MANIFEST ZA SVOBODNO ZEMLJO

 
Mati, Mati, ali je res, da bodo »podnebne spremembe« zelene travnike
spremenile v pustinje in osušile struge bistrih rek in studencev?
Mati, Mati, ali je res, da bodo množice podnebnih beguncev preplavile
Evropo in bo lakota pestila človeška ljudstva med jugom in severom?
Mati, Mati, ali je res, da bo sonce tako močno pripekalo, da bodo
pikapolonice obledele in ljudje množično odhajali v onostranstvo?
Mati, Mati, ali je Zemlja res mrtva reč, nesposobna pomagati živalim,
rastlinam, ljudem, pokrajinam in delfinom v skrajni stiski?
 
Zemlja ni mrtva reč sestavljena iz trdih kamenin, oblečena zgolj v tanko
plast življenjskega tkiva. Zemlja je pred vsem elementarna zavest.
Zemlja kot zavestno bitje ve, da se je vesoljni krog obrnil, da se je čas
človeške samovolje napihnjene z voljo do moči in oblasti iztekel.
Zemlja kot soustvarjalka pri razodetju novega kroga vesoljnega
razvoja ve, da prihaja doba medsebojnega prepletanja nasprotij.
Zemlja je skoz in skoz živo bitje sestavljeno iz nešteto drobnih sonc,
v katerih je shranjen spomin od večnosti do konca večnosti.
 
Z namenom preprečiti razpad življenjskih tkiv je Zemlja dvignila
energijski utrip svojih svetov in njih bitij na novo raven obstoja.
Z namenom zagotoviti dovolj prostora za razvoj vseh bitij, vidnih in
nevidnih, Zemlja odpira vrata v nam trenutno še neznane prostore.
Razčlenjena v različne razsežnosti, je Zemlja sposobna nastaniti vsa bitja
odločena Zemljo ohranjati in ljubiti kot kraj ustvarjalnega sobivanja.
Hkrati Zemlja zapira vrata silam in močem, ki niso posvečene življenju
in niso pripravljene bivati in delovati v sozvočju z bistvom bivajočega.
 
Zemlja kot stvarnica utelešenega sveta odpira vrata elementa Vode
vodeča v dvorane zdravja in pokrajine zdravljenja.
Zemlja kot mati utelešenega stvarstva odpira vrata elementa Zemlje
vodeča v vzročne svetove bivanja, kjer zamisli dobijo obliko.
Zemlja kot stvarnica resničnosti odpira vrata elementa Ognja
vodeča k resnici kot preprosti življenjski resnici.
Zemlja kot mati razodetega sveta odpira vrata elementa Zraka
vodeča k spoznanju, kaj je smisel bitja in ustvarjanja na Zemlji.
 
Mati, Mati, ali je res, da pokrajine Zemlje naseljujejo nešteta
nam nevidna elementarna bitja, skrbniki življenja v naravi?
Mati, Mati, ali je res, da umrli bivajo nedaleč od nas kot nevidni
sopotniki in varuhi utelešenega človeškega rodu?
Mati, Mati, ali je res, da zmaji vzdržujejo in obnavljajo jedrno silo
življenja, ki je ni moč izbrisati, zatreti ali trajno zasužnjiti?
Mati, Mati, ali je Zemlja res živ izraz neskončne ljubezni, sposobne
uresničiti rajsko vrednoto bivanja, če se za to odločimo?
 
November 2022, Marko Pogačnik

 

Predavanje Švicarija v sredo 15. februarja 2023

KAJ SE GODI Z ZEMLJO IN NJENIM VESOLJEM

Burno in pogosto boleče dogajanje v naravi in med narodi pove, da se v vzročnem ozadju godijo usodni premiki, o katerih poročila molče. Kaj se da o tem izreči in kako se znajti v navzkrižju sil in proti-sil?


VABILO K DELOVANJU V TIŠINI

Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA

Nedavno tega nas je množica nevladnih organizacij Slovenije poklicala, naj se dejavno vključimo v prizadevanja, obrniti v pozitivno smer tok, ki razjeda našo ustavno ureditev in ukinja osebne svoboščine.

