work in a more or less material form is the gift of Gaia. Together with its elemental and sub-elemental beings, Gaia the Earth goddess has developed the ability to respond to human visions and ideas developing ways how to manifest them in corresponding material or pre-material forms.

5
Limiting our existence and existence of other beings to material forms should not be accepted. The range of forms in which the existing can exist is unlimited, reaching from pure spirituality, passing the realm of energy patterns up to the embodiment in material tissue. A work of art is capable of resounding throughout the entire spectrum.

6
The space of reality becomes restricted to the material form if irrevocably caught in the horizon of the reasoning mind. The space of reality becomes imprisoned in the one-dimensional space and time structure if perceived exclusively through the optics of the subjective-objective distance. If experienced holistically, however, the multidimensionality of space and time becomes apparent.

7
To experience reality in a holistic way means to perceive it by combining physical senses with one’s emotional sensitivity, imagination, and one’s intuition.
To perceive the reality of life in a holistic way means to become one with the perceived phenomenon, to embody it first within one’s inner world and only then step out of it creating a logical statement about the experience.

8
In the conditions of perception being strictly limited to the boundaries of the logical mind, artist should set an example and move beyond and navigate freely between the various dimensions of the Earth and the Universe, making use of the freedom allotted to artistic activity by the contemporary culture.

 9
Human freedom is only worth as much as other beings are free to be who they really are, either fellow human beings or other beings belonging to the natural or supra-natural worlds.
Freedom is a relative cause. A person may be free in terms of the right to vote or travel wherever they want and still be un-free if caught in the thought patterns of the governing civilization and its rules of control.

10
There are tools that enable the universe in all its diversity to be built and rebuilt in every instant. Art is allowed to use these same tools of creating reality if it is willing to collaborate with the matrices of the universal creation.

11
The path of art is simultaneously the path of self-knowledge – this is true both for artists themselves as for the people enjoying their creation – which means experiencing who an individual is in his or her essence

12
Art is capable of offering an open language of communication with beings of other dimensions of space and time that contemporary civilization is ignoring.
Art is capable of re-creating the sacredness of landscape, of the life flow permeating it and the sacredness of beings visible and invisible that are its custodians.

Marko Pogačnik, UNESCO Artist for Peace 2012–2018

 


 

BESEDILA, KI SEM JIH NAPISAL K POSAMEZNIM SEGMENTOM RAZSTAVE »Zasilni Izhod« v Muzeju sodobne umetnosti na Metelkovi v Ljubljani (odprta do septembra 2022)

OHO V KONTEKSTU »ZASILNEGA IZHODA«

Gibanje OHO je med leti 1965 in 71 razvilo več zamisli, kako preseči že takrat precej katastrofalni položaj na Zemlji. S tem se vključuje v tok vizionarskih gibanj 60-h let prejšnjega stoletja.

Iztok Geister in Marko Pogačnik sta odkrila tako imenovani »reistični pristop« kot temelj delovanja gibanja OHO. Njegovo bistvo je prepoznavanje stvari in bitij sveta kot samostojnih subjektov.

S tem se človek odreka polaščanju drugih bitij in stvari.

Stvari in bitja imajo svojo bit in svoj smisel obstoja. S tem ko jih človek priklepa nase v obliki odnosov, jim jemlje možnost biti neodvisni od človeškega polaščanja. Postanejo nemočen predmet v rokah neodgovornega človeka.

Land Art projekti Skupine OHO so zgoden primer soustvarjanja z bitji narave in priznavanja suverenosti pojavom narave in njenih kozmičnih elementov.

V obdobju po samo-ukinitvi OHOja (1971) sta Iztok in Marko razvila celosten pristop do ekologije Zemlje in narave; Iztok na osnovi ornitologije, Marko v smislu geomantije kot umetnosti prepoznavanja večrazsežnosti pokrajine.

Ob tem, ko se narava in njena bitja osvobodijo človeškega polaščanja, se odpira možnost samo-zdravljenja planeta in preobrazbe človeške skupnosti.

TELEPATSKI PROJEKTI SKUPINE OHO NEKDAJ IN DANES

Pozimi 1970/71 sta David Nez in Milenko Matanović za mesec dni potovala v Davidovo domovino ZDA. Andraž Šalamun in Marko Pogačnik sta ostala v Sloveniji. Pri tem so izvedli dva projekta telepatske komunikacije čez Atlantski ocean. Oba projekta sta zapisana v likovnem jeziku.

Pomladi 2020, ko je ob pandemiji Covida 19 prišlo do zaprtja prostora, je Marko Pogačnik na nov način razvil možnost telepatske komunikacije. Od tedaj oblikuje Telepatske LifeNet in VITAAA delavnice pri katerih sodeluje približno dva tisoč udeležencev razporejenih na raznih krajih po Zemlji. Primer je iz oktobra 2021.

OHO ŠOLANJE V ČEZSOČI

Zgodaj pomladi 1971 so člani Skupine OHO Andraž Šalamun, David Nez, Marko Pogačnik in Milenko Matanović izvedli enotedenski poskus kako oblikovati skupnost, pri kateri bi bilo vsakdanje življenje povezano z umetniškim ustvarjanjem. Na osnovi tega poskusa je bila aprila istega leta ustanovljena komuna v Šempasu.

OBJAVA NA NOVO UREJENEGA SVETA TREM GENERACIJAM

Na pragu leta 1968 je bil »reistični« način razmerja s svetom tako daleč razvit, da sta se Iztok Geister in Marko Pogačnik odločila, da ga objavita trem generacijam: otrokom, mladostnikom in odraslim. Na ta način sta hotela spodbuditi nastanek sveta brez polaščanja in brez svobodo omejujočih odnosov.

Za otroke sta ustvarila knjigo »Steklenica bi rada pila«, za najstnike strip »Svetloba teme« in za odrasle knjigo »Pegam in Lambergar«.

PROJEKT ZARICA MARKA POGAČNIKA

Navdušen nad katalogom prve Forme Vive v Piranu, je Marko Pogačnik leta 1962 začel oblikovati skale v kanjonu Zarica vzhodno od Kranja. Nameraval je oblikovati pot skozi kanjon, ki bi združevala izkušnje narave z arhetipskimi liki človeških kultur.

Delo je zdaj zaradi dviga gladine Save po izgradnji hidrocentrale v Mavčičah, potopljeno.

Na tej osnovi so kasneje nastali projekti Skupine OHO v Zarici in Markov projekt Časovne posode. Podobno kot so različne kulture ena za drugo naselile območje Zarice, združuje Časovna posoda kulturne plasti od začetka človeškega bivanja na Zemlji do danes.

KOMUNA V ŠEMPASU V KONTEKSTU »ZASILNEGA IZHODA«

Člani Skupine OHO so skupaj s prijateljicami, prijatelji in otroci ustanovili komuno v Šempasu v Vipavski dolini (1971-1979). Kot umetniška skupina se je odločila za ime »Družina v Šempasu«.

Namen ustanovitve je bil ustvariti model človeške civilizacije utemeljene na sodelovanju s Zemljo in njenimi duhovnimi razsežnostmi. Povezovala je poljedelstvo, obrti in umetniško delo. Hkrati je delovala kot edina točka v tedanji Jugoslaviji na začetku 70h let, kjer se je dalo dobiti verodostojne informacije o sodobnih alternativnih in duhovnih gibanjih. S tem se je vzpostavila kot odprt in pretočen prostor.

Svoje delo je predstavila med drugim na Trienalu jugoslovanske umetnosti v Beogradu (1977), v Forte Belvedere v Firencah (Svetovni kongres Nove dobe 1978) in na Beneškem bienalu 1978.

V času svojega delovanja je razvila in praktično preizkusila konceptualne sheme z različnih področij človeške dejavnosti, ki bi lahko služile kot temelj nove civilizacije osnovane na miru med narodi in sožitju z Zemljo in njenimi bitji. Manifest Geo-kulture Marka Pogačnika (2008-2021) je poskus preliti izkušnje komune v Šempasu v civilizacijsko prakso.

INSTALACIJA »ZASILNI IZHOD« 2022

Marko Pogačnik na vprašanje, ali je možen izhod iz položaja v katerem se je po vstopu v tretje tisočletje znašel človeški rod skupaj s sodobno civilizacijo, odgovarja:

izhod je možen pod pogojem, da razvijemo novo raven sodelovanja z elementarno zavestjo Zemlje in s kozmično zavestjo človeštva.

KOMPOZICIJA 53 STRIPOV

Stripi prikazujejo izbor avtorjevih sanj zadnjih dveh desetletji. Izmed svojih sanj je izbral takšne, ki govore o tem, kar se z Zemljo in človekom dogaja v zadnjih dveh desetletjih, zaznamovanih z dramatičnimi spremembami planetarnih razsežnosti.

Stripi pokrivajo različna območja človeške dejavnosti na osebni ali kolektivni ravni. Povedo katere sile delujejo z namenom preprečiti vstop v tretje tisočletje kot tisočletje miru in sožitja.

Kamni nabrani na Šempaškem polju skrbijo za ozemljitev. Prod je Soški.

GEO-KULTURNI MANIFEST

Avtorjeve sanje v povezavi z izkušnjami delavnic na terenu so temelj Geo-kulturnemu manifestu. Manifest kolikor mogoče natančno označuje korake potrebne na osebni in kolektivni ravni, da se izognemo tisočerim vlogam, ki nam jih nadeva izključno v kibernetski razvoj usmerjena civilizacija.

Ker je bil v času odprtja razstave avtor v karanteni, in ni mogel manifesta napisati na steno pred odprtjem, bo pisal z lesnim ogljem kar pred publiko.

Manifest Geo-kulture je v svoji celovitosti izšel tudi v slovenskem in angleškem jeziku v obliki knjižice. Lahko jo vzamete s sabo domov. (Na tej spletni strani je objavljen pri poglavju »Slovenija).

_MG_8869

BEYOND THE GLOBE | 8th Triennial of Contemporary Art

My wife Marika and I are participating at the 8th TRIENNIAL […]

Labyrinth of Multidimensional Space, Typhlological Museum, Zagreb, 2014

This installation enables us to experience space dimensions that extend […]

AW-UMG2012-06

Sestop Umetnosti na Zemljo, Umetnostna galerija Maribor, 2013

Installation in Maribor Art Gallery took place in 2013 in […]

Moderna galerija/ Ljubljana is presenting a comprehensive overview of Pogacnik's fifty years of endeavors to redefine the relation between art and society.5 June - 4 November 2012 Curator: Igor Spanjol Exhibited photos  : Bojan Brecelj

Modern gallery Ljubljana, 2012

»THE ART OF LIFE – THE LIFE OF ART«
by Marko […]

bb-SLO-  004

Equrna gallery, Ljubljana, 2000

The exhibition presenting my drawings consists of hundreds of drawings […]