MEDITACIJA MESECA, 20. junij – 20 julij 2020

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA; sestavlja Marko Pogačnik

PONOVNA POVEZAVA DRUGAČE

Kar ta civilizacija počne je, da popolnoma strukturira utelešeni svet glede na svoje mentalne vzorce. Posledično se na površju Zemlje pojavijo okosteneli vzorci, ki preprečujejo prost pretok življenja skozi organizem pokrajin in kontinentov. Gaja, stvarnica Zemljinega prostora, zgublja stik s svojo stvaritvijo.

Predlog je tu, kako podpreti pretok življenja s pomočjo dihanja:

 • Predstavljaj si, vdahneš življenjsko moč iz jedra Zemlje. Vdih pri tem vodiš navzgor do točke za popkom.
 • Pri izdihu usmerjaš življenjsko moč od tam v okolje in svet v obliki krožnega valovanja.
 • Pri naslednjem vdihu se vrneš k točki za popkom in pri izdihu v jedro Zemlje.
 • Po kratkem premoru spet vdihneš iz jedra Zemlje…in tako naprej.

Lahko pa namesto dihanja uporabiš imaginacijo, pri kateri voda kristalno čista ritmično priteka iz središča Zemlje in se v obliki krožnih valov širi v okolje in svet.

 


MEDITACIJA MESECA, 20. maj – 20. junij 2020

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA; sestavlja Marko Pogačnik

PONOVNO SE POVEZATI

Da bi lahko postali bitja svobode, som morali na enem od križišč človeške evolucije, na kolektiven način pozabiti svojo povezanost (tukaj in zdaj) s svojim dušnim bistvom in elementarnim jazom. To se je verjetno zgodilo med prehodom od matrifokalne (žensko utemeljene) kulture neolitika k patriarhalno obvladani bronasti dobi. Ker smo kot ljudje izgubili ključ, kako med svojim utelešenjem stopati v stik s svojo dušo (večnostnim jazom) in poslušati njene nasvete, smo postali bolj ali manj egocentrična in sovražna bitja. Ker človek praviloma zatira stik z elementarno matriko, ki jo delimo z vsemi drugimi bitji Gajinega vesolja, in stik s svojim elementarnim bitjem, je človek postal uničevalec žive Zemlje.

Neizogibno prihaja čas spremembe. Če želimo še naprej uživati Gajino gostoljubje, moramo najti način, kako se ponovno povezati s svojim elementarnim (vilinskim) vidikom in obnoviti stik s svojo individualno dušo.

 • Predstavljaj si, da so celice tvojega telesa rastline s sposobnostjo rasti in svojo lepoto izraziti znotraj tebe. Če nočejo rasti, jih nežno zalivaj z vodo.
 • Pri tej imaginaciji bodi vztrajna. V nekem trenutku se bo pokazalo tvoje elementarno bitje, bodisi telesno ali pa kot občutek. Ne prestraši se ga, četudi je morda videti nenavadno, vedoč, da si to ti kot del Zemljinega kraljestva. Tako temeljito ga objemi, da se zapiše v tvoj celični spomin in v tvoje srce.
 • Zdaj se je treba ponovno povezati s svojim dušnim vidikom. Predstavljaj si, da greš tri ali devet korakov vzvratno v svoj prostor za hrbtom. Vsak korak začni z levo nogo.
 • Ob tem, ko ostaneš tako kot si (s telesom se ne premakni), si predstavljaj, da se obrneš in greš tri ali devet korakov proti samemu sebi, ki zdaj stoji za tvojim hrbtom.
 • Tam objemi svoj večnostni (dušni) jaz tako temeljito, da se zapiše v tvoj celični spomin in v tvoje srce.
 • Izkušnjo te dvojne poroke pošlji v svet k soljudem, da bi vsak našel svojo pot do sreče ponovne povezanosti.

 


MEDITACIJA MESECA, 20. april–20. maj 2020

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA; sestavlja Marko Pogačnik

KOLEKTIVNA IZGUBA OZEMLJITVE

Sveti kraji Zemlje, ki so bili do nedavnega preobteženi z navalom turistov ali romarjev zdaj uživajo mir in čas za prenovo. To je dobro. Ampak kraji pogrešajo navzočnost človeka, saj je človeška ustvarjalnost medtem postala integralni del življenjskega diha na planetu. Brez rastlin, živali in elementarnih bitij bi bila Zemlja puščoben planet, ob odsotnosti ljubeče človeške zavesti pa Gaja nebi imela pregleda nad svojim utelešenim stvarstvom in nebi mogla predvideti njegovega nadaljnjega razvoja.

Druga plat te zgodbe je bolj žalostna. Ob kolektivnem zaprtju v karanteni človeški rod zgublja svojo ozemljitev. Posledično življenjska vez med Gajo in človekom drsi v nevarnost usodne izgube.

 1. Ker obstaja prepričanje, da lahko okužbo z virusom covit preprečimo, če se vzdržimo obiskovanja krajev prežetih z lepoto in modrostjo Gaje, tja telesno ne moremo.
 2. V sebi pa nosimo sposobnost imaginacije, zato vztrajamo v prepričanju, da smo lahko navzoči na vsakem kraju, ki smo ga v življenju doživeli, čeprav sedimo doma v karanteni.
 3. Odloči se, da boš vsak dan obiskal/a vsaj en kraj po svoji izbiri. Bodi tam navzoč/a s srcem, s svojo zavestjo in subtilnim telesom.
 4. Ozemlji se tam in poslušaj, kaj ti kraj in njegova bitja povedo.
 5. Morda je najbolje, da določiš uro, ko boš vsak dan izvajal/a vajo, da ne pozabiš, kaj je treba vsak dan storiti, da preprečimo človeško izgubo stika s pretoki življenja.

Da bi prikrili dejstvo, da starega prostora, v katerem smo do nedavnega prebivali, ni več, nas skušajo samooklicani načrtovalci civilizacije »rešiti« v virtualne prostore narejene na naših računalnikih (trenutno s pomočjo karantene). Zato se moramo potruditi, da v danih okoliščinah ostanemo ozemljeni v novem prostoru, ki je zdaj večrazsežnostne narave in se zato da vanj vstopiti s pomočjo imaginacije (telepatsko).

 

Karanteni na rob

Ni pravično gledati na življenje zgolj z vidika človeka in naših potreb po zdravju, hrani in užitku. Na položaj, v katerem smo se znašli pod pritiskom virusa Covid 19, bi bilo treba pogledati tudi s stališča Zemlje in njenih bitij. To pa je smiselno samo, če Zemlji priznavamo, da ni samo krogla materije, ampak, ob predpostavki tako imenovane »Gaja teorije«, tudi kompleksna zavest, v kateri smo soustvarjajoč udeležena vsa bitja na planetu, vidna in nevidna. Če je to tako, si lahko predstavljamo kako hudo moteče je za kompleksno zavest Zemlje, če na njej neprestano hrumi civilizacija s svojim prometom, nebrzdanim izkoriščanjem zemeljskih zakladov in turisti vsepovsod. Dnevi z ljudmi množično v karanteni, so blažen trenutek miru za Zemljo in njena bitja, da se lahko opomorejo in zadihajo skozi svoje svete kraje osvobojene tujcev.

Nikakor pa ne trdim, da smo ljudje Zemlji odveč in da se nas hoče s pomočjo trdoživega virusa znebiti. Moje več desetletne izkušnje pri zdravljenju energijsko in čustveno poškodovanih krajev po svetu vedo povedati, da je človek spoštovan in cenjen član planetarne skupnosti pod pogojem, da množično ne pozabimo na svoje korenine v Zemlji in ne izgubimo stika z pravzorcem (matriko) človeškega bitja kot hkratnega bitja Zemlje in bitja duhovnih razsežnosti. V primeru izgube stika prej ali slej postanemo kolektivni zajedavec, ogrožajoč celovitost in obstoj življenja na Zemlji. To se je žal zgodilo v modernem času in se kaže v brezkončnih vojnah, nebrzdanem hlepenju po dobičku in revščini na drugi strani in v marsičem drugem. Na tej točki si lahko predstavljamo, da Zemlja kot bitje in zavest sproži svoj imunski sistem. Najprej smo ga spoznali v obliki tako imenovanih »podnebnih sprememb«, ki se dnevno zaostrujejo in nazadnje še z bliskovitim širjenjem virusa Covid 19 za čigar strupeni pojav farmacija (še) ne pozna zdravila. Kolikor razumem imunski sistem Zemlje, je vloga virusov med drugim, da ustavijo procese v osebnem ali planetarnem organizmu, ki ogrožajo bodisi osebni ali pa skupnostni razvoj v smeri celovitosti in vse večje povezanosti planetarnega življenja.

Predlagam, da del prostega časa podarjenega s karanteno uporabimo za vadbo ponovne ozemljitve. Biti ozemljen pomeni biti v resonanci z zavestjo Zemlje in s smerjo njenega razvoja v realnem trenutku prostora in časa. Končno to pomeni, ustvarjati pogoje za zdravje in življenje uglašeno z gibanjem celote. Stoje ali sede si predstavljajte, da poženete korenine podobne drevesnim, le da so bolj svetlobne narave. Poskusite občutiti življenje, ki vam priteka po njih, vi pa Zemlji vračajte svojo dobro voljo in hvaležnost. Nič hudega, če se nahajate v petem nadstropju. Zemlja ni le prst. Kot celovita zavest seže najmanj tako visoko kot ozračje. Tudi ni namen zgolj da bi si posameznik povrnil svojo ozemljitev. Zavest Zemlje je podobna hologramu, zato velja, kar naredite v tem smislu zase, je tudi prispevek celoti.

Marko Pogačnik, Unescov umetnik za mir

SOBOTNA PRILOGA DELA, 4. 4. 2020


MEDITACIJA MESECA, 20. MAREC – 20. APRIL 2020

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA; sestavlja Marko Pogačnik

VEN IZ SLEPE ULICE!

Depresijo, v kateri trenutno ždi človeštvo, povzročajo najbolj drobna bitja na planetu. Družina mikroorganizmov in virusov vseh vrst je najstarejša, milijarde let stara skupnost. Uteleša modrost Zemlje in njeno fantastično sposobnost vzdrževati planet živ. Kaj nam torej družina mikroorganizmov sporoča s tem, da je izpraznila ulice naših mest in cele narode vtaknila v karanteno?

Milijarde človeških bitij s svojo pretirano super-mentalno aktivnostjo dvigajo na področje grla tiste mikrobe, ki spadajo izključno na območje trebuha. Tam se ujamejo v premočno magnetično silo človeške vezanosti na razumsko pamet. Namesto da bi podpirali človeško življenje, ga začenjajo uničevati.

V poetičnem jeziku rečeno, je zmaj, ki ima svoje mesto v trebuhu, ujet na območju grla kamor ga je potegnila človeška pretirana aktivnost nepovezana z modrostjo in bitjem Gaje – kar ogroža že tako krhek mir na Zemlji. Karantena je trenutno modra rešitev (hvala cenjena družina mikrobov!). Dolgoročno pa je treba nemudoma obnoviti ciklus, ki se suče med trebuhom in grlom (med morjem življenja in človeško dejavnostjo):

 • Sedi v miru. Združi obe roki v naročju tako da oblikuješ krog.
 • Predstavljaj si tok čiste vodne sile, ki se po levi roki dviga, teče mimo grla in se po desnici spušča – lahko pa teče v nasprotni smeri, če ti to bolj odgovarja, ali pa v obeh smereh hkrati.
 • Temu dodaj manjši krogotok, ki se vrti okrog zvezde v tvojem grlu in povezuje ljubečo inteligenco tvojega srca z razumskimi sposobnostmi glave.
 • Opazuj, kaj se zgodi, ko se oba krogotoka srečata na območju grla, kako med sabo delujeta, podpirajoč človeško zdravje in ustvarjalnost.
 • Potem izkušnjo posreduj v svet kot pomoč človeški družini, da se lažje izkoplje iz slepe ulice.

MEDITACIJA MESECA, 20. FEBRUAR – 20. MAREC 2020

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA; sestavlja Marko Pogačnik

DIHAJ! DIHAJ! DIHAJ!

Človeštvo je očitno pozabilo, da ne vdihavamo samo kisika ampak, da je dih sestavljen iz najmanj treh plasti. Kisik lahko vdihavamo brez zavestne spremljave. (prva raven diha). To pa ne velja za ostale dve razsežnosti dihanja. Posledica pozabe bistva dihanja so lahko hude bolezni dihal, kar pravkar opazujemo pri širjenju smrtonosnega korona virusa.

Geomantija kot veda o bistvu Zemlje nas je naučila, da ne gledamo na življenje kot na silo izvirajočo iz okolja, temveč kot na dar notranjega sonca Zemlje. Mišljeno je notranje sonce Gajine navzočnosti, ki omogoča neprekinjeno pulziranje omrežja življenja v nas in okrog nas. Pri vdihu vzamemo del omrežja življenja vase in ga pri izdihu dajemo naprej drugim bitjem (druga raven diha). Verski jezik različnih kultur pozna tretjo raven diha kot pretok »svetega Duha«. Človek skupaj z dihom vzame vase modrost večnosti. Dih nam na tej ravni omogoča, da nihamo uglašeno s kozmično razsežnostjo obeh, Zemlje in Vesolja.

Da bi lahko utelesili obe globlji razsežnosti diha je potrebno dihanje podpreti z našo imaginacijo. Predlagam primer:

 1. Ko vdihavaš si predstavljaj, da dih potegneš iz jedra Zemlje in ga vodiš do trebušnega prostora in s tem nahraniš notranjega zmaja – prasile svoje biti, ki so temelj imunskega sistema.
 2. Pri izdihu razširiš dih na isti ravni vodoravno v vse smeri telesa in aure, da utrdiš svoj imunski sistem.
 3. Pri naslednjem vdihu vodiš dih navzgor na raven srca, da podpreš svojo duhovno navzočnost.
 4. Pri izdihu razširi dih na ravni srca vodoravno v vse smeri, da odpreš izvore ljubezni v svojem srcu.
 5. Ko naslednjič vdihavaš vodi dih še višje do najvišje čakre svojega telesa, ki se nahaja nad glavo tako visoko kot lahko sežeš z roko.
 6. Pri izdihu si predstavljaj, da dih steče na vse strani po tvojih zaščitnih membranah navzdol in nazaj v jedro Zemlje. S tem utrdiš telesno zaščito.
 7. Zdaj lahko začneš od začetka. Ko vdihavaš si predstavljaj, da dih potegneš iz jedra Zemlje…
 8. Po tem, ko si to vrsto dihanja nekajkrat ponovil/a, si vzemi čas, da prisluhneš sporočilom Gajine modrosti, ki so se med dihanjem vpisali v spomin telesa.

 


MEDITACIJA MESECA, 20. JANUAR–20. FEBRUAR 2020

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA; sestavlja Marko Pogačnik

ZAKLAD ZNOTRAJ

Z etičnega vidika je nesprejemljivo, kako ljudje množično postopajo eden z drugim, naj bo v vojnah, revnih deželah…da ne govorimo o nedopustnem ravnanju z naravo. Vendar se položaja ne da rešiti z še bolj trdo javno kontrolo. Kar bi na vsak način pomagalo je možnost, da bi ljudje ponovno odkrili svojo globljo identiteto in se spomnili razloga, zakaj je Zemlja človeško skupnost povabila sodelovati v njeni evoluciji.

Pravzorec naše brezčasne identitete je veliki zaklad, ki ga vsak član človeškega rodu nosi znotraj sebe.

Namen tokratne meditacije je, najti prostor znotraj sebe, kjer je shranjen dragulj človekove duhovne identitete. Drugič, v svet je treba žarčiti sporočilo tega trenutka, namreč da je dandanes nujno najti in v vsakdanjem življenju uresničevati našo pravo človeško bistvo.

 • Predstavljaj si, da je tvoja prsna kost grodnica deblo notranjega drevesa življenja. Naše ustvarjalne sposobnosti, zavest in roke so njegova krona.
 • Drevo življenja razvije svoje korenine na dnu grodnice.
 • Tam med koreninami je treba poiskati največji zaklad, ki ga nosimo v sebi. Lahko si ga predstavljaš kot dragulj z mnogimi obrazi – kozmični pravzorec človeškega bitja.
 • Vsakdo ga nosi s sabo, ko stopi na pot utelešenja. Žal se nanj navadno pozabi, ko človek pristane na Zemlji.
 • Potem pa, ko si med koreninami drevesa življenja našla/našel iskani dragulj, ga dvigni na raven srca. Naj sveti v svet in pomaga soljudem, da se tudi oni prebudijo in ponovno povežejo s pravzorcem, ki ga vsak nosi znotraj sebe.