Predlagamo, da najmanj enkrat na dan naredite naslednjo imaginacijo:

 • Tri zvezde z državnega grba se s svojo trikotniško konstelacijo pojavijo visoko na nebu nad pokrajino Slovenije – a svetijo desetkrat močneje kot zvezde na nebesnem svodu.
 • V sebi nosijo zapis kozmične identitete slovenskega prostora – a ne delujejo neposredno na dogajanje v deželi.
 • Pač pa se njihov žar zrcali v podzemnih vodah razporejenih po slovenskem podzemlju.
 • Tako od znotraj doseže srca in zavest ljudi in jih navdihne z ljubečim in odgovornim delovanjem za dobro soljudi in bitij narave.

 

Še en predlog: TIHE MANIFESTACIJE

Izberi si vsak dan eno od vrstic in ponavljaj čez dan:
Biti svoboden je naša rojstna pravica
Hočemo mir na Zemlji
Hočemo demokracijo nepreklicno
Vse sile za zdravo Zemljo
Imamo pravico do svobode gibanja
Hočemo živeti v slogi z virusi in mikrobi
Zagovarjamo svobodo odločitve
Podpiramo pravične politike
Hočemo živeti v slogi z živalmi in rastlinami
Zahtevamo svobodno šolanje otrok
Slišati hočemo govorico srca.


 

PLES ZEMLJINE PREOBRAZBE – kako se ustvarjalno srečati s podnebnimi spremembami (založba Primus 2020)

Kaj se dogaja z Zemljo in njenimi prebivalci? Smo sredi odločilnega razpotja. Zemlja  je že sredi preskoka na drugo raven razvoja, človeštvo pa še naprej verjame v resničnost, ki ne obstaja več. Kakšni so pogoji bivanja na nastajajoči večrazsežnostni Zemlji? Kako se je mogoče uglasiti z novim razvojem Zemlje in v njem ustvarjalno sodelovati?

ELEMENTARNE SILE IN BITJA RODIKA

Knjigo je izdalo Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA kot del projekta mitskega parka in muzeja v Rodiku na meji med Krasom in Brkini. Obiskoval sem mitske kraje znane iz lokalnega izročila in risal ter spoznaval bitja svetih krajev takšna kakršna so danes. Besedilo je napisano v štirih jezikih, poleg slovenščine še v angleščini, italijanščini in hrvaščini.

DOTIK GAJE – telesne vaje in rituali

Škatlica vsebuje kartone s 36 vajami Dotika Gaje, narisanimi in opisanimi tako, da se jih človek lahko nauči. Vaje oziroma osebni rituali so dar elementarnih bitij raznih krajev po svetu, kjer sem delal pri projektih zdravljenja Zemljinih krajev in človeških naselij. Založnik je VITAAA, kjer se jih tudi lahko naroči: drustvo.vitaaa@gmail.com


V SLOVENŠČINI JE IZŠLA KNJIGA O BOSANSKIH PIRAMIDAH, ki sem jo spisal skupaj s hčerko Ano in njenim možem Thomasom:

RESNICA IZ PRIHODNOSTI
Sporočilo bosanskih piramid kot impulz preobrazbe za Novi čas

Izdala založba VITAAA www.vitaaa.net

Naročilo lahko pošljete na naslov društva: drustvo.vitaaa@gmail.com .


 

SLOVENIJA ČUDEŽNA

Besedilo in risbe Marko Pogačnik, fotografija Bojan Brecelj, 564 strani velikega formata, izdajatelja sta Beletrina in VITAAA, 2018

Knjigo lahko naročite pri Beletrini ali pri društvu VITAAA, drustvo.vitaaa@gmail.com, v obeh primerih stane 34€

»Slovenija čudežna« omogoča najti globinski stik s Slovenijo kot našim skupnim domom, ki ga delimo z mnogimi drugimi bitji, vidnimi in nevidnimi. Verjamem, da je tako mogoče razviti bolj odgovoren in ljubeč odnos do Slovenije kot celovitega delca Zemljine celote.

Želim povabiti Slovence in Slovenke, da začnete obiskovati pokrajine in mesta na bistveno bolj poglobljen način. S knjigo želim pokazati, da obstajajo mnogi vidiki slovenskega prostora, katerim se še nismo čudili in za katere kot začasni prebivalci te dežele premalo skrbimo.

Marko Pogačnik UNESCO-v umetnik za mir

ZEMLJA ROJEVA novo dobo miru in sožitja med vsemi bitji

Marko Pogačnik, knjiga je izšla ob Markovi razstavi v Kranju 15. 6. 2018

Založilo društvo VITAAA, Ljubljana

šV knjigi je objavljenih 48 Markovih sanj povezanih s vprašanjem, kaj se trenutno dogaja z Zemljo in kaj s človekom v dobi velikih sprememb in preobrazb – najbolj zahtevne nas še čakajo. Avtor je vsake sanje narisal v obliki stripa in komentiral njihovo sporočilo.

Komentarji opozarjajo, da v ozadju »malih velikih« sprememb poteka nepredstavljivo močan in temeljit proces preobrazbe, za katerega se zdi, da bo naše življenje v bližnji bodočnosti postavil na glavo – kolikor se to že ne godi. Nam, vsem bitjem naseljujočim različne razsežnosti Zemljinega vesolja odpira čisto nove pogoje bivanja in medsebojne povezanosti.

Knjiga je pred leti izšla v nemščini in angleščini z naslovom »Kvantni preskok Zemlje« (Quantensprung der Erde, AT Verlag Aarau, 2010 in Gaia’s Quantum Leap, Lindisfarne Books, 2011). Pričujoča izdaja je spisana v slovenščini in komentirana na novo. Izbor sanj je nov in vključuje tudi tiste sanjane po letu 2010.

Knjigo se lahko naroči na naslovu drustvo.vitaaa@gmail.com , cena 10€

 

TRETJA UMETNOST, Katalog ob razstavi Marka Pogačnika v galeriji Prešernovih nagrajencev in v Galeriji Prešernove hiše v Kranju, 2018

Uvodni članki Miklavž Komelj, Iztok Geister in Gašper Peternel

Slikovni pregled avtorjevih instalacij 2012-2017 in Geopunkturnih krogov 2008-2018, avtorjevih manifestov in konceptov.

Katalog se da dobiti v Galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju


Meditacija za utelešenje bistva slovenskega prostora

Slovenski prostor doživljam kot tragično preklanega na dva dela, zahodnega in vzhodnega.

Zahodni del je osredinjen v Triglavu, Julijskih Alpah, Gorenjski, omenim naj membrano, ki zveni med Kamnikom/Komendo in Škofjo Loko/Crngrobom, pa Barje z Ljubljano in Celje, pa tok Save skozi sotesko do Krškega.

Ta del Slovenije imenujem vzročni ali arhetipski del; del kjer se oblikuje pravzorec SLO in sestavljajo njene prvinske sile.

Pohorje na severu in Gorjanci na jugu predstavljajo vrata v drugi del SLO prostora. S Pohorjem je povezan Maribor in mariborski prostor, z Gorjanci pa južna Dolenjska med Šentjernejem, Krškim in Brežicami.

Vzhodni del SLO ima sposobnosti manifestacije oziroma utelešenja. V mislih imam Kozjansko, Ptujsko polje, Slovenske gorice in Goričko v Prekmurju in seveda obe mogočni reki, Dravo in Muro. Domnevam, da so te pokrajine povezane s Štirimi elementi kot agensi utelešenja.

Za začetek predlagam meditacijo za odpret vrata (portal) med obema deloma SLO, da pride do pretoka med njima, odločilnega za blagostanje dežele:

 1. Predstavljaj si, da levo roko položiš za Julijske Alpe in omenjene gorenjske kraje. Desno roko položiš za Prekmurje in omenjene dežele Elementov.
 2. Potem vodi roki in odgovarjajoče kraje eno proti drugi do točke kjer se srečata. Zdaj si na pragu vrat med Gorjanci in Pohorjem.
 3. Potem pojdi z rokama še naprej in Triglav itd. potisni proti Prekmurju, vzhodno SLO pa proti Julijcem.
 4. Nekaj časa drži tako Slovenijo obrnjeno narobe, da se obe strani dodobra spoznata in si izmenjata informacije. Potem pa pojdi počasi z rokama v izhodiščni položaj in dovoli, da se kraji SLO spet postavijo na prava mesta.
 5. To lahko narediš dva-trikrat zapored, da pretok skozi omenjena vrata steče. (Glej risbo ustrezne vaje Dotika Gaje.

GT.okno


Imaginacija, kako v Sloveniji vzdrževati točko, ki je nam vsem skupna

Imaginacija ni isto kot vizualizacija. Vizualizacija je mentalni postopek.

Pri imaginaciji pa je ustvarjalna moč zavesti povezane z grlom

utemeljena v občutenju srca, to pa je ozemljeno v središču trebušne votline, ki niha v sozvočju z jedrom Gaje.

 • Usmeri svojo pozornost na državotvorni okraj Slovenije, ki je v zadnjih desetletjih nastal okrog nekdanjega Nunskega vrta v Ljubljani. Tam se je naselil Parlament, Cankarjev dom, Predsedniška palača, Vladna palača, NLB, veleblagovnica, tam je že prej obstajal Nunski samostan, velika platana pred CD…
 • Predstavljaj si, da so te stavbe žive, se po potrebi premaknejo in se postopoma osredinijo okrog določene točke sredi Trga osamosvojitve (pred parlamentom).
 • Ne ukvarjaj se z detajli temveč ustvarjaj z občutkom, da se volja in moč, ki vibrira v teh stavbah – to kar je v njih živega bitja, tudi mineralne narave –  postopoma osredini okrog osrednje točke.
 • Lahko si predstavljaš da se osi teh stavb in družbenih vlog naravnajo tako, da se srečajo v skupni točki – brez da bi katera od njih izgubila svoj namen, kolikor je slednji uglašen s smislom bivanja.
 • Ta skupna točka je simbol našega skupnega namena kot skupine ljudi, zavestno utelešene na tem koščku Zemlje, ki se trenutno enači s Slovenijo, deloma obstoječo tudi onkraj državnih meja.
 • Pri tem, ko se državni okraj osredinja okrog točke skupnega namena, se tudi zaokroža. Predstavljaj si in občuti, kako oblikujemo kot skupina krog okrog državotvornega okraja in vzdržujemo prostor znotraj kroga kot čist, presvetljen in s smislom bivanja prepojen prostor.
 • V krog lahko povabiš bitja drugih razsežnosti obstoja, ki čutijo ljubezen in odgovornost do holona Zemlje, imenovanega Slovenija.
 • Krog, ki ga oblikujemo je centriran okrog središčne točke, ki žari z zlato in modro barvo.
 • Vzdržuj nekaj časa krog, njegovo središče in osredinjenost državotvornega okraja Slovenije.
 • Lahko nadaljuješ tako, da na osrednji točki posadiš Drevo življenja (tradicionalno je to lipa). Ptice prepevajo v krošnji, korenine segajo do zadnjega kotička državotvornega okraja…
 • Lahko pa osredinjeni krog v valovih širiš skozi SLO prostor …

Meditacija za ozemljitev Slovenije

Geomantične raziskave zadnjih dveh let so pokazale, da ima Slovenija izjemno zanimiv sistem ozemljitve.

Med delavnico lani vzdolž Kolpe sem prvič prišel v stik s prsti južnega stopala, ki se vrstijo vzdolž toka Kolpe med Osilnico do Bele Krajine. Od tam se »podplat« razteza skozi gozdnata področja SLO do Banjščic nad Sočo, ki mu oblikujejo peto.

Druga noga je pomaknjena nekoliko nazaj in ima peto v zaledju Julijcev. Njen podplat se razvije po Karavankah, sprednji del razširi s Savinjskimi Alpami in petero prstov zaključi vzdolž doline Hudinje in Mislinje na slovenskem Koroškem.

Eno stopalo ozemljujejo gozdovi, drugo pa mineralna moč gora.

 • Vsako od obeh stopal se razteza v dolžini 100 kilometrov. Predstavljaj si, da se bitje Slovenije (deva ali vila SLO) postavi pokonci. Računaj, da je njena višina 8-kratna dolžina stopal.
 • Občuti navzočnost tega mogočnega bitja nad sabo in v prostoru SLO. (Stojiš mu med stopaloma kot se včasih pojavi pri egipčanskih kipih Boginje, ki ji figurica faraona stoji med stopali.)
 • Ozavesti moč ozemljitve pri SLO in seveda hkrati pri sebi in posreduj svoj občutek deželi, da se prezrta kvaliteta njene ozemljitve lahko uveljavi.
 • Bodi pozoren/pozorna na to, kar ti bitje/varuhinja SLO pokaže.

Točka ravnotežja, ki se pri človeku nahaja med obema stopaloma je v tem primeru identična s sredino bivšega Nunskega vrta, oziroma zdajšnjega trga pred parlamentom v LJ.

Pri človeku je preko obeh nog povezana z ravnotežnostnim organom v ušesih.