 MEDITACIJA MESECA, 20. DECEMBER 2019 – 20. JANUAR 2020

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA; sestavlja Marko Pogačnik

ZEMLJA SPREMINJA SMER SVOJE EVOLUCIJE

Človeška civilizacija dan za dnem projicira na Zemljo neštete moteče vzorce in pri tem uporablja moč svojih armad, političnih ideologij, razumskega znanja, verskih inštitucij itd. Morda pa so vendarle na planetu ljudje, ki aktivno podpirajo napore Gaje, da bi se izognila zlomu svojih življenjskih sistemov in zemeljskemu vesolju in vsem njegovim bitjem zagotovila bodočnost?

Poti nazaj k nekdanjemu zdravemu planetu ni več. Pot vodi skozi območja temeljne preobrazbe zemeljskega prostora in človeške kulture.

Pripravil sem predlog, kako se da podpreti procese preobrazbe znotraj sebe in znotraj planeta. Predlog je tak, da ga lahko po svoje oblikuješ ali preoblikuješ. Ne vdajmo se. Zavedaj se, da skušamo s predlagano meditacijo Zemljo osvoboditi vzorcev, ki jo zadržujejo na poti, določeni z močjo človeške volje.

 • Nekaj trenutkov sedi v miru. Potem si predstavljaj, da se začneš počasi s celim telesom gibati vzvratno. Da bi bila/bil v resonanci s sferičnim telesom Zemlje, se gibaj znotraj milnega mehurčka dovolj velikega za tvoje telo zvito v dve gubi.
 • Namen tvojega gibanja je da počasi prideš v položaj, ko je glava spodaj in pete zgoraj. Lahko pa isti položaj dosežeš tudi, če se »prevračaš« v smeri naprej. (Seveda vsi vemo, da Zemlja rotira skoraj vodoravno, ampak tu gre za gibanje, ki prinaša spremembo.)
 • Ves čas gibanja ostani znotraj sfere milnega mehurčka, da ostajaš v resonanci s planetarnim telesom Zemlje.
 • Ko dosežeš položaj z glavo navzdol in petami zgoraj , se ne ustavi niti za trenutek, temveč nadaljuj rotacijo v smeri navzgor, dokler se ne znajdeš v prvotnem položaju.
 • Opisano rotacijo nekajkrat ponovi. Zavedaj se, da se giblješ skupaj z Zemljo, da bi podprl/a njeno pot sprememb. Med potjo opazuj zvezdno okolje. Uživaj svobodo vesoljnega prostora. Občuti, kako Zemlja čuti, ko se giblje skozi Vesolje.
 • Zdaj, ko si postal/a Zemlja začni z istim gibanjem znotraj svojega srčnega prostora. Občuti, kako se počuti Zemlja, ko se slavnostno giblje skozi vesolje tvoje ljubezni.
 • Vedno se giblji po podobni poti vodeči od severnega tečaja proti južnemu in nazaj do severnega – ali pa v obratni smeri. Medtem, ko se Zemlja vrti znotraj tvojega srčnega prostora veruj, da bo pot preobrazbe uspela.

 


MEDITACIJA MESECA, 20. NOVEMBER–20. DECEMBER   2019

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA; sestavlja Marko Pogačnik

ČAS ČIŠČENJA JE SPET TU

Proces Zemljine preobrazbe vedno znova ustvari obdobja, ko je relativno lahko preobraziti stare težave, ki jih Zemlja noče prenašati v območja bodočnosti – kar velja tudi za osebne težave in sence. Sploh pa pozna jesen po izročilu velja za obdobje, kateremu daje ritem Boginja Preobrazbe.

Predlagana meditacija in imaginacija je dar tega trenutka. Povezuje se s čistilnimi lastnostmi elementa Vode.

 • Predstavljaj si dež, kako s svojimi neštetimi kapljicami pada bodisi nate ali na okoliško pokrajino – odvisno od tega, ali nameravaš delati pri svojem telesu ali pa na določenem kraju na Zemlji.
 • Nadalje si predstavljaj, da kapljice dežja vstopajo v tvoje telo ali telo izbranega kraja in da drsijo skozenj.
 • Kot odgovor se pojavijo dežne kaplje druge vrste, ki »dežujejo« v obratni smeri, iz notranjosti tvojega telesa in telesa Zemlje in se dvigajo proti nebu. So sive barve ker nosijo s sabo »material«, ki ga je treba preobraziti.
 • Medtem, ko še vedno dežuje nate in na Zemljo – zato da se omehčajo otrdela mesta – sive kaplje še vedno zapuščajo tvoje telo in telo Zemlje.
 • Ko se dvigajo više in više, postajajo lažje in svetlejše. Nazadnje so tako čiste, da se lahko združijo z oceanom vesoljne svetlobe.
 • To preprosto imaginacijo lahko po svoje preoblikuješ. Poskusi občutiti, kaj trenutni proces čiščenja spreminja v tebi in Zemlji.

 


MEDITACIJA MESECA, 20. OKTOBER–20. NOVEMBER 2019

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA; sestavlja Marko Pogačnik

NADALJNI KORAK PRI SODELOVANJU Z DREVESI

S to meditacijo ne želimo nagovoriti drevesa niti kot bitje niti komunicirati z njegovim elementarnim bitjem. Namen je, povezati se z njegovim Entom. Enti so bitja bivajoča v izjemno starih drevesih. Se spominjate »Gospodarja prstana« in prastarih dreves, ki so odšla na pot odločena, da uničijo »kraljestvo teme«? Izvor njihove moči in modrosti je Ent, ki prebiva v njihovem deblu.

Enti so gosti z neke daljne zvezde. Gaja jih je povabila, naseliti se v starih in modrih drevesih. Pomagajo ji pri sporočanju svojih izkušnj neki sestrski zvezdi – domovini Entov – kjer se začenjajo odvijati procesi utelešenja v materiji, kakršni se na Zemlji dogajajo že milijone let. V mislih imam sposobnost izraziti zavestne misli in ustvarjalna dejanja s pomočjo relativno goste materije.

Kot izraz hvaležnosti so Enti pripravljeni pomagati Gaji in človeštvu pri prehodu pričakovanih težavnih faz pri Zemljini preobrazbi.

 • Izberi enega izmed starih modrih dreves, katere si v življenju osebno srečal/a.
 • Predstavljaj si, da izbrano drevo stoji nekoliko oddaljeno za tvojim hrbtom. S svojo zavestjo in ljubeznijo se dotakni nekaterih njegovih posebnosti, kakršne poznaš iz svoje izkušnje, tako da te bo drevo lahko prepoznalo. Potrudi se vzpostaviti resonančni most med tabo in izbranim drevesom.
 • Potem si predstavljaj, da stopaš vzvratno nazaj dokler nimaš občutka, da si se znašel/znašla v objemu drevesa.
 • Odpri svoje senzorje in svoje srce, da spoznaš dom Enta in srečaš njegovo navzočnost. Za to fazo meditacije si vzemi čas, da bi se lažje obnovila povezava med človeštvom in Enti.
 • Zdaj začneš z ustvarjalno fazo meditacije. Lahko prosiš drevo in njegovega Enta, da gresta tja, kjer je potrebna pomoč. Naredi tisto kar čutiš. Lahko pa preprosto uživaš Entovo navzočnost.

MEDITACIJA, NAMENJENA URAVNOTEŽENJU DEJAVNOSTI ELEMENTA OGNJA

LifeNet – omrežje Geomantija in preobrazba te vabi, da sodeluješ v meditaciji, namenjeni uravnoteženju dejavnosti Elementa ognja po svetu

Element Ognja pravkar uničuje amazonski deževni gozd, ženski pol planeta Zemlje (moški pol je na nasprotni strani planeta v Tibetu). Nedavno je ogenj uničil katedralo Notre Dame v Parizu posvečeno Materi življenja.

Zavedaj se, da je razdiralna dejavnost elementa Ognja posledica pretirane rabe ognja v električnih strojih, »smart phones« itd., je posledica kopičenja ognja v izstrelkih nakopičenih v arzenalih svetovnih vojska in posebej bodi pozoren na ostri ogenj razumsko mišljenih vzorcev, ki jih milijarde ljudi projicira na subtilno telo Zemlje, narave in njenih bitij.

Zavedaj se, da je razdiralna dejavnost elementa Ognja tudi posledica demoniziranja ognja pri svetovnih verstvih, ki božanski element Ognja enačijo s Hudičem, grozo pekla in človeško grešnostjo.

 • Najprej odklopi element Ognja od različnih zgoraj naštetih oblik njegove zlorabe.
 • Predstavljaj si, da si navzoč znotraj vodne krogle. Občuti njeno subtilno vrednost znotraj svojega telesa.
 • Predstavljaj si zvezdice elementa Ognja plavajoče znotraj svoje vodne krogle. Napajajo jo z ognjem življenja in prižigajo ogenj ljubezni.
 • Potem razširi imaginacijo soustvarjajočih elementov Vode in Ognja na celotno Zemljo.
 • Izlij vodni ogenj ljubezni na dežele in kraje na Zemlji kjer gorijo gozdovi.

 


MEDITACIJA MESECA, 20. AVGUST – 20. SEPTEMBER 2019

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA; sestavlja Marko Pogačnik

KAKO PREŽIVETI OB OSTREJŠIH POGOJIH ZEMLJINIH SPREMEMB

Zemlja z veliko naglico stopa po poti njenih preobrazb, človeštvo pa na splošno ne ve, kaj se godi, zato prepočasi in preveč slabotno sodeluje s spremembami. Kot posledica tega neskladja bi se lahko zgodilo, da bi se človeštvo znašlo v prostoru z izpraznjenimi zalogami življenjskih sil in ustvarjalnega navdiha. Že sedaj bi se morali pripravljati na tak možen položaj.

Naslednja meditacija lahko pomaga odpreti pota potrebna, da bi človek lahko sprejel in v svoje telo in okolje vključil prvinske sile Zemlje in Vesolja. Elementarnim bitjem dajo moč, »nahraniti« nas s potrebno življenjsko silo in s prostorskimi pogoji, ki omogočajo, da lahko na ustvarjalen način nadaljujemo s svojim življenjem – in tako tudi s svojim sodelovanjem z Gajo, sledeč njenemu namenu, ustvariti na planetu dobo miru in vse-povezanosti.

 • 1
 • Začni z odpiranjem prvinskim silam Gaje. Predstavljaj si, da se dvojni vrtinec (vortex) suče okrog trtice.
 • Zdaj se oba dela vrtinca oddaljujeta eden od drugega in se spet približujeta. To odpiranje vrat nekajkrat ponovi. Med odpiranjem in zapiranjem je vsakič kratek premor.
 • Med enim od teh premorov vdihni iz jedra Zemlje prvinske (zmajeve) sile-in-zavest. Vodi jih navzgor do točke elementarnega srca, ki se nahaja na dnu kosti grodnice.
 • Iz iste točke jih izdihni tako da dih obogaten s prvinskimi silami Zemlje steče skozi sfero tvojega telesa in naprej v svet.
 • Vajo nekajkrat ponovi.
 • 2
 • Sedaj odpreš najvišjo točko lobanje.  Predstavljaj si, da koščene ploščice, ki sestavljajo lobanjo, zdrsnejo narazen podobno kot se kdaj pa kdaj zgodi s kontinentalnimi ploščami. Pri tem nastane odprtina poznana pri malih otrocih kot fontanela.
 • Koščene plošče zdrsnejo nekoliko narazen in se spet združijo. Nekajkrat ponovi. Me odprtjem in zaprtjem je kratek premor.
 • Med enim teh premorov vdihni iz jedra Vesolja njegove prvinske (duhovne) sile- in-zavest. Vodi jih navzdol do srčnega središča.
 • Od tam jih izdihni tako,   da dih obogaten s prvinskimi silami Vesolja steče skozi sfero tvojega telesa in naprej v svet.
 • Vajo nekajkrat ponovi.
 • Zahvali se.

 


MEDITACIJA MESECA, 20. JUNIJ–20. JULIJ 2019

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA; sestavlja Marko Pogačnik

ČLOVEK KOT VEZ MED ELEMENTARNIM IN ANGELSKIM SVETOM

Človeku duhovni vidik jaza omogoča biti v stiku z angelskim svetom, drugače rečeno, z omrežjem vesoljne zavesti. Ker pa smo hkrati tudi bitja Zemlje smo povezani tudi z Gajinim svetom elementarnih bitij. Naša dvojna  identiteta nam omogoča postati vez med elementarnimi in angelskimi razsežnostmi bivanja. Če človek ne uteleša omenjene medialne vloge, potem oba svetova komaj lahko med sabo ustvarjalno sodelujeta. Zdaj, ko se soočamo s temeljnimi zemeljskimi spremembami bi bilo potrebno, da to našo vlogo ozavestimo in jo začnemo utelešati. Sodelovanje med temi tremi evolucijami lahko zagotovi varen prehod od dobe označene s patriarhalno nadvlado k dobi vse-povezanosti.

Vez med elementarnim in angelskim svetom se lahko udejani na osebni ravni s tem, da človek poveže svoj elementarni in angelski (duhovni) jaz. Srčno središče je sposobno vzdrževati vez med obema.

 • Bodi navzoč/a in osredinjen/a v svojem srčnem središču. Izhajajoč od tam boš vzpostavljal/a vezi z obema sestrskima evolucijama.
 • Povezave si nikar ne predstavljaj navpično, ker lahko zaideš v hierarhični vzorec, temveč diagonalno.
 • Izhajajoč iz svojega srčnega središča izberi točko, ki se nahaja bolj ali manj globoko v zemlji za tvojim hrbtom. Predstavlja elementarni svet. Občuti njegovo moč in lepoto.
 • Če slediš diagonalni osi, ki povezuje točko v zemlji ter srčno središče in se po njej vzpenjaš navzgor v prostor pred sabo, boš našla/našel žarišče angelskega sveta.
 • Medtem, ko vzdržuješ vez z obema žariščema, posveti svojo pozornost svojemu srčnemu središču.
 • Vzemi si čas za občutenje njegove nove vrednosti in jo potem podeli s svojim okoljem in svetom.
 • Razširi občutek povezanosti treh evolucij v svet okrog sebe kot navdih svojim soljudem.

MEDITACIJA MESECA, 20. MAJ–20. JUNIJ 2019

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA; sestavlja Marko Pogačnik

RAZŠIRJENA MOČ SRCA LAHKO USPE

Pred nami so veliki izzivi kot je na primer novo agresivno telekomunikacijsko 5G omrežje, da niti ne govorimo o rastoči nevarnosti, ogrožajoči demokratične vrednote Evrope. Kaj lahko storimo? V takšnih pogojih lahko uspe samo razširjena moč naših src.

Človeški srčni sistem je lahko takrat, kadar je ogrožena ustvarjalna svoboda človeka in bitij narave, močan izvor impulzov namenjenih varovanju življenja in njegove celovitosti. Da bi bil ustvarjalni potencial srčnega sistema temu dorasel, je potrebno prebuditi njegovi dve vzporednici, ki utripata na dveh ravneh onkraj običajnega srčnega sistema, ena na ravni kolen in druga nad glavo. Povedano v glasbenem jeziku imamo opraviti z odsevom srčnega sistema eno oktavo nižje in eno oktavo višje od običajne. Nižja oktava srčnega sistema vibrira na ravni kolen in je v resonanci z svetom elementarnih bitij. Višja oktava srčnega sistema utripa nad glavo v resonanci z angelskim omrežjem vesolja.

 • Najprej se posveti srčnemu sistemu, ki ga vidiš kot rozeto (mandalo) osredinjeno v srčnem centru sredi prsi, sestavljeno iz barvnih drobcev uokvirjenih z zlatom.
 • Potem si predstavljaj takšno rozeto osredinjeno v čakri med obema kolenoma. (čakra elementa Zemlje)
 • Za tem si predstavljaj takšno rozeto nad glavo. Osredinjena je v točki, do koder lahko sežeš z roko. (čakra elementa Zraka)
 • Bodi navzoča, bodi navzoč znotraj kompozicije treh rozet, ki niso ločene med sabo ampak se z robovi prekrižajo.
 • Potem se trojna kompozicija srčnih sistemov razvije v sferično obliko, v kroglo vsebujočo sporočilo ljubezni in resnice. Glej, kako se širi skozi tvoje okolje in skozi zemeljski svet.
 • Med tem, ko se širi, se dotika trojnega srčnega sistema človeških sobitij in jih navdihuje, da začno bivati in delovati uglašeno z namenom svoje duše in uglašeno z nujnostjo zavarovati življenjski organizem Zemlje zdaj.

MEDITACIJA MESECA, 20. APRIL–20. MAJ 2019

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA; sestavlja Marko Pogačnik

OZEMLJITI SE V NOVEM PROSTORU

Ne smemo spregledati znamenja, kadar pogori gozd z 1200 tisočletje starimi hrasti, ki je prekrival katedralo Notre Dame v Parizu. Ti hrasti so morda predstavljali največji dosežek pri sodelovanju med naravo in človeško kulturo, kar jih je zmogla pretekla doba. Katedrala je lahko obstajala kot katedrala le pod pogojem, da je Gaja ponudila cel hrastov gozd za prekritje katedralnega prostora.

Poti nazaj ni več. Naučiti se bo treba in potruditi, bivati v novem prostoru, ki so ga Gaja in njene elementarne in pod-elementarne sodelavke in sodelavci ustvarili, da bi zagotovili obstoj življenja na Zemlji, obstoj njenih pokrajin in bitij, vidnih in nevidnih, kakor tudi obstoj človeških kultur v njihovi lepoti in življenjskosti.

Naslednja Meditacija meseca je ena od možnosti, kako se uglasiti z novim prostorom resničnosti.

 • Predstavljaj si, da stojiš ali sediš znotraj milnega mehurčka, ki je dovolj velik, da se počutiš udobno.
 • Nekaj časa opazuj odsev svetlobe na njegovi površini, razpršene v čudovitih barvah.
 • Potem stopi nazaj tako daleč, da se s hrbtom dotakneš notranje stene mehurčka.
 • Skrajno previdno naredi še korak ali dva nazaj brez da bi poškodoval/poškodovala njegovo opno.
 • V trenutku se mehurček obrne okrog tako, da se znajdeš v drugem eteričnem prostoru – kot da si v drugem mehurčku,.
 • Občuti in ozavesti novi prostor resničnosti in njegove vrednosti. Ne zapusti ga več. Če se kaj takega zgodi, ponovi vajo.

ISKRA POD PEPELOM

Globoko smo pretreseni nad usodo katedrale Notre Dame v Parizu, katedrale posvečene Materi vesolja.

Njen domnevni samovžig občutim kot znamenje, da sta obstoj osebne svobode in obstoj sožitja med vsemi bitji na Zemlji skrajno ogrožena.

Zato je nujno, da v tem trenutku potrdimo, da sta svoboda in sožitje vrednoti, ki ju nosimo v svojih srcih in se ju ne da uničiti.

 • Sedi v miru in si predstavljaj sijaj iskre pod pepelom požgane katedrale.
 • Trikrat zajemi sapo in vsakič pihni v iskro pod pepelom.
 • Iskra pod pepelom se razvije v rozeto kakršno Notre Dame nosi na svojem pročelju, le da je ta zdaj sestavljena iz barvnih in svetlobnih delcev.
 • Nekaj časa jo občuduj, potem pa jo kot znamenje svobode in sožitja razširi po svetu in hkrati vzdržuj v svojem srčnem prostoru.

Marko Pogačnik UNESCOv umetnik za mir, 16. 4. 2019


MEDITACIJA MESECA, 20. MAREC – 20. APRIL   2019

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA; sestavlja Marko Pogačnik

INTELIGENTNA BITJA PRIPRAVLJENA SODELOVATI

Desetletje in že več je minilo odkar človeško pozornost privabljajo male barvite svetlobne kroglice imenovane »Orbsi«. Pojavljajo se na fotografijah posnetih na energijsko močnih krajih ali pri dogodkih z notranjo močjo. Navzven so videti kot drobne krogle, gledano od znotraj pa imamo opravka z inteligentnimi bitji. Imenujem jih Gajine Iskre ker so del ustvarjalnega procesa s katerim Gaja ustvarja svoj živi planet. Gajine Iskre delujejo na pod-elementarni ravni podobno kot mikrobi na utelešeni ravni stvarstva. Živi organizem Zemlje bi bil nemočan brez delovanja neskončnih množic Gajinih Isker, ki organizmu Zemlje, vključno z nami, njenimi bitji, prinašajo in skozenj razprostirajo Gajine prvinske (zmajeve) sile prevedene na takšno raven, da je življenju dostopna.

Gajine Iskre so začele s pomočjo pojava »Orbsov« nagovarjati ljudi z namenom, ponuditi svojo pomoč pri živahnejšem in bolj uravnoteženem odvijanju zemeljskih sprememb in preobrazb – bodisi na osebni ali planetarni ravni. Aprilska Meditacija meseca nudi eno od možnosti, kako stopiti v stik in sodelovati z Gajinimi Iskrami.

Čakre elementa Zraka delujejo kot izvir Gajinih Isker na človeškem telesu. Štiri med njimi najdemo v parih na podplatih in na dlaneh. Krščansko izročilo jih pozna kot stigmate. Delujejo kot medrazsežnostna vrata.

Kako pa se Iskre pojavijo skozi ta vrata? Pojavijo se podobno kot mehurčki, ki jih človek spušča med dihanjem pod vodo.

Odločiti se je treba katerega od obeh parov čaker uporabiti, da podpreš katerega od Gajinih ustvarjalnih procesov. Na primer:

 • Obnoviti mir na vseh ravneh Zemljinega vesolja
 • Zbuditi zavest človeškega rodu o tem, da Gaja že izvaja svoj načrt, kako se izogniti uničenju življenja na Zemlji.
 • Navdihniti človeka, da začne sodelovati z Gajo in njenimi soustvarjalnimi bitji.
 • Izberi si nek drug cilj z ozirom na svojo intuicijo ali namen.

Potem skozi izbrani par vrat odpri pot Gajinim Iskram, nosilkam izbranega sporočila, da ga povezane v nepretrgano verigo »zračnih mehurčkov« ponesejo v tvoje okolje in v svet.


MEDITACIJA MESECA, 20 FEBRUAR – 20. MAREC 2019

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA; sestavlja Marko Pogačnik

PRIPRAVITI SE NA RESETIRANJE ŽIVLJENJSKIH SISTEMOV

Pogoji za življenje na planetu se slabšajo, tako da lahko pričakujemo, da se bo Gaja prej ali slej odločila resetirati sisteme, ki omogočajo življenje na Zemlji. Na tak način bi se vzpostavili boljši pogoji za nadaljnji razvoj neogibnega procesa Zemljine preobrazbe.

Naslednja vaja lahko pomaga pri možnem soočenju z radikalnim prevratom globalnega prostora. Temelji na človekovi povezavi z rastlino kot skrajno občutljivim organizmom na eni strani in s prasilami Zemlje (silami zmaja) po drugi. Slednje predstavljajo neomajni temelj življenja, ki ga nič ne more ogroziti.

 • Bodi v miru in navzoč. Sedi in odloči se, katero od rastlin boš držal v naročju.
 • Roki oblikuj v posodo, v kateri držiš izbrano rastlino. Ne pozabi v to imaginacijo vključiti njenih korenin vsajenih v kepi Zemlje.
 • Potem se zavedi, da za tvojim hrbtom v višini križnih vretenc teče horizontalno tok zmajeve sile, hkrati v levo in desno stran. Občutiš ga kot tenak ampak močan žarek lave.
 • Namen vaje je spojiti subtilno in nežno kvaliteto rastline z močno in ognjeno navzočnostjo Gajinih prvinskih sil – ne da bi slednja ožgala elementarno bistvo rastline.
 • Spajanje se godi v središču tvoje trebušne votline, kjer je osredinjena človekova navzočnost v utelešenem svetu.
 • Vzdržuj v sebi nastalo vrednoto dokler je potrebno, oziroma dokler je zate vir pomembnih izkušenj.

Vajo podpreš z naslednjo vrsto dihanja:

 • Vdihni svojstvo rastline, ki jo držiš v rokah in dih vodi do središča trebušne votline. Izdihni tam, da votlino napolniš z rastlinsko kvaliteto.
 • Potem vdihni svojstvo zmajeve črte za svojim hrbtom in ga izdihni v trebušno votlino.
 • To vrsto dihanja nekaj časa ponavljaj in potem opazuj, kaj nastane s spajanjem obeh svojstev. Razširi nastalo kvaliteto okrog svojega telesa, da bi okrog tebe nastala hranilna in zaščitna obla.

Dodatek k Meditaciji Meseca, Januar – Februar 2019

Dragi prijatelji in prijateljice društva VITAAA!

Šele v zadnjem času sem se zavedel, kakšen je globlji namen predlagane Meditacije meseca. To, da Gaji in njenim pomočnicam  pomagamo vzdrževati planetarno ravnotežje je le en vidik predlagane meditacije z dihanjem.

Zadnje dni sem se zavedel, da je navpični pretok diha še posebno potreben. Visoko zgoraj vidim kristalno čisto kozmično (Krist/Sofijino) navzočnost in moč, ki se ne more spustiti na Zemljo, da bi podprla intenzivne procese preobrazbe, ki se tu godijo. Zemlja je vse preveč zavita v odtujene energije strahu in brezupa. Čeprav so nujno potrebne, se imenovane kozmične sile ne morejo prebiti skozi.

Ko delate predlagano dihanje, se prosim zavedajte, da ustvarjamo navpične kanale, ki vodijo globoko v Zemljo, tako da bi se te kozmične sile lahko spustile dol.

Ampak sekvenca z vodoravnim širjenjem diha je prav tako potrebna, sicer se omenjene dragocene energije nebi mogle dotakniti nas in našega življenjskega prostora.

Druga možnost je, da dihate na isti način skozi določene svete kraje v vaši okolici ali drugje na planetu, da bi nastalo več kanalov s katerimi se spet utrdi pretok med vesoljem in jedrom Zemlje. Ampak tudi v tem primeru ne pozabite tistega dela dihanja z vodoravno širitvijo polja.

Veselim se, da lahko skupaj nekaj dobrega naredimo za življenje, Marko

 


Delavnica Marka Pogačnika 2019

Delavnica Marka Pogačnika v Cankarjevem domu se vsako zimo odvija že 36 let z namenom, vedno znova spraševati se o smislu človekovega bivanja, o sodobni preobrazbi prostora in o človekovem odnosu do drugih bitij narave in vesolja. Temelji na avtorjevih izkušnjah pri delu z zdravljenjem in regeneracijo naravnih in urbanih prostorov na Zemlji. Delavnica je ena od izraznih zvrsti njegovega umetniškega dela. Namesto običajne predavateljske oblike, skuša avtor skupaj z občinstvom na intuitiven način ustvariti jedro dobre volje, ki naj žarči v širši prostor.

Delfini, enti in vilinska bitja kot zavezniki človeštva

Ponedeljek, 4. februarja 2019, od 19. do 22. ure, Štihova dvorana

Človek se je v dobi usodnih podnebnih in političnih sprememb znašel nepripravljen. Zdi se, da izzivom ne bomo kos. Pri tem pozabljamo, da na planetu, ki je večdimenzionalne narave, nismo sami. Vzporedne razsežnostih Zemlje so naseljene s kulturami subtilnih bitij, ki bi nam znale odločilno pomagati sredi neznank, če bi bil človek pripravljen prisluhniti njihovi navzočnosti in sodelovati z njimi pri soočenju z globalno krizo življenja na Zemlji.

Benetke, Slovenija in Evropa – tri vizije novega prostora

Ponedeljek, 11. februarja 2019, od 19. do 22. ure, Štihova dvorana

Zemlja, kakršno poznamo nima več optimalnih možnosti za razvoj. Možnosti se pokažejo in z njimi nasmeh optimizma, če Gaja razpre tiste razsežnosti Zemlje, ki so za zdaj skrite za hrbtom realnosti. Nastaja nov model prostora, ki Zemlji in človeku že zdaj zagotavlja bodočnost. Avtor na osnovi svojih geomantičnih izkušenj predstavi vodno matriko Benetk, vilinsko os Slovenije in sferični prostor Evrope kot primere razvijajočega se novega prostora Zemlje.

 


MEDITACIJA MESECA, 20. JANUAR – 20. FEBRUAR 2019

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA; sestavlja Marko Pogačnik

POTREBNO JE PODPRETI ZEMLJINO RAVNOTE’ŽJE

Navpično počelo, ki ga kot edino zveličavno slavijo določene verske skupnosti po svetu in nekatera duhovna gibanja je nevarno občutljivemu ravnotežju Zemlje. Vodoravna energijska polja pa so pozabljena ali podcenjena glede na njihov pomen. Navpični pretok med Zemljo in Vesoljem lahko v pogojih zemeljskih sprememb postane problematičen, če ni uravnovešen z vodoravnimi polji ženskih kvalitet. V mislih imam tri vodoravno razprostrta energijska polja človeškega telesa, ki bi jih bilo vredno ozavestiti in podpreti njihovo dejavnost:

Polje, ki niha vodoravno okrog sredine trebušne votline povezano s prvinskimi (zmajevimi) močmi in modrostjo Gaje.

Zaokroženo polje srca.

Polje okrog tretjega očesa povezuje dušne razsežnosti zavesti z vidiki zavesti, ki se v svetu izražajo na način besede.

Vsa tri polja ženskih vrednot se da pri njihovi dejavnosti spodbuditi s pomočjo naslednjega dihalnega rituala, ki v imenu ravnotežja enakovredno vključuje tudi navpični pretok med Zemljo in Nebesom. Dihanje spremljaj s predlagano imaginacijo:

Prvi del s poljem trebušne votline

 1. Dihanje začni z vdihom iz (duhovnega) jedra Zemlje in dih vodi navzgor dokler ne dosežeš točke za popkom.
 2. Potem hkrati izdihni vodoravno v vseh smereh tako da nastane vodoravno polje ženskih kvalitet.
 3. Nato na isti ravni vdihni iz vseh smeri horizontalnega polja in izdihni v Vesolje. Sledi kratek premor.
 4. Potem pa vdihni iz središča Vesolja in vodi dih navzdol dokler ne doseže točke za popkom.
 5. Izdihni hkrati v vse smeri vodoravnega polja, ki obstaja okrog popka.
 6. Nato hkrati vdihni iz vseh smeri vodoravnega polja in izdih vodi v jedro Zemlje. Naredi kratek premor in potem to vrsto dihanja nekajkrat ponovi.

Drugi del s poljem srčnega središča

 1. Dihanje začni z vdihom iz (duhovnega) jedra Zemlje in dih vodi navzgor dokler ne dosežeš točke za srčnim središčem.
 2. Potem hkrati iz točke srčnega središča izdihni v vse smeri vodoravno.
 3. Nato na isti ravni vdihni iz vseh smeri horizontalnega polja in izdihni v Vesolje. Sledi kratek premor.
 4. Potem pa vdihni iz središča Vesolja in vodi dih navzdol dokler ne doseže točke za srčnim središčem.
 5. Izdihni hkrati v vse smeri vodoravnega polja, ki obstaja okrog srčnega središča.
 6. Nato hkrati vdihni iz vseh smeri vodoravnega polja in izdih vodi v jedro Zemlje. Naredi kratek premor in potem to vrsto dihanja nekajkrat ponovi.

Tretji del posvečen polju tretjega očesa

 1. Dihanje začni z vdihom iz (duhovnega) jedra Zemlje in dih vodi navzgor dokler ne dosežeš točke tretjega očesa. Mišljena je točka sredi lobanjske votline in ne na čelu. Na čelu se zgolj riše simbol tretjega očesa.
 2. Potem hkrati izdihni iz točke tretjega očesa v vse smeri vodoravno.
 3. Nato na isti ravni vdihni iz vseh smeri horizontalnega polja in izdihni v Vesolje. Sledi kratek premor.
 4. Potem pa vdihni iz središča Vesolja in vodi dih navzdol dokler ne doseže točke tretjega očesa.
 5. Izdihni hkrati v vse smeri vodoravnega polja, ki obstaja okrog tretjega očesa.
 6. Nato hkrati vdihni iz vseh smeri vodoravnega polja in izdih vodi v jedro Zemlje. Naredi kratek premor in potem to vrsto dihanja nekajkrat ponovi.

 


MEDITACIJA MESECA, 20. DECEMBER 2018 – 20. JANUAR 2019

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA; sestavlja Marko Pogačnik

BLAGOSLOV NOVEMU LETU!

Če želijo postati soustvarjalci usode svojega in našega skupnega sveta se je potrebno vedno znova posvetiti ponovni povezavi z vzročnimi razsežnostmi bivanja, kjer izvirajo vzroki za tak ali drugačen obstoj utelešenega sveta. S tem namenom se predstavlja novoletna meditacija.

Dvopolna človeška postava ponuja odlično priložnost za izkušnjo odnosa med vzročnim in posledičnim (utelešenim) svetom. Prednji del telesa je s svojimi petero čuti obrnjen k utelešenemu svetu, medtem, ko hrbtna stran, ki je z očmi ne moremo kontrolirati, označuje vzročno (arhetipsko) razsežnost sveta.

 • Med tem, ko sediš ali stojiš si predstavljaj, da se pomikaš vzvratno. Naredi prvi korak nazaj začenši z levo nogo in desno prisloni. Nekaj trenutkov miruj.
 • Potem na isti način stopi še en korak nazaj, potem pa še tretjega. Meditacija je bolj učinkovita, če se premikaš v svoji imaginaciji ker se dejansko pomikaš skozi različne razsežnosti zavesti. Če pa želiš, se lahko hkrati prestopaš tudi telesno. Poskusi.
 • Potem, ko si naredila tri korake nazaj, pošlji iz svojega srčnega središča vodoraven žarek svetlobe in ljubezni vzvratno do neskončnosti, da bi se povezala z božanskim temeljem vsega.
 • Naredi kratko pavzo, potem se začni pomikati naprej proti svojemu telesu. Tri korake naprej narediš vselej začenši z desno nogo.
 • Vrnila si se v utelešeno fazo svojega bitja – upam zdaj nekoliko drugačna oseba. Vzemi si čas za občutenje nove kvalitete svojega bitja, zdaj bolje povezanega z izvori bivanja. Morda bo potrebno vajo čez mesec večkrat ponavljati, da se premosti prepad, ki naj bi po zamisli enoumnega razuma človeka odtegnil nevidnim svetovom »za našim hrbtom«.

 


MEDITACIJA MESECA, 20. NOVEMBER – 20. DECEMBER 2018

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA; sestavlja Marko Pogačnik

BODITE POZORNI NA ČAKRE NOG IN ROK

Čakre sredi dlani in na stopalih se v zahodnem izročilu enačijo z ranami nastalimi pri križanju Jezusa imenovanega Kristus. Onkraj tega mitskega pomena sta ta dva para subtilnih centrov človeškega telesa pomembna v procesu ustvarjanja, blagoslavljanja in zdravljenja (v primeru rok)  in ozemljitve (noge). Čakre rok in nog si predstavljaj v obliki simetrične rozete (mandale) sestavljene iz mnogih obarvanih delcev ki predstavljajo njihove različne kakovosti.

1

 • Začnimo z nogami in sistemom ozemljitve. Najbolje da sediš z nogama postavljenima v pravem kotu in s stopali vzporedno – lahko pa stojiš.
 • Predstavljaj si, da skozi središče podplatov poteka tanek navpičen žarek srebrnega tona povezujoč središče Zemlje s središčem Vesolja.
 • Kot posledica začneta obe rozeti (čakri) na stopalih žareti v različnih barvah in navzven pošiljati žarke svetlobe, tako da se okrog nog oblikuje sfera luči.
 • Bodi navzoča/ bodi navzoč in nekaj trenutkov uživaj novo vrsto ozemljitve.

2

 • Roki postavi na ravni srca v položaj blagoslavljanja, tako da so dlani obrnjene navzven.
 • Predstavljaj si, da skozi središče dlani poteka vodoravno tanek žarek srebrnega tona povezujoč vzročno (arhetipsko) območje za hrbtom z življenjskim tkivom pred tabo.
 • Kot posledica začneta obe rozeti (čakri) na dlaneh žareti v različnih barvah in navzven pošiljati žarke svetlobe, tako da se okrog rok oblikuje sfera luči.
 • Zdaj lahko začneš roki uporabljati na ustvarjalen način. Če želiš blagoslavljati nek kraj ali bitje, podaljšaš žarke v tisti smeri. Če je potrebno določen pojav preobraziti obarvaj, žarke vijolično in jih usmerjaj sem ter tja po danem prostoru ali okrog izbranega bitja.

3

Vendar ne misliti, da oba para čakr delujeta sama po sebi. Neogibno je njuno sodelovanje s sistemom srčnega središča. Omenjeno izročilo govori o »peti stigmati«. Subtilni sistem srčnega središča je izvir prvinske ljubezni, sposobne ustvariti okrog telesa sijaj, ki omogoča pretok sub-atomskih, bodisi zdravilnih ali ustvarjalnih delcev.

4

 • Ne zanemarjaj subtilnih ustvarjalnih možnosti, ki jih nudi tvoje telo. Prišle ti bodo prav v bližajoči se dramatični dobi planetarne preobrazbe.
 • Lahko najdeš tudi svoj lastni način, kako čakre rok in nog uporabiti na ustvarjalen način.


MEDITACIJA MESECA, 20. OKTOBER – 20. NOVEMBER 2018

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA

GAJA KOT NOTRANJE SONCE ZEMLJE

Z novim ciklom svojega razvoja postaja Gaja bolj samostojno kozmično bitje. Vedno močneje sije iz svojega jedra. To najprej pomeni, da se hkrati z močnejšim sevanjem njenega srca povečuje tudi ogrevanje Zemlje. (Bomo sposobni prenašati višjo »temperaturo« Zemlje?)

Drugič, v osnovi se spreminja odnos med Gajino starševsko zvezdo, Soncem, in notranjim jedrom Zemlje. Medtem ko se povečuje žarčenje ljubezni, skrbi za vsa bitja in radiacija življenjske moči iz duhovnega jedra Zemlje, se spreminja vloga (zunanjega) Sonca. Izhajajoč z vzročne ravni Vesolja se razvija nova vloga Sonca kot podpornika Zemlje pri njenem nadaljnjem razvoju.

V skladu s temi premiki je tudi notranje sonce človeškega bitja deležno nove, bolj ustvarjalne vloge. Ustrezna meditacija:

 • Predstavljaj si zemeljsko sfero znotraj svojega trebušnega prostora. V spečem stanju je kot Sonce pred sončnim vzhodom.
 • Zdaj se začne sfera Zemlje v tebi dvigati. Ko doseže točko na dnu tvoje grodnice (točko elementarnega srca) zasvetijo prvi žarki vzhajajočega sonca Zemlje. Nekaj časa opazuj to čudo.
 • Ko žareča krogla doseže sredino tvojih prsi, stoji notranje sonce v svojem zenitu.
 • Trenutek je nastopil, da se poveže s kozmičnim Soncem. Daljni svetli zvezdi podobno žari na isti ravni a v tvojem zahrbtnem prostoru. Občuti povezavo med njima in podporo Sončeve zvezde.
 • Navdihnjeno z notranjim soncem Gaje in kozmičnim Soncem, začne svetiti tvoje srčno središče.
 • Predstavljaj si, da se z njegovimi žarki dotakneš tistih prostorov, dreves, bitij, kamnov, živali itd., katerim želiš posvetiti svojo pozornost. Lahko se jih dotakneš tudi s fraktali svojega notranjega sonca in pri tem izvedeš ustrezno gesto z roko. Morda se želiš s svojo srčno pozornostjo dotakniti tudi določenih krajev, situacij ali bitij, ki potrebujejo tolažbo, skrb ali pomoč.

 


MEDITACIJA MESECA, 20. SEPTEMBER – 20. OKTOBER 2018

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA

RASTLINE KOT TEMELJ NOVE RESNIČNOSTI

Smo sredi prehoda v novo dobo domačega planeta. Pri tem se v ozadje umika doba elementa zemlje, v ospredje pa stopa doba elementa zraka. Za dobo elementa zemlje je značilen skrajno zgoščen prostor temelječ na kvaliteti materije. Doba elementa zraka pa omogoča obstoj večrazsežnostnega prostora, s tem sožitje nevidnih in vidnih ravni resničnosti in komunikacijo med bitji različnih razsežnosti Zemlje in Vesolja. Naslednja meditacija je posvečena enemu od procesov, ki jih je povzročila opisana velika sprememba.

Do zdaj so živali same skrbele za pretoke življenjske moči po planetu. Zdaj se deloma umikajo iz te vloge, da bi se lahko prenovile in ponovno povezale s svojim arhetipskim izvorom. Z njihovim izkoriščanjem in iztrebljenjem so jih človeške kulture potisnile predaleč stran od njihove biti. Posledično se bo moral človek naučiti sodelovanja pri vzdrževanju pretokov življenjske moči po planetu in znotraj samega sebe. Rastline so lahko pri tem naše učiteljice in navdihovalke. Ne samo, da so sposobne pretvarjati svetlobo v organsko snov, tem več tudi vzdrževati prostor popolnega in blaženega miru.

 • Prosi svojo notranjo žival, da se za trenutek umakne v tvoje vzročno območje za hrbtom z namenom ponovno povezati se s svojim izvorom.
 • Potem si predstavljaj pred sabo jezero z gladko površino. Na bregu stoji nekaj visokih smrek.
 • Smreke se z vrhom obrnjenim navzdol zrcalijo na površini vode.
 • Zdaj vzemi z odločnim gibom njihovo zrcalno sliko vase, tako da znotraj tebe drevesa spet stojijo pokonci.
 • S pomočjo tega trojnega zrcaljenja si se znašla/znašel v vzročni (arhetipski) razsežnosti rastlinskega sveta.
 • S svojo tankočutnostjo občuti notranji svet rastlinskega kraljestva. Razišči njegove vrednote.
 • Dejanska resničnost zdaj plava nad tabo. Z magnetno močjo svojega srca jo potegni dol na tla z namenom, da bi se kvalitete rastlinskega sveta lahko vključile v njegov otrdeli organizem.

 


MEDITACIJA MESECA, 20. AVGUST / 20. SEPTEMBER 2018

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA

IZMENJAVA ŽIVLJENJSKE SILE Z ŽIVIM OKOLJEM

Tako imenovane »Podnebne spremembe« povzročajo, da se naši kolektivni izkušnji približujejo okoliščine težavne za vsa živa bitja. Odsotnost živali v okolju in nered v gibanju naravnih ciklov povzročata dramatičen razpad planetarnega omrežja življenjske sile in upad njegove moči.

Skrb za širjenje življenjske sile po planetu je ena od ključnih nalog živalskega kraljestva. Najrazličnejše vrste živali imajo vsaka svojo vlogo pri razširjanju omrežja življenja na vse možne ravni bivanja. S tem, ko se krči število živali in mnoge izumirajo, nastajajo, predvsem v mestnih okoljih, luknje z izpraznjeno življenjsko močjo.

Ljudje lahko v takih okoliščinah pomagamo, saj imamo z živalmi skupne prednike. Zato smo sposobni prevzeti nase del čudovite naloge vzdrževati omrežje življenja na planetu tekoče. Ker smo ustvarjalna bitja, smo sposobni najti načine kako pomagati v okoliščinah pred vrati. Sposobni smo ustvariti manjkajoče povezave v celovitem pretoku življenjske sile na Zemlji. Vadimo se v tem preden postane položaj nevzdržen! Takšen je namen naslednje meditacije:

 • Zavedaj se binarne narave svojega telesa. Imamo levo in desno koleno, desno in levo polovico prsnega koša, levo in desno uho itd. Posledično delita, hrbtenica na hrbtu in grodnica na prsih, prsni koš na dva dela.
 • Predstavljaj si za trenutek, da sta obe polovici prsnega koša oblikovani kot dva valja. Valja se dotikata na črti označeni z grodnico in hrbtenico.
 • Zdaj se začne desni valj počasi vrteti v levo, levi pa v nasprotno stran – v desno. Njuno gibanje poteka od grodnice proti hrbtenici. V tem primeru sprejemaš tok življenjske sile od okolja.
 • Če pa se valja vrtita v nasprotno smer – od hrbtenice proti grodnici – tedaj ustvarjaš življenjsko silo in jo deliš z okoljem.
 • Izberi drevo, skalo ali žival, da bi se učil/a čudež izmenjave življenja z živim okoljem. Pošiljaj nekaj časa življenjsko silo iz svojega vzročnega zaledja proti izbranemu partnerju iz sveta narave, potem pa pozorno poslušaj/občuti odgovor oziroma zaznavaj njen pritok.
 • Kasneje lahko vadiš v dvojicah ali v skupini.
 • Ne dovolimo, da čudež življenja oveni!

MEDITACIJA MESECA, 20. JULIJ – 20. AVGUST 2018

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA

ODPRETI SE ZA PLES ŽIVLJENJA

Ljudje razumske dobe navadno vzdržujemo stroge meje med notranjim in »zunanjim« svetom. Pri tem z zunanjim svetom ne mislim na odtujeni svet človeškega izvora. V mislih imam živ in dihajoč svet Gaje/Zemlje, njene rastline, živali, kamne, zavest narave – življenje samo. Čas je odpreti se plesu življenja v nas in okrog nas.

Izhajam od znanega dejstva da so telesne sile in družine naših mikrobov deležne stalne izmenjave z mikroorganizmi okoliške pokrajine in z njenimi elementarnimi silami in bitji.

To pa samo po sebi ni dovolj v času, ko se oblikujejo novi pogoji življenja na Zemlji. Stopamo v obdobje, ki ga vodi element zavesti (Element zraka) in brez zavestnega sodelovanja (predvsem s srčno zavestjo) pri omenjeni izmenjavi, slednja ne pomeni dovolj za Gajo, niti za udeleženega človeka.

Predlagano meditacijo se lahko izvaja kjerkoli, morda med hojo, morda sede v naravi ali sredi mestnega okolja. Da preprečiš nadlegovanje tujih sil, bodi osredinjen/a v svojem bistvu. Zakon resonance posledično omogoča interakcijo samo silam in bitjem uglašenim s tvojim namenom.

 • Predstavljaj si, da tvoje telo ni gost predmet ampak je sestavljeno iz neštetih drobnih delcev (fraktalov) elementarnega organizma življenja – isto velja tudi za dano okolje. Dovoli delcem tvojega večdimenzionalnega telesa, da se prosto širijo skozi okolje in bodi hkrati odprt/a za vstopajoče svetove Gaje.
 • Izmenjavo med obema vidikoma resničnosti poživiš tako, da vzdržuješ žarek svoje pozornosti na točki za trtico.
 • Izmenjava dobi drugačno kvaliteto, če žarek pozornosti preneseš na točko svojega elementarnega srca, ki utripa za konico kosti grodnice. Lahko pa greš še za stopnjo više do točke za kronskim središčem na glavi ali pa navzdol do točke med kolenoma (čakra Elementa zemlje), ali celo do točke pod stopali.

Želim vam veselja pri komuniciranju z Gajinim elementarnim organizmom, Marko

 


MEDITACIJA MESECA, 20 MAJ – 20. JUNIJ 2018

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA

KAKO PODPRETI POJAVLJANJE NOVE RESNIČNOSTI

Kako bi se dalo svojstvo nove, postopoma uveljavljajoče se realnosti opisati? Ena od njenih lastnosti je hkratni obstoj znotraj človeškega bitja in zunaj v našem okolju. Ne samo, da meja med subjektom in objektom (ki jo zahteva razumski vidik zavesti) ne obstaja več – še več: nova resničnost niti obstajati ne more, če ni utemeljena v notranjem doživetju opazovalca – pa ne samo utemeljena, temveč tudi ljubljena.

Naslednja meditacija lahko pomaga pri uglasitvi z novo realnostjo življenjskega prostora:

 

Medtem, ko živiš vsakdanje življenje najdi trenutek, ko svojo pozornost lahko podariš neki rastlini, drevesu, kamnu, živali ali kraju na sledeč način:

 • Občuti ga znotraj svojega srčnega prostora (lahko tudi znotraj nekega drugega prostora svojega večrazsežnostnega telesa) in se HKRATI zavedaj njegovega obstoja tu pred sabo.
 • Oboje hkrati in brez predsodkov – zaupaj si!

 


MEDITACIJA MESECA, 20. FEBRUAR – 20 MAREC 2018

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA in sestavlja Marko Pogačnik skupaj s sodelavkami in sodelavci

POVEZATI SE Z GLOBLJO PLASTJO ŽIVLJENJSKE MOČI

V teku sodobne preobrazbe Zemlje se moč življenja postopoma umika v globlje plasti življenjskega okolja. Predstavljaj si, da se zdaj njen večji del pretaka približno 2 do 3 metre pod površino Zemlje – kar dejansko pomeni bliže njenemu jedru. S tem ni mišljeno neko objektivno dejstvo, temveč izjavo jemlji kot oporo za svoj občutek.

Predlagam, da se v mesecu pred nami posvetimo uglaševanju s tem globljim pretokom ali omrežjem življenjske moči. Moj predlog je takle:

 • Predstavljaj si, da te gravitacija Gajine ljubezni potegne do omenjene globine Zemlje, ampak ne misliti, da si se znašla v oklepu materije.
 • Namesto tega si se znašla v vodni pokrajini prepojeni z vodnimi tokovi, ki tečejo okrog in skozi tebe. Sestavljeni so iz bilijonov drobnih elementarnih bitij podobnih vodnim kapljicam ali mikroorganizmom – povsem čistim, srečnim in polnim življenjskosti. Občuti kako doživljaš njihovo navzočnost znotraj in okrog sebe.
 • Potem, ko si zbrala izkušnje nove vsebnosti omrežja življenja, se dvigni nazaj na zdajšnjo raven bivanja. Ostani povezana/povezan z doživetim tokom življenja, ko se dvigaš nazaj na zdajšnjo raven. Predstavljaj si in občuti, da pri tem ostane vsaka celica in vsak mikroorganizem tvojega telesa z drobno nitko povezan z močjo življenja, ki se pretaka spodaj. Nekaj časa ostani tako povezana in nato vrednoto in moč te povezave podeli s svojim ožjim in širšim okoljem in njegovimi bitji.

MEDITACIJA MESECA, 20. DECEMBER 2017 – 20. JANUAR 2018

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA in sestavlja Marko Pogačnik skupaj s sodelavkami in sodelavci

PODPRIMO KVANTNI PRESKOK ZEMLJE

VITAAA je bila ustanovljena na pragu novega tisočletja z namenom, da bi tudi na Slovenskem obstajala odprta skupina ljudi, ki bi zavestno in z srčno močjo podpirala negotovo pot Gaje usmerjeno k temeljiti prenovi ravni, na kateri se odvija evolucija Zemlje. Tako kot vsa bitja Gaje, se tudi mi, družina človeštva, ne moremo izogniti prihajajočim spremembam, ker se je človek v daljni preteklosti odločil, da bo svoj razvoj usodno povezal z razvojem Zemlje.

Že ob ustanovitvi VITAAA (kot dela mednarodne družine LifeNet) smo se zavedali, da je mogoče doseči novo časovno-prostorsko raven, na kateri se poslej odvija razvoj življenja na Zemlji, samo pod pogojem, da običajno 3D resničnost razširimo z najmanj šestimi dodatnimi razsežnostmi. Potrebno izkušnjo 9D resničnosti pa se je dalo uresničiti le tako, da smo ponovno odkrili umetnost geomantije in z njo znanje o večrazsežnostnem prostoru in času Zemljinega vesolja.

Ampak znanje in praksa geomantije ne zadoščata, če z njo ne sežemo na novo raven Gajine evolucije, ki jo navadno enačimo z ravnijo srčnih vrednot. Ker pa nov horizont razvoja na Zemlji seveda ni linearne narave, preskok na eno samo reven ne zadošča. To je razlog, da predlagana meditacija vključuje trojni kvantni preskok. Z bistva Zemlje preskoči na raven svetišča trebuha, potem pa še na raven srca.

 1. Bodi v svoji celoti navzoč/a v telesu, umu in tudi na duhovni način.
 2. Predstavljaj si, da sediš ali stojiš na holografskem drobcu (fraktalu) Zemljine oble. Ta mikro-obla je dar Gaje človeku ob njegovem rojstvu, da bi bili lahko zakoreninjeni v njenem bistvu.
 3. Sezi z roko v sredino Zemljine oble (pomaga ti tvoj fraktal Zemljine sfere) in vzemi tam zrno Zemljine snovi.
 4. Vrzi ga navzgor z jasno gesto roke, da jo osebno elementarno bitje lahko prepozna.
 5. Zrno pade v ribnik s kristalno čisto vodo, ki leži v svetišču tvojega trebuha. Opazuj, kako se zrno počasi potaplja, dokler ne pristane na dnu ribnika. Kaj ti pripoveduje?
 6. Dotik vode je pomemben, da se kvantni preskok lahko občuti in izkusi.
 7. Zdaj sežeš z roko v vodo ribnika, pobereš zrno Gajinega bistva in ga vržeš navzgor z jasno gesto roke, tako, da jo osebno elementarno bitje lahko zazna.
 8. Predstavljaj si, da je tudi v tvojem srčnem prostoru posoda s kristalno čisto vodo. Opazuj, kako se vrženo zrno počasi potaplja, dokler ne pristane na njenem dnu. Kaj ti dogodek pove, kam te ponese?
 9. Ozavesti izkušnjo meditacije in jo s pomočjo valovanja podeli s svetom okrog sebe.

Zavesten in srčen preskok v novo (ne samo leto) želim v imenu Društva za sožitje človeka, narave in prostora in širše LifeNet družine, Marko


MEDITACIJA MESECA, 20. OKTOBER – 20 NOVEMBER 2017

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA in sestavlja Marko Pogačnik skupaj s sodelavkami in sodelavci

KAKO PRENOVITI NAŠE ČLOVEŠKO BITJE

Da bi se lahko soočili z nepredvidljivimi spremembami, ki so se že začele dogajati, se je potrebno spomniti kdo smo kot večrazsežnostna človeška bitja in prebuditi v nas tiste vidike naše identitete, ki so pozabljeni ali blokirani.

Pred vami je predlog, kako se posvetiti različnim vidikom našega bistva, sami pa lahko med njimi izberete tiste, katerim se želite posebej posvetiti. Ampak nima smisla naslanjati se na stare vzorce. Preteklost ne obstaja več.

Meditacija temelji na štirih korakih nazaj v naš zahrbtni (vzročni, arhetipski) prostor in petih korakih naprej v smeri novega utelešenja. Korake lahko naredite na imaginaren način, lahko jih označite z gibi rok ali jih storite s telesom.

Če jih naredite s hojo nazaj in naprej, potem stopite nazaj začenši z levo, ko pa greste naprej začnite vsakič z desno nogo.

Meditacijo lahko izvaja tudi skupina, pri čemer stoje udeleženi v krogu. Korake nazaj naredi vsak samostojno, pri korakih naprej pa se držite za roke. Nekdo naj skupino na kratko spomni, kaj je vsebina vsakega naslednjega koraka.

 

 • Predstavljaj si,  da te obdaja širna svetlobna krogla. Gledana od zunaj je videti kot sferično ogledalo, kar demoniziranim silam in bitjem (ki skušajo človeštvo obvladovati) preprečuje, da bi si prisvojili ključ, s katerim bi lahko manipulirali novo rojeno človeško bitje.
 • Prvi korak vzvratno te poveže s tvojim dušnim (arhetipskim) pravzorcem. Na kolektivni ravni pomeni, da se utelešena polovica človeštva ponovno poveže z navzočnostjo naših prednikov in zanamcev. Vsi skupaj smo del ene in iste človeške družine, sposobni komuniciranja med sabo in sodelovanja.
 • Drugi korak nazaj nas poveže s vzporednimi evolucijami rastlin, živali, kamenin in elementarnih bitij. Vzemi si čas, da občutiš, kako lepo je biti ponovno član širne družine Gaje in Pana.
 • Ko narediš tretji korak vzvratno, se povezuješ s svojim subtilnim vilinskim bitjem. Na planetarni ravni pomeni, da ponovno spoznavamo bitja naše evolucije dvojčice, glede na različna izročila imenovane Sidhe, Fanes, Erda ali Ajdi.
 • Četrti vzvratni korak te ponese v stik s tvojim notranjim zmajem – s prvinskim bitjem Matere življenja bivajočim v tvojem telesu. Zmaji so izvir življenjske moči, elementarne ljubezni in modrosti. Razpri svoje telo, srce in zavest tem bitjem Gaje, ki so hudo zatrti, posebej še v zahodnem delu civilizacije.
 • Zdaj si pripravljena/pripravljen nastopiti pot v obratni smeri, svojemu ponovnemu utelešenju naproti, uglašenem s prenovljenim večrazsežnostnim telesom Zemlje. Ne pozabi začeti korake v smeri naprej z desno nogo. Ko narediš korak naprej, postani za nekaj trenutkov, tako da telesno elementarno bitje lahko vsrka novo vsebino in jo vpiše v telesni spomin.
 • Ko narediš prvi korak naprej, postaneš kot kozmično bitje navzoč v vse povezujoči zavesti Zemljinega vesolja – v njeni noosferi.
 • Pri drugem koraku naprej je tvoje bitje obdarjeno s prvo postavo v obliki holograma v elementu vode. Na tej stopnji smo navzoči kot obsežna informacija zapisana v množici drobnih kapljic vode.
 •  Ko narediš tretji korak naprej se zaveš, da je med vodnimi kapljicami tvojega holograma prisotnih nešteto drobnih delcev kamenin, ki ti omogočajo, da postaneš bitje utelešeno v materiji.
 • Med četrtim korakom v smeri naprej občutiš pretok življenjske sile (bio-energije) skozi svoje telo. Postal/a si živo bitje.
 • Ko narediš peti korak v smeri naprej se zaveš, da se življenjska sila s pomočjo celega oceana mikrobov prevaja v telesne funkcije, tako da se lahko giblješ, misliš in deluješ.
 • Kako se občutiš kot ponovno rojeni delček prenovljenega Zemljinega vesolja?

 


 MEDITACIJA MESECA, 20. SEPTEMBER – 20. OKTOBER 2017

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA

MOČI, KI NE DOVOLIJO SVOBODNEGA PRETOKA ŽIVLJENJA NA VSEH RAVNEH GAJE MORAJO ZAPUSTITI NAŠA TELESA IN TELO ZEMLJE

Ker je človeški rod izgubil spomin o svoji resnični identiteti, se je odprlo mnogo vrat, skozi katera so vstopile sile in moči tuje Gaji. Lahko neomejeno manipulirajo z domala vsemi razsežnostmi njenega bitja, vključno s človeškim svetom. To dejstvo je eden glavnih vzrokov za malomaren odnos človeštva do čudeža življenja in za rušenje življenjskega tkiva Zemlje in njegovih sakralnih razsežnosti.

V tem kritičnem trenutku pri razvoju Zemljinega vesolja je potrebno jasno izreči, da kot človeška bitja in kot človeštvo nočemo slediti poti, ki jo vsiljujejo moči tuje bistvu življenja. Slediti hočemo poti preobrazbe, ki jo Gaja kot vesoljna zavest pripravlja za vsa svoja bitja vključno s človekom. To je pot vodeča k svobodi vseh bitij življenja, ki obstajajo na različnih ravneh Zemljinega vesolja, vključno s človeškim rodom in svetom naših prednikov in zanamcev. S svobodo je mišljena pravica obstajati in ustvarjati usklajeno z našo resnično identiteto in vlogo v oceanu življenja.

Ko človek izreka takšno odločitev, se je potrebno zavedati, da bodo spremembe, ki sledijo v naslednjih letih, lahko globoke onkraj naših predstav. Sledeč poti upanja se je treba zavestno odpovedati širjenju vzorcev strahu in zaupati, da je celotno Vesolje z nami in podpira našo odločitev.

  1. Bodi navzoč/a v vseh svojih razsežnostih in se občuti kot holografski drobec (fraktal) človeštva. Občuti svojo popolno zaščito.
  2. Usklajeno z zgoraj razloženim predlogom najdi način, kako v danem trenutku izreči odločitev, da hočeš slediti poti življenja.
  3. Ozavesti prvinsko moč in zavest Vesolja, v znanosti imenovano »črna snov«. V drugačnem jeziku jo imenujemo »moč črne Madone« ali »črni vidik Sofije, vesoljne Modrosti«.
  4. Glej kako moči in zavest »črne snovi« potegne tuje sile in njihovo zavest iz telesa Gaje, da bi jo preobrazila v njeno izvirno stanje in jo tako vrnila v zakladnico prasil Vesolja.
  5. Zavedaj se, da imenovane tuje sile in njihova zavest zapuščajo tudi tvoje lastno telo, kot tudi telo človeštva in njegove sfere zavesti.
  6. Prosi Gajo, Mater življenja, da praznine, nastale po odhodu tujih moči, zapolni z elementarno zavestjo in njenimi življenjskimi silami.
  7. V naslednjem mesecu kdaj pa kdaj ponovi meditacijo in jo, če potrebno, prilagajaj svojemu načinu izražanja ali potrebi trenutka.

 


MEDITACIJA MESECA, 20. AVGUST – 20. SEPTEMBER 2017

Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA

OZAVESTITI MOČI ELEMENTARNEGA SRCA

Elementarno srce je holografski drobec (fraktal) srca Gaje, ki utripa znotraj vsakega bitja pripadajočega njenemu stvarstvu, V primeru človeškega bitja se nahaja na območju okrog spodnje konice prsne kosti (grodnice). Lahko si ga predstavljamo v obliki dvojnega stožca; še bolje v obliki vrtavke. Njena spodnja konica je v resonanci s prvinskimi viri življenja v trebušni votlini, zgornja konica pa se povezuje z jedrom človekovega srčnega sistema. Nič manj pomembna ni točka bolj zadaj za dnom grodnice ker se navezuje na pravzorce srčnega sistema, kot tudi tista spredaj, ki odpira vrata k utelešenim razsežnostim življenja.

Elementarno srce, skoraj pozabljeno v človeški kulturi, predstavlja znotraj človeškega bitja najboljšo možnost za pogovor z Gajo, stvarnico življenja; tudi za povezovanje z njenimi ustvarjalnimi močmi. Namen naslednje meditacije je vzpostavljanje osebnega odnosa do elementarnega srca, kakor tudi odnosa z ustvarjalnimi silami Gaje, boginje Zemlje.

 1. Vzemi si dovolj časa za poustvarjanje območja elementarnega srca znotraj sebe, kot opisujem zgoraj. Prisluškuj, kako se bitje elementarnega srca občuti, morda tudi glede na štiri opisane točke.
 2. Potem se s svojo imaginacijo suči v smeri urinega kazalca po robu »vrtavke« elementarnega srca (na nivoju dna grodnice).
 3. Sukanje razširi v spiralni obliki v smeri navzdol in navzgor, tako da gibanje sega nad zgornjo in nad spodnjo konico »vrtavke«. Spremljaj spiralasto gibanje nekajkrat navzgor in navzdol in opazuj kako se občuti, kadar je elementarno srce prebujeno. Kaj ti pripoveduje?
 4. Če se želiš povezati s srcem Gaje, je treba krožno gibanje v smeri globoko navzdol in visoko navzgor razširiti onkraj meja svojega telesa. Kako občutiš, kadar si v sozvočju s srcem Zemlje?

Pozor!

Glede na norosti, v katere tone svet površnosti, narašča možnost kataklizmičnih dogodkov. Če se soočaš s take vrste položajem, lahko gornjo meditacijo uporabiš tako, da ustvariš opisan vertikalni predor širokih razsežnosti. Prosi Gajo, da nesrečni položaj ali dogodek skozi ta »predor« potegne v svoje podzemlje in ga preobrazi v popoln mir. Pomagaš lahko tako, da na raznih ravneh predora oblikuješ membrane preobrazbe. Klic Gaji naj podobno molitvi izvira iz globine srca.

Marko Pogačnik, UNESCO Umetnik za mir 2016–2018

 


MEDITACIJA MESECA, 20. JULIJ – 20. AVGUST 2017

Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA

NA POTI K CELOVITI ČLOVEKOVI IDENTITETI

Običajna shema človeške identitete temelječa na hierarhiji pojmov »duh – duša – osebnost« izgublja na veljavi. Različna verstva postavljajo Boga na najvišjo stopnico in posledično zahtevajo od ljudi, da ubogajo njihova lastna pravila, kot da slednja izvirajo od Boga. Po drugi strani se osebnost razglaša kot edina relevantna v človeškem življenju, kar vodi do množičnih egocentričnih izkrivljanj.

Če želimo podpreti spremembe, bi bilo potrebno izkusiti in v svoje življenje vključiti nekatere horizontalne (vodoravne) vidike človeške identitete, kar pomeni:

 1. Bolj pogosto podariti ljubečo pozornost drugim bitjem, s katerimi delimo utelešeno življenje na Zemlji – vključno človeška so-bitja. To je praktičen vidik in potrebuje zavestno odločitev.
 2. Razviti globlji odnos z bitji s katerimi delimo skupne prednike in so zato pomemben del našega jaza. Mislim na vilinska bitja in na evolucijo vode kot kolektivnega bitja, ki omogoča naš obstoj v utelešenem svetu. Sem spada tudi vsepovsod v življenju razporejeni organizem mikrobioma.

Ko je govora o točki 2 predlagam uporabo vrat srca, da človek skoznje zdrsne v arhetipski svet za hrbtom in začne raziskovati enega od obeh predlaganih območji človeške identitete. Poglej kako se ta dva vidika vključujeta v tvoj jaz. Zavedaj se, da s tem, ko delamo pri razširitvi človekovega dojemanja samega sebe, pomagamo tudi soljudem in drugim bitjem, da najdejo svojo svobodo.


MEDITACIJA MESECA, 20. JUNIJ – 20. JULIJ 2017

Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA

KAKO SVOJO OZEMLJITEV PRESELITI V »NOVO HIŠO«

Zemlja hitro spreminja pogoje bivanja v tistem delu svojega vesolja, v katerem prebivamo človeška bitja skupaj z rastlinami, živalmi in minerali. Če človeški rod noče zgubiti stika z nitjo življenja, moramo slediti ritmom njenih sprememb.

Seveda svet, v katerem prebivamo skupaj z minerali, živalmi in rastlinami ni edini. Gaja je oblikovala različne »hiše« na raznih nivojih resničnosti, da bi jih ponudila različnim evolucijam, ki uživajo njeno gostoljubje. Kadar so potrebne jih zgradi in jih razpusti, kadar postanejo neuporabne. Obstaja verjetnost, da je prostor, v katerem trenutno prebivamo, eden od odvečnih. Človeštvo ga je očitno  preraslo. Naučili smo se na vse načine manipulirati ali zavirati Gajina orodja stvarjenja. V tem položaju nas Zemlja ne more naučiti dosti novega. In vendar je spoznavanje modrosti Gaje eden od glavnih vzrokov, zakaj smo se približali njenemu planetu in prosili za gostoljubje.

Trenutno še vedno prebivamo v »stari hiši« medtem, ko se nova pospešeno pripravlja. Po mojem občutku je prišel čas, da se privadimo novim pravilom, ki veljajo v »novi hiši«. To predvsem pomeni, da se je treba naučiti, kako ozemljitev prenesti iz »starega« v novo »stanovanje«.

Najbolje je, da se o tem posvetujete s svojim elementarnim mojstrom, morda s svojimi duhovnimi vodniki ali nevidnimi pomočniki. Prosite jih, da vam pokažejo različne načine, kako se lahko ozemljite v »novi hiši«. Verjetno jo je treba najprej občutiti!

Lahko zapišem tudi svoj predlog, kako se naloge lotiti:

 • Sedi za nekaj časa v tišino. Bodi navzoč/a, poveži se s središčem Zemlje in Vesolja. Poveži se z vzročnimi razsežnostmi za svojim hrbtom in namenom svojega bivanja, ki ga lahko občutiš kot svojo zvezdo vodnico, pred sabo.
 • Potem si zamisli svojega dvojnika, kot da sedi poleg tebe z ramo ob rami – obrnjen pa je v nasprotno smer (nazaj!).
 • Čez čas se poistovetiš s svojim »dvojnikom«. Kako občutiš? Morda se zdi čudno? Ne pozabi na svojo ozemljitev.

Ker imamo v »stari hiši« še polno opravkov, se bomo morali še nekaj časa sprehajati med enim in drugim »stanovanjem«. Ampak ne pozabi se kdaj pa kdaj uglasiti z novim žariščem bivanja.

 


 

MEDITACIJA MESECA, 20. MAJ- 20. JUNIJ 2017

Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA

LJUBEČE SOOČENJE S SENČNO STRANJO ČLOVEŠKE KULTURE

Če pogledamo okrog sebe lahko vidimo čudne egocentrične osebnosti zasedati odločilne položaje v človeški kulturi. Prav gotovo obstaja za to vzrok v psihi sodobnega človeka.

Vzrok se da občutiti kot živčno gibanje pred prsmi, ki zavesti srca ne dovoli, da bi lahko dojela navdih ljubezni in modrosti, ki stalno priteka iz božanskih virov Zemlje in Vesolja. Navdih ostaja zavrt v vzročni razsežnosti zadaj za hrbtom utelešene resničnosti. Kot posledica se med pravzorcem celovitega človeka in njegovim družbenim in političnim ravnanjem nabira trda plast mrtve energije. Žalostno izreči, ampak zdi se rakotvorna.

V tem trenutku se je kot darilo Gaje, Matere življenja, pojavila nova in presenetljiva možnost preobraziti težavni položaj,. Predlagam eno od možnosti, kako ta dar udejaniti:

  • Predstavljaj si, da greš skozi vrata svojega srčnega središča vzvratno v prostor za hrbtom. Pojdi tako daleč nazaj v vzročni prostor, da prispeš do pravzorca (arhetipa) človeškega bitja. Občuti kvaliteto izvirne človečnosti. Ostani nekaj časa povezan(a) z njo.
  • Potem stopi še en korak globlje v vzročni prostor, da se povežeš z izvirom ljubezni, ki priteka iz srca Gaje, Matere življenja. Ostani nekaj časa tam, da občutiš njegovo božansko vrednost.
  • Potem pojdi naprej proti vratom svojega srčnega središča in stopi skozenj v prostor pred prsmi, noseč s seboj vzorec božanske ljubezni, ki si ga pravkar doživel(a).
  • Ne ustavi se, temveč stopaj skozi živčno plast, ki jo je človeštvo nakopičilo pred svojim srcem. (V tem odlomku meditacije naj pride do preskoka z individualne ravni na raven človeškega rodu.)
  • Med tem ko nosiš Gajino ljubezen skozi plast živčne energije opazuj, kako se slednja preobraža v venec ljubečih sil, ki ne pozna zaprek in soncu podobno obsije vsa bitja tvojega okolja in Zemlje kot celote, ne glede na to, kako daleč so zašla stran od svojega resničnega bistva.

 


 MEDITACIJA MESECA, 20. APRIL – 20. MAJ 2017

Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA

OBNAVLJATI SVOJO CELOVITOST

V času velikih preobrazb je smiselno vzdrževati svoj notranji mir in celovitost svojega bitja. Predlog, kako se to lahko naredi:

 • Predstavljaj si, da se dva kroga, ki obstajata na vodoravnem nivoju, srečata in prekrižata v tvojem srčnem prostoru. Eden se približa z leve, drugi z desne. Lahko predstavljata tvoje božanske starše, morda Gajo, predstavljajočo Boginjo Zemlje, ki srečuje vesoljno Sofijo, ali preprosto žensko in moško počelo.
 • Ko se prekrižata med seboj, ustvarita mandorlo, mandlju podobno obliko posvečeno Boginji.
 • V svoji predstavi dvigni mandorlo pokonci, tako da zaobjema tvoj srčni prostor. Kako občutiš?
 • Potem si mandorlo v svojem srcu lahko predstavljaš kot luknjico ključavnice (šivankino uho ali medrazsežnostna vrata). Podaj se skozi ta vrata v območje za svojim hrbtom tako globoko, da se povežeš s svojim božanskim bistvom.
 • Ko se vrneš v zdaj in tukaj razširi loka mandorle toliko, da zaobjemata tvoje celo bitje. Kako občutiš? Ko občutiš kvaliteto prostora in časa, sta se spremenili?
 • Nazadnje kvaliteto, ki si jo občutil/a, razdeli med vsa bitja svoje okolice.

 


MEDITACIJA MESECA, 20. MAREC – 20. APRIL 2017

Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA

HOLOGRAM VODNEGA TELESA

Voda je vsepovsod okrog in znotraj nas. Voda se v kristalni obliki nahaja v Vesolju in globoko pod tektonskimi ploščami Zemlje. Vodne kapljice razpršene okrog po svetu in znotraj vsakega bitja omogočajo, da svet obstaja kot hologram in da tudi mi obstajamo kot utelešena bitja.

Ena od možnosti, najti osebni pristop do Gaje in do bitij njenega stvarstva je, da si svet predstavljamo kot hologram, pri katerem ustvarjalne ideje Gaje odsevajo v vse objemajočem vesolju vode. Rezultat je telo, ki nam je podarjeno in svet, v katerem živimo.

Gledan na tak način, postane umetno stisnjena trdota sveta bolj tekoča in s tem bolj sprejemljiva za sodobne spremembe Zemlje in njenih bitij, vključno s človekom. Pomagala nam bo pri lastnem procesu preobrazbe.

Predstavljaj si, da je tvoje telo z vsemi svojimi razsežnostmi sestavljeno iz kapljic vode lebdečih v prostoru.

Občuti, kaj pomeni biti utelešen/a in vendar ne otrdel/a.

Opazuj, kako se tvoj odnos do telesa in okolja spremeni, če se zaveš sebe in sveta okrog sebe kot holograma, utelešenega s pomočjo neštetih vodnih kapljic.

Občuti svojo navzočnost ali navzočnost kakšnega drugega bitja v ogledalu ene same kaplje vode.

Kaj doživiš, če vstopiš v tisto kapljo vode?

Ko se sprehajaš po pokrajini in gledaš okrog se zavedi, da je vse kar gledaš okrog sebe božanska slika sveta, utelešena s pomočjo ustvarjalnih idej Gaje, ki se zrcalijo v vodnem telesu tiste pokrajine, sestavljenem iz neštetih vodnih kapljic.

Veseli se svojega utelešenja v vodnem elementu. Uživaj v utekočinjenem vesolju svojega bitja.

 


MEDITACIJA MESECA, 20. FEBRUAR – 20. MAREC 2017

Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA

OČISTIMO OSEBNO IN SKUPINSKO SHRAMBO SPOMINA

Ni moč spregledati globokih in tudi sramotnih sprememb, ki se dogajajo okrog nas. Kot ljudje dobre volje pač skušamo narediti kar moremo, da se življenjski sistemi drage Zemlje ne zrušijo. Ker imamo izkušnje s področja geomantije, vemo kako občutljivi so Gajini sistemi, ki zagotavljajo obstoj in obnavljanje življenja. Ne smejo zamreti pod vedno bolj zmedeno sodobno civilizacijo.

Kar lahko storimo je, počistiti shrambe spomina, bodisi tiste med nami kot posamezniki, med nami kot sodelavci omrežja za življenje (LifeNet) in tudi med nami kot člani človeškega rodu. Bilo bi v veliko pomoč, če počistimo nesnago, ki se je med leti in tisočletji nabrala v naših vzročnih svetovih. Predstavlja nepotrebno breme za Gajo, ki ji ne dovoli, da bi se lahko bolj prosto gibala med čermi blokad.

Predlog je naslednji:

  • Kako se lotiti je odvisno od ravni, za katero se odločimo. Če gre za odnose med dvema človekoma, si predstavljaj, da sedita vsak na eni strani ploske srebrne posode. Če je seveda mogoče, je najbolje, da sta obe osebi navzoči.
  • Če pa je na delu skupina, se posedite okrog namišljene srebrne posode. Lahko tudi delaš z imaginarno skupino sam. V tem primeru si predstavljaj, da skupina sedi s tabo okrog srebrne posode. Tako delo bi bilo potrebno narediti tudi med kolektivi kot je VITAAA.
  • Potem prosi svoje nevidne pomočnike, ali bitja, s katerimi sodeluješ, ali tista, katerim zaupaš, da pomagajo pri procesu preobrazbe. Predstavljaj si in občuti njihovo navzočnost.
  • Prosi, da bi v srebrno posodo z vzročnih ravni tvojega hrbtnega ozadja stekle v srebrno posodo vse projekcije, tudi strup shranjen v spominu – celo v spominu človeškega rodu – sama boš občutila, kaj je smiselno v danem trenutku. Temu dogajanju je daj dovolj časa in opazuj potek. Dovoli tudi, da se pripoji nesnaga, za katero Gaja in njena bitja želijo, da se prečisti zdaj.
  • Potem je treba posodo dvigniti v vesoljne razsežnosti k preobrazbi…in hkrati se jo spusti globoko navzdol na območje prvinskih bitij Gaje imenovanih zmaji. (To ni logično, ampak deluje.)
  • Temu podeli dovolj časa in opazuj, kaj se dogaja.
  • Začni se zavedati nove kvalitete prostora, ki je nastal po tem, ko sta bila oba vidika srebrne posode poslana v nasprotne smeri k preobrazbi.
  • Predstavljaj si, da stopiš v ta prostor in ga skušaj čim bolj utelesiti, tako da bo postopoma lahko postal prostor vsakdanjosti. Zahvali se, podeli svoja opažanja s skupino.

 


MEDITACIJA MESECA, 20. JANUAR – 20. FEBRUAR 2017

Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA, Ljubljana

USTVARITI SVOBODEN PROSTOR

Med postopkom zemeljskih sprememb bo nujno prišlo do dramatičnih položajev, bodisi na geološki, osebni, ekonomski ali politični ravni. Če predvidevamo, da namerava Gaia skupaj s svojimi zemeljskimi in vesoljnimi soustvarjalci obnoviti izvirni večdimenzionalni prostor Zemlje, bodo nujno potrebne globoko segajoče spremembe. Položaj bo  posebej težaven za človeško civilizacijo, ki se trmasto drži svoje vere v enodimenzionalni prostor, oziroma občutljive razsežnosti bivanja potiska v duhovne višave, kot to počno monoteistične religije.

Da bi lahko relativno varno prepotovali naslednja domnevno precej razburljiva leta, je treba varovati svoj avtonomen prostor. Močan in varen osebni prostor je pogoj, da človek lahko ustvarjalno deluje v nepredvidljivih situacijah. Drugič. Potrebno je podpreti svete kraje Gaje, s katerimi se človek čuti povezanega, da bi tudi oni lahko ohranili svoj prostor svoboden in opravljali svojo vlogo v pogojih, ko se bo morda prostor obrnil na glavo – upam, da do tega ne bo prišlo.

Moj predlog, kako ohranjati svoj prostor prost, je takle:

 • Stoj z nogama nekoliko narazen in si predstavljaj znamenje neskončnosti (ležečo osmico) kako se vije okrog tvojih nog, pri čemer z vsako nogo stojiš znotraj enega od zavojev osmice.
 • Potem si predstavljaj in občuti, kako se kvaliteta, nastala ob interakciji med znamenjem neskončnosti in tvojimi nogami – tvojim ozemljitvenim sistemom – dviga skozi tvoje telo in energijska polja. Nazadnje se občuti popolnoma zaobjetega v nastalo zaščitno sfero.
 • Vajo se lahko dela v pričujočem mesecu, tako da osebno elementarno bitje lahko nastalo kvaliteto vpiše v telesni spomin. Lahko se jo tudi uporabi v primeru dramatičnih sprememb v okolju.

Če bi radi podobno delo naredili za izbrani kraj, predlagam:

  • Poišči kraj znotraj sebe, ki ga čutiš v resonanci z Gajo, ustvarjalko prenovljenega telesa Zemlje. S svojo intuicijo se dotakni kvalitete novega planetarnega telesa.
  • Dvigni to kvaliteto navzgor in jo vodi skozi plasti danega kraja. Prosi elementarna bitja kraja, da jo zasidrajo v mineralnem ali vodnem spominu tega kraja in jo vzdržujejo, da bo prostor (p)ostal močan in lep.

 


MEDITACIJA MESECA, 20. DECEMBER 2016 – 20. JANUAR 2017

Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA, Ljubljana, zanj Marko Pogačnik

ČE SI NAVZOČ, SI POVEZAN S TOKOM ŽIVLJENJA

Čeprav tega ne opazimo, je naš način, kako gledamo v svet okrog nas, hudo zatiralsko orodje. Ljudje se redko zavedamo, da s tem ko se oziramo na svet, hkrati in avtomatično projiciramo na Gajine pokrajine svoj človeški, skrajno ozek način videnja življenjske resničnosti.

Vse stvarstvo okrog nas, vidno in nevidno, obstaja samo v trenutku, kar pomeni, da obstaja v resničnosti. Temu nasprotno plavajo človeška bitja praviloma med preteklostjo in prihodnostjo in redko poskrbijo, da bi obstajala v neposredni sedanjosti. Na tak način neprestano projiciramo na življenjske tokove in bitja togo membrano tujo življenjskemu počelu.

To ne prizadeva le druga bitja. Na tak način tudi sebe zadržujemo ločene od življenja samega in njegovih bitij. To lahko postane huda težava za nas v času sprememb, ko se Gaja prizadeva, da svoje stvarstvo osvobodi njemu tujih sil in projekcij. Preden se bomo znašli izključeni iz tokov življenja, bi bilo dobro potruditi se, da smo čim več navzoči v trenutku, s čimer postanemo vezne točke med človeštvom in življenjskimi pretoki.

Imam nekaj predlogov, kako lahko v tem smislu nekaj naredimo.

1

Izberi si tukaj in zdaj trenutek in bodi navzoč/a – potem pa lahko nadaljuješ s svojim delom. Biti navzoč pomeni biti ozemljen, povezan in osredinjen v enem.

2

Poglej za en sam trenutek svoje okolje – denimo da si v naravi.

Potem opazuj njegov odsev v svojem srčnem prostoru.

Če pa si v sobi ali v mestnem ambientu, lahko trenutni pogled usmeriš h kakšnemu kamnu, rastlini ali kakšnemu drugemu živemu bitju v svojem okolju.

3

Dojetje v trenutku pride prav pri geomantičnem raziskovanju kraja.

V tem primeru dovoli, da se trenutni pogled na dani kraj ustali znotraj tebe.

Vzemi si dovolj časa, da se tisti trenutek znotraj tebe lahko razvije tako daleč, da ti prinese sveže vpoglede v pojav, ki ga raziskuješ.

4

Naredi gesto odklopa, eno izmed vaj Dotika Gaje, ali poljubno gesto s katero odrineš na stran lažno membrano, ki zakriva resničnost, da bi dožiel/a vpogled v resnično življenje.

Bitja življenja, vidna in nevidna bodo hvaležna, ker jim s tem dovoliš, da so to, kar v resnici so.

 


MEDITACIJA MESECA, 20. NOVEMBER – 20. DECEMBER 2016

Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA, Ljubljana, zanj Marko Pogačnik

Edinstveno moč in tudi izziv danega trenutka vidim v tem, da hkrati in vzporedno s procesom Zemljine preobrazbe poteka še veliko širši ciklus sprememb, ki zadeva vesolje kot celoto. Povedano na najbolj enostaven način, se vesolje, do zdaj utemeljeno na načelu hierarhij, preobraža v neke vrste »demokratično« skupnost, temelječo na medsebojnem zaupanju, sinergijah in na odnosih med različnimi svetovi, bitji in razsežnostmi, osnovanih na počelu ljubezni. Kvaliteto tega novega ciklusa v razvoju vesolja se da občutiti že ob nekaterih izjavah Jezusa iz Nazareta, imenovanega Kristus, in iz načina, kako je učil in zdravil v Palestini pred dvema tisočletjema. Angelska sfera zavesti je tista, ki od tiste davne dobe dalje, v sodelovanju z Gajo in njenimi elementarnimi bitji, vzdržuje stik Zemlje z omenjenimi vesoljnimi procesi preobrazbe.

Nedavno sem doživel izjemno impresivne sanje, ki so mi povedale, da v tem trenutku deluje sila, ki skuša Gajo in njene evolucijske svetove ločiti od angelske sfere zavesti, ki navdihuje omenjeni ciklus sprememb, pomemben za vesolje kot celoto. Če bi do te ločitve prišlo, obstaja nevarnost, da Zemlja z nami vred zaostane v razvoju in izgubi stik z ritmom vesoljne preobrazbe.

To je trenutek, ko je treba podpreti Gajo in njen neprecenljivi dar življenja. Če ločitev Zemlje od angelske sfere zavesti uspe, potem se lahko prekine tok preobrazbe, ki domačemu planetu in vsem nam, njegovim bitjem, zagotavlja nadaljnji razvoj in ustvarjanje na Zemlji.

Smiselno je, da vsak sam nabere izkušnje opisanega položaja in najde način, kako Gajo v tem trenutku podpreti. Moj predlog pa je namenjen skupinskemu ustvarjanju:

 • Predstavljaj si, da se potopiš globoko dol v telo Zemlje, pri čemer se zavedaš, da je Zemlja predvsem oblika zavesti.
 • Zasidraj se v globini Zemlje v obliki množice finih ampak silno močnih koreninskih niti.
 • Potem se začni dvigat proti površju Zemlje tako da ostaneš zasidran v globini in kvaliteto in moč svoje zasidranosti poneseš s sabo.
 • ,Ko dosežeš zemeljsko površje se pri dviganju naravnost navzgor ne ustavi.
 • Dvigaj se še naprej v višine vesolja, pri čemer ostaneš zakoreninjen globoko v Zemlji.
 • Predstavljaj si, da se tam v višini vesolja povežeš z angelsko sfero zavesti. Vzemi si trenutek časa, da lahko povezavo občutiš.
 • Potem se začni spuščati naravnost navzdol, da bi dotik angelske sfere prinesla globoko dol v osrčje Zemlje in bi se angelska zavest lahko ponovno povezala z jedrom Gaje.
 • Pot naravnost navzgor in navzdol je dobro nekajkrat ponoviti. Meditacijo zaključiš tako, da pri zadnjem spustu obstaneš na površju Zemlje stoječa in ozemljena.

 


MEDITACIJA MESECA, 20. OKTOBER – 20. NOVEMBER 2016

Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA, Ljubljana

Zadnja meditacija meseca je bila posvečena izzivom hitro razkrajajoče se svetovne zgradbe – kolikor slednja ni uglašena z novim ciklusom razvoja Vesolja in Zemlje. Tudi druga plat tega procesa ni za človeška bitja nič manj zahtevna. Mislim na dejavnost Gaje pri utrditvi in obnovi svojega imunskega sistema s pomočjo tako imenovanih »moči in modrosti zmajev«. Preprečiti mora, da bi se v tem položaju sveta lahko nit življenja pretrgala.

Ko uporablja pojem zmaja, misli sodobna geomantija na prvinske (arhetipske) sile Zemlje/Gaje. Res je, da je v preteklem obdobju človeški um zmaje spremenil v strašne pošasti. Dejansko pa gre za angelska bitja Gaje; njene prvinske ustvarjalne sile. V vsakdanjem življenju srečamo zmaje v dveh oblikah:

 • preobražene v življenje spodbujajoče vitalne sile,
 • prisotne kot sestavne delce utelešenega sveta, tako imenovane »atome«.

Je pa še tretja oblika zmajevih moči, pomembna za utelešeno življenje Zemlje. Utelešajo modrost Gaje, ki ve, kako varovati življenje, posebno še v časih velikih sprememb, kakršen je tudi naš čas. Sposobni so močno povečati zaščitne tokove znotraj in okrog Zemlje.

Da bomo lahko prenesli ojačanje imunskega sistema Zemlje, moramo ponovno vzpostaviti stik s prvinskimi silami in angelskimi (zmajevimi) močmi znotraj nas samih. Kot človeška bitja se moramo naučiti, kako plesati z njimi, namesto da nas sesuje njihova naraščajoča moč. Imam nekaj predlogov:

1

Najbolj pomembno je vzdrževati stik z navzočnostjo Gaje v sredini trebušne votline. Izhajajoč iz tega središča, se človekov osebni zmaj po spiralni poti dviga v srčni prostor in se od tam širi v druge dele telesa in aure. Raziskuj, kako angelske sile Gaje (tvoje lastne zmajeve moči) ustvarjajo nov lik tvojega imunskega sistema. Pri tem procesu je kvaliteta elementa Vode enako pomembna kot element Ognja.

2

Bodi pozoren na transformacije mikrobioma (množice družin mikrobov v telesu), ko se slednji začne premikati vzdolž ojačanih poti osebne zmajeve zavesti. Družina mikrobov je sposobna prevesti vzorce na novo razvitega imunskega sistema v prakso.

3

Da bi lahko priklical navzočnost svoje zmajeve (prvinske) zavesti lahko uporabiš zloge HO, HI, HU, HE ali HA tako da jih zveniš (najbolje v tišini) znotraj svojega trebušnega, potem pa tudi znotraj srčnega in nazadnje grlenega prostora. Raziskuj in utelešaj sile, ki se pri tem sproščajo in njihovo zavest.

 


 MEDITACIJA MESECA, 20. SEPTEMBER – 20. OKTOBER 2016

Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA, Ljubljana

KAKO SE SOOČITI Z IZZIVI RAZPADAJOČEGA SVETA

V zadnjem času so, kot del Zemljine preobrazbe, postali procesi razpadanja prostora in časa bistveno močnejši. Razkrajajo se strukture, ki povezujejo telo obstoječega sveta, kar odločilno vpliva na obnašanje ljudi in narodov. Raste agresivnost, begunstvo in več je obupa. Ker meje med energijskimi in emocionalnimi polji niso več trdne, se negativna čustva lahko nepričakovano hitro razširijo in odplaknejo dobre namene posameznikov in skupin.

Namen meditacije meseca je ponuditi predloge, kako se da soočiti z hitro razpadajočim temeljem sveta zapisanega preteklosti. Meditacija nima določene oblike, ampak je sestavljena kot skupina predlogov, ki jih vsakdo lahko razvija po svojem občutku.

1

Vzdrževanje stika z navzočnostjo Gaje, stvariteljice novega zemeljskega vesolja, je temeljnega pomena. Zavedaj se njenega žarišča, ki se nahaja globoko v trebušni votlini. Izhajajoč iz tega žarišča Gajine navzočnosti, se njena aura širi radialno na vse strani, segajoč do višine srca – morda tudi dlje. Raziskuj tudi razmerje med Gajino navzočnostjo znotraj sebe in znotraj Zemlje.

2

Povezuj se z pravzorcem človeškega bitja kot člana Gajine družine življenja. Občuti ta pravzorec, kako utripa za tvojim hrbtom in lobanjo osredinjen na ravni grla. Predstavlja vir neprestanega navdiha, kako doseči novo raven bivanja. Raziskuješ lahko njegovo vez s srčnim središčem in način, kako se s pomočjo med-razsežnostnih vrat srčnega središča uteleša v vsakdanjem življenju.

3

Lahko so zaman vsa prizadevanja za ohranitev notranjega miru in osebne vse-povezanosti če v telesu primanjkuje kvalitete elementa Vode. Tega fizična voda ne more nadomestiti. Mišljena je voda kot element pretočnosti, nujno potreben v času neprestanih sprememb. Še pomembnejša je voda kot bitje in zavest sočutja in ljubezni. Lahko si predstavljaš kapljice vode razporejene povsod med celicami in minerali v telesu. Ali pa si predstavljaš, da stojiš ob jezeru in vdihavaš njegovo vodno kvaliteto, medtem ko izdihavaš svojo ljubezen do Gaje in njenega stvarstva.


 

MEDITACIJA MESECA,  20. AVGUST – 20. SEPTEMBER 2016

Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA, Ljubljana

POISKATI BO TREBA NOVE OBLIKE OZEMLJEVANJA

Za sedanje obdobje prehoda so značilne turbulence, ki se pogosto pojavljajo na vidni ali nevidni ravni. Zdi se, da Gaja in njeni neutrudni soustvarjalci delujejo na dva dopolnjujoča se načina.

Po eni strani vodijo ven iz Gajinega telesa vse sile in bitja, ki ne spadajo več med vitalne in duhovne razsežnosti Zemlje. V telesu Gaje obstajajo kot ostanki preteklosti in pri tem delujejo kot neke vrste paraziti.

Po drugi strani prebuja Gaja tista bitja, sile in geomantične sisteme, ki jih potrebuje, da bi lahko izvedla veliki kvantni preskok in se tako uglasila z novim vstopajočim ciklusom razvoja vesolja. To pomeni, da se spekter vitalnih sil, delujočih znotraj našega življenjskega prostora, tu in tam hitro menja, kar nadalje pomeni za nas, človeška bitja, izziv, vsakič najti novo počelo ozemljitve in ravnotežja – kar je tudi pogoj, da lahko ustvarjalno prispevamo k Gajinemu procesu preobrazbe.

V vsakem primeru pomaga, če je človek ozemljen in povezan z jedrom Gaje. Predlog:

 • Bodi navzoč in v miru.
 • Za ozemljitev in povezavo z Gajo uporabi medrazsežnostni portal, ki obstaja na ravni tal sredi med tvojimi podplati v obliki drobne luknjice.
 • Začni na ravni srca in pojdi z imaginarno nitjo skozi to luknjico v Zemljo, da se dotakneš jedra Gaje.
 • Ko se vračaš uporabi isto luknjico dokler se spet ne dvigneš na raven srca. Tako si oblikoval/a znak neskončnosti – osmico.
 • Nekaj časa ponavljaj isto pot.
 • Morda lahko razviješ svojo variacijo iste vaje.

Kadar ti znaki, sanje ali videnja povedo, da obstaja nekaj, kar je potrebno preobraziti in sprostiti, je morda najbolj primerna uporaba vijoličnega žarka preobrazbe.

Lahko ga uporabiš tako, da si nad sabo ali danim krajem predstavljaš vijolične zvezde stkane iz finih membran, sposobne posrkati vase tiste sile ali bitja, ki nimajo več mesta v telesu Gaje, ker je njihov čas minil. Ko jih vsrkajo, se one preobrazijo v smislu svojega izvirnega pravzorca in usmerijo proti kraju v vesolju, predvidenem zanje.

Zavedajmo se, da vijolične zvezde niso stroji, ampak živa bitja Gaje, ki svoje delo opravljajo zavestno. Ravnajmo temu primerno.

Tudi ne pozabimo, da je v vsakem položaju, ki se lahko pripeti med procesom Zemljine preobrazbe, potrebno vzdrževati notranji mir.


 

MEDITACIJA MESECA, 20. JUNIJ – 20. JULIJ 2016

Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA, Ljubljana

PRAZNUJMO NAŠE SO-USTVARJANJE Z GAJO

Med 17. in 25. junijem 2016 se v Gea Viva centru na Braču odvija 5. mednarodno srečanje gibanj in posameznikov povezanih v omrežju LifeNet. »Praznujmo naše so-ustvarjanje z Gajo« je tema srečanja. Namen meditacije je sodelovati pri namenu in vsebini srečanja.

 • Predstavljaj si, da stojimo v širnem krogu okrog prostora tako širokega kot je Gaja, naš ljubljeni domači planet. Kroga se udeležujejo mnogi ljudje z vseh koncev sveta – čeprav večine niti ne poznamo.
 • V prostor kroga ne projiciramo naših pričakovanja ali zahtev. Prostor znotraj kroga ohranjamo prost človeških predstav in strahov, tako da je Gaja/Tera svobodna pri rojevanju svojega novega cikla razvoja in stvarjenja.
 • Zavedaj se, da je za hrbtom našega kroga še mnogo drugih krogov, na primer, krog dreves, krog živali, elementarnih in vilinskih bitij, krog naših vrstnikov iz duhovnih svetov, krog gora in zvezd…Njihov namen je nuditi podporo trenutku rojstva.
 • Stoj v tišini, opazuj in sodeluj pri trenutku rojstva s svojimi srčnimi silami.

 


NUJNA MEDITACIJA, JUNIJ 2016

NUJNA MEDITACIJA, JUNIJ 2016

Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA, Ljubljana

Drage prijateljice/prijatelji žive Zemlje!

Nocoj sem doživel sanje, ki jih dojemam kot spodbudo, da nekaj storimo in s tem preprečimo posledice možne (jedrske?) katastrofe. Sporočilo sanj sem občutil tako nujno, da sem se odločil podeliti ga z vami vsemi, ki vam je mar usoda našega planetarnega doma.

Sanjam jeznega očeta, ki se je zaradi neke žalitve odločil ubiti sina. Do smrti ga hoče pretepsti zadaj za nekakšnim atomskim reaktorjem. Ko to vidim, začnem na ves glas kriče peti tole žalostinko: »O joj Mati, ali je to treba, o joj Mati ali je to treba, o joj Mati…!« Moja intervencija na nek čuden način pomaga, ker zdaj vidim očeta prihajati proti meni s sinom naslonjenim na njegova ramena. Sin ima sicer zlomljeno nogo in poškodovane druge dele telesa. Oba sta videti siva, ampak sta preživela.

Kričal sem tako močno, da me je lastni glas prebudil.

V sanjah nisem poskušal preprečiti pričakovanega dogodka. Morda gre za nekaj takega, kar se zaradi nekih razlogov mora zgoditi. Namesto tega sem stal ob strani in klical Mati življenja, da ustvari pogoje, da »pretep« nebi imel smrtonosnih posledic za življenje Zemlje in njenih bitij.

Praktično bi to pomenilo, da naj kot človeška bitja vzdržujemo prostor, znotraj katerega bi Gaja in njena bitja lahko delovala na ustrezen način. Človeška vloga je pri tem potrebna, ker imamo očitno opraviti z okoliščinami, ki so tako močno podvržene človeški kontroli, da se jim subtilna bitja, ki bi lahko pomagala, težko približajo.

Lahko seveda delujete v skladu s svojo intuicijo ali vpogledi, moj predlog pa je takle:

 • Predstavljaj si, da je prostor odtujenega sveta (med tem, ko se zavedaš njegovih nevarnih vozlov) začasno ločen od tebe. Na ta način boš lahko izstopil/a iz njega. Če poznaš vaje Dotika Gaje, lahko narediš gesto odklopa.
 • Za tem stopi v svoji imaginaciji za korak nazaj, da izstopiš iz obstoječe strukture sveta, kakršno kar naprej vzpostavlja odtujena zavest. Potem pa stopi še drugi korak nazaj.
 • Zdaj stojiš dva koraka za svojim srčnim središčem. Kraj kjer stojiš se lahko tolmači kot božansko ozadje tvojega srčnega sistema.
 • Ko stojiš tam, zaobjemaj z rokama tisti vidik resničnosti, kjer je dandanes naseljena človeška civilizacija. Zavedaj se tudi drugih udeležencev meditacije in občuti, kako skupaj oblikujemo svetlobni krog.
 • Prosi mater Zemljinega vesolja in druga bitja življenja in svetlobe, ki jih poznaš in jim zaupaš, da ustvarjeni krog uporabijo kot možnost, usmeriti predvideni dogodek tako, da bodo temelji življenja na Zemlji in njegova bitja varna in zaščitena.

Predlagano meditacijo se lahko izvaja vzporedno z Meditacijo meseca dokler je to potrebno. Hvala za sodelovanje.

 


MEDITACIJA MESECA, 20. MAJ–20. JUNIJ 2016

Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA, Ljubljana

PRENOVITI ČLOVEKOVO VLOGO PRI PRAVZORCU ŽIVLJENJA

Namen meditacije prejšnji mesec je bil, ponovno se povezati s pravzorcem človeškega bitja, ki je skupen nam vsem. N tak način se da preobraziti človeško egocentričnost, tako značilno za zdajšnjo stopnjo človeškega razvoja in njen precej rušilni značaj.

Ta mesec se bomo posvetili pravzorcu življenja kot celote in vlogi človeka v njegovi rozeti oziroma mandali. Ni namreč dovolj, da se povezujemo s pravzorcem človeka kot človeškega bitja. Potrebno je tudi prenoviti našo vlogo v pravzorcu življenja na Zemlji.  Šele potem se človeška civilizacija lahko ustvarjalno vključi v razvoj Zemlje in njenih bitij.

Prvi mesec v maju se nas je skupina zbrala v Akademiji Zaunreiter pri Linzu, da bi raziskala, kako se da v tem kritičnem trenutku ponovno povezati s pravzorcem življenja na Zemlji in odkriti človekovo vlogo v njem. Priloženi model je rezultat srečanja.

Kako se ga da uporabiti v meditativne namene?

1.

 • Izbereš si lahko katerokoli polje pravzorca/modela in obnavljaš svoj stik z odgovarjajočim območjem življenja in njegovimi bitji.
 • Model lahko kopiraš in ga uporabljaš kot kažipot, ki te vodi do območja, s katerim se želiš v tem trenutku povezovati. Sledi svoji imaginaciji v izbrano območje. Med omenjenim srečanjem smo odprli vrata v našteta območja bivanja in k njihovim bitjem.
 • Z izbranim območjem se lahko povezuješ znotraj svojega srčnega območja ali se mu približaš po poti hrbta srca.

2.

Človeški vpliv je skoraj vse različne vidike pravzorca življenja na ta ali drugačen način poškodoval ali celo izmaličil. Zato se lahko zgodi, da se pri povezovanju pojavijo vzorci ali bitja v svoji odtujeni obliki.

Jemlji to kot vabilo, da sodeluješ pri preobrazbi senčnih strani človeškega bivanja na Zemlji.

Če se kaj takega zgodi ne obupavaj, temveč uporabi metode preobrazbe ali energijske reciklaže:

 • Uporabiš lahko implozijo luči od znotraj, tako da se pojav skrči v točko prvinske svetlobe.
 • Lahko uporabiš tokove vijolične luči preobrazbe.
 • Uporabi nežno moč tvojega sočutja, prosi Gajo odpuščanja za človeško zablodo, prosi za božansko milost – Vaja Dotika Gaje!

3.

Še ena pomembna naloga: povezati med sabo različne vidike in bitja življenja, tako da se (novi) pravzorec življenja lahko manifestira kot povezana celota.

Pri tem lahko delaš najprej na srčnem območju za hrbtom – potem pa nastalo kvaliteto skozi vrata srčnega centra prenesi v ospredje srčnega sistema.

življ.koda

 


MEDITACIJA MESECA, 20. APRIL – 20. MAJ 2016

Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA, Ljubljana

PONOVNO SE POVEZATI S PRAVZORCEM ČLOVEŠKEGA BITJA

Človeka lahko razumemo kot kozmično bitje razvijajoče se znotraj maternice Gaje/Zemlje. To pomeni, da v ozadju vsakega človeka utripa pravzorec (rozeta, matrica,) skupen vsem človeškim bitjem – kar pa ni v nasprotju z individualnimi vzorci, ki so vanj vključeni.

Sodobna človeška civilizacija skuša na vse načine potisniti v ospredje osebne vzorce posameznika, da bi nam prikrila naše resnično bistvo, vpisano v pravzorcu celovitega več-razsežnostnega človeka.

Če človek ni odločno povezan z bistvom človeka kot človeka, potem posameznika kaj lahko spodnese, da se spremeni v egocentrično pošast. Sodobnih primerov ni potrebno naštevati.

Tragedijo se lahko prepreči, če ozavestimo naš skupni pravzorec in ga vključimo v našo telesno zavest. Nekaj predlogov:

1

 • Stoje ali sede si predstavljaj, da dve pedi pod tabo utripa pravzorec, skupen vsem človeškim bitjem. Vpisan je v spominu Gaje/Zemlje. Vidimo ga lahko kot krožni vzorec podoben rozeti na pročelju gotskih katedral ali mandali.
 • Čez čas dovoli, da se vzorec dvigne skozi eno od obeh nog in skozi tvoje telo navzgor, pri čemer ga vsrkaš v organizem svoje telesne zavesti.
 • Zavedaj se, da je pravzorec človeškega bitja navzoč v tvojem telesu. Kako ga občutiš?
 • Podeli svojo povezanost s pravzorcem človeka kot človeka z človeštvom kot celoto.

2

 • Zavedaj se, da je pravzorec človeškega bitja, skupen vsem nam, vpisan tudi v vzročnih razsežnostih tvojega subtilnega telesa – za hrbtom.
 • Predstavljaj si ga kot pisano rozeto ali mandalo.
 • Potrudi se, da ga pritegneš v svoje telo in vsrkaš v svojo po celem telesu razporejeno zavest.

3

 • Predstavljaj si, da se bitje na las podobno tebi naslanja s hrbtom ob tvoj hrbet. S hrbtom se dotikaš hrbta svojega onkraj-osebnostnega jaza.
 • V pravem trenutku dovoli, da tvoj onkraj-osebnostni jaz zdrsne skozi tvoje telo in se znajde pred tabo.
 • Poglej v njegove oči in se posveti temu, da ponovno vzpostaviš razmerje z njim.

 


DODATEK

K MEDITACIJI MESECA 20. marec – 20. april 2016

VITAAA Društvo za sožitje človeka, narave in prostora

Objavljena meditacija za marec/april se nanaša na senčne strani tega, kar se trenutno dogaja z Zemljo in nami. Če hočemo biti pravični do Gaje in njenih naporov, vzpostaviti več-razsežnostno časovno-prostorsko resničnost na planetu, se moramo posvetiti tudi svetli strani dogajanja.

Takšen je namen naslednjega dodatka k Meditaciji meseca:

 1. Predstavljaj si, da pred svojim pleksusom držiš jezero na rokah – lahko narediš ustrezno gesto.
 2. Predstavljaj si, da je za tvojim hrbtom na isti ravni še eno jezero. Obe jezeri eno drugo odsevata.  Skoraj enaka sta, ampak vedi, da ima jezero za hrbtom še neko drugo, bolj vilinsko ali rajsko kvaliteto.
 3. Potem si predstavljaj tok izmenjave med obema jezeroma. Tok teče v obliki znaka neskončno (ležeča osmica) od jezera za hrbtom proti jezeru pred prsmi in nazaj.
 4. Na ta način se arhetipske in vilinske vrednote/sile jezera za hrbtom pretakajo v prednji prostor, da lahko postanejo dejavne v utelešenem svetu žive resničnosti.
 5. Točka prehoda iz enega jezera v drugega (ničelna točka osmice) se nahaja prav pod konico grodnice. Ko se voda jezer pretaka sem ter tja, lahko občutiš, da se dotika konice grodnice.
 6. Sledi tej imaginaciji nekaj časa, potem se umiri in opazuj, kaj se dogaja znotraj tebe.

Isto meditacijo lahko izvajaš na ravni srca, pri čemer srčno središče služi kot točka pretoka med obema lokoma osmice.

med.april.2016


MEDITACIJA MESECA, 20. marec – 20. april 2016

Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA, Ljubljana

 

Iz kolektivnega spomina na Atlantido je treba izločiti strup

Zadnje dva, tri tedne se občuti nujo, da se nevtralizirajo spomini, povezani s padcem davne civilizacije Atlantide. Trenutna dogajanja po svetu kažejo, da se človeštvo ne zaveda dovolj skrajne nevarnosti tega, da nekritično sledimo poti, ki je civilizacijo Atlantide pripeljala do samouničenja, o katerem pripovedujejo številni vidci, ki jim gre zaupati.

Da bi se lahko izognili magnetskemu potegu v smeri kataklizme, je treba izločiti »strup« iz omenjenih spominov, zapisanih predvsem v elementu Vode – pa tudi v primeru zlorabe živalskega kraljestva in elementa Ognja. Nekaj predlogov, kako lahko pomagamo pri njihovi preobrazbi:

Obnoviti čistost vode

Predstavljaj si, da stojiš na bregu nekega vodnega telesa, najsi bo jezero, reka…Uglasi se z njegovo navzočnostjo.

Usmeri svojo pozornost k mogočnim zvezdnim konstelacijam Zodiaka (Zodiak, grško pomeni »živalski krog«). S svojo magnetno močjo so sposobne izvleči iz elementa Vode kataklizmične spomine strahu, povezane s padcem Atlantide – bila je vodna civilizacija!

Strup vsebovan v teh spominih se dviga proti vijolični membrani preobrazbe, razpeti med zvezdnimi konstelacijami, tako da se preobrazi v čisto življenjsko silo.

Ne pozabi na vodo svojega telesa, ki se morda želi vključiti v proces preobrazbe in opazuj, kakšne spremembe sledijo.

Zloraba živalskega kraljestva

Nekateri spominski zapisi pričajo o magijskih dejavnostih tiste dobe, pri katerih so človeško subtilno telo pomešali s telesi določenih živali, da bi človek izgubil zavest o svoji resnični identiteti. Posledice, ki niso bile nikdar zaceljene, predstavljajo težko breme za živali in hkrati vzrok človeške izgubljenosti, tako nevarne v tem času prehoda.

Predstavljaj si, da kot velika skupina ljudi stojimo v krogu, ki so ga oblikovale živali vseh vrst. One so identične s svojimi pravzorci in predstavljajo neke vrste zodiak na Zemlji.

Dovoli, da živalski krog potegne iz telesa človeštva tuje delce, ki so bili nasilno zlepljeni s človeškim telesom. Živali jih preobražene sprejmejo nazaj v svoja telesa.

Potem se posveti prenavljanju svoje identitete človeškega bitja.

Zloraba elementa Ognja

Element Ognja nosi v sebi spomin na zlorabo v obliki atomske energije, uporabljene kot orožje. Nesrečni spomin je v tem primeru shranjen v notranjih plasteh Zemlje.

Po drugi strani pa element Ognja vsebuje spomine na njegovo zlorabo kot duhovnega orožja. V tem primeru visi spomin v zraku v obliki ognjenih vrtincev.

Bitja elementa Vode so ponudila hkratno pomoč v obeh primerih zlorabe. Bodi v resonanci z bitji vode in jih prosi, da delujejo kot nevtralizatorji v primeru iztirjenega ognja.

Potem si predstavljaj, da stojiš ob širnem vodnem telesu morja ali jezera. Dovoli, da se omenjeni spomin, shranjen v Zemlji, skozi vodno telo dvigne v ozračje in se pri tem preobrazi v čisto svetlobo.

Hkrati se ogenj, viseč v zraku, spušča navzdol skozi vodno telo, se pri tem preobrazi v čisto toploto in shrani v telesu Zemlje.

Opazuj dogajanje in se veseli uspeha.

 


MEDITACIJA MESECA, 20. september – 20. oktober 2015

Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA, Ljubljana

Navalu beguncev iz Male Azije v Srednjo Evropo je potrebno posvetiti posebno pozornost:

 • Najprej velja, da so begunci naši soljudje, vredni sočutja, pomoči in podpore.
 • Se pa je treba zavedati, da množica beguncev v svojem spominu in s svojo navzočnostjo prenaša najbolj razdiralne vzorce dualizma, kombinacijo verske vojne (med dvema ločinama, ki prisegata na isto sveto knjigo), pomešano z bratomorno vojno.
 • Zavedati se je tudi treba, da se nepretrgan tok beguncev namenoma usmerja proti Srednji Evropi, da bi se tam naselil. Glede na geomantično telo Evrope je Srednja Evropa (polje zavesti med Bernom, Frankfurtom, Prago in Zagrebom) odgovorna za vzdrževanje vsestranskega stika s pravzorcem Zemlje, s čimer omogoča navdihujočo vlogo Evrope v procesu Zemljine preobrazbe.
 • Ukinjanje »Železne zavese« leta 2004 z integracijo vzhodnoevropskih držav, vključno s Slovenijo, je bil velik dosežek Evropske Unije. S tem je bil presežen razkol v Evropi, ki je paraliziral njeno resnično vlogo v svetu. Begunski naval ogroža to pridobitev s tem, da prinaša nazadnjaške dualistične vzorce v sredo Evrope – tudi glede razmerja med ženskim in moškim počelom. Razkol se je že pokazal ob polarizaciji politikov evropskega vzhoda in zahoda ob vprašanju nastanitve beguncev.
 • Kaj se da narediti? Središče Evrope je treba osveščati in varovati na ravni zavesti in občutka tako, da se njegova celota ne razbije. Prav gotovo je smiselno in potrebno, da tok beguncev razvrednoti marsikatere lažne vzorce evropske identitete. Toda bodočnost Zemlje in njenih živih bitij ne sme biti ogrožena.

Nekaj predlogov, kako pomagati:

1

Predstavljaj si v svoji imaginaciji, da se tok beguncev, medtem ko se približuje Srednji Evropi, ne pomika skozi državne meje, temveč skozi membrane obarvane z mavričnimi barvami, tako da se sence dualizma, ki jih nosijo s sabo, lahko preobražajo v navdih v smeri občutka za vse-povezano celoto.

2

Dihalna vaja za ojačanje Srednje Evrope kot sončnega pleteža evropskega organizma. Predlagano imaginacijo spremlja dihanje:

 • Vdihni iz jedra Zemlje.
 • Ko izdihneš si predstavljaj, da izdihneš na ravni sončnega pleteža (med dnom grodnice in popkom) in sicer v smeri pred sabo in za hrbtom hkrati. Kratek premor
 • Nato vdihni na isti ravni in si predstavljaj, da potegneš dih hkrati iz prostora pred sabo in za hrbtom.
 • Izdihni v vesoljni prostor. Kratek premor
 • Nato vdihni iz vesoljnega prostora in izdihni kot prej na ravni sončnega pleteža.
 • Po kratkem premoru vdihni kot prej in izdihni v središče Zemlje. Kratek premor
 • Nekaj časa dihaj na tak način in poistoveti svoj sončni pletež z območjem Srednje Evrope.

3

V imaginaciji zaščiti integriteto Srednje Evrope s svetlobno sfero in zagotovi, da niha v resonanci s pravzorcem Gaje, kakršen velja v tem trenutku. Lastni sončni pletež uporabi kot medij uglasitve.

 


 

MEDITACIJA MESECA, 20. maj – 20. junij 2015

Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA

SVOBODO ŽIVALIM

Ljudje pozabljamo, kako bližje je naše bistvo povezano z bitji živalskega kraljestva. Ne nek način smo ponovno utelešenje različnih živalskih vrst, bivajočih znotraj nas. Z živalmi delimo vse povezujočo nit življenja.

Z iztrebljanjem živalskih vrst nič manj ne ogrožamo pretok življenja, kot z medsebojnim vojskovanjem.

Namen meditacije v tekočem mesecu je razvijati nove vzorce sobivanja med človeštvom in živalmi s pomočjo lastnega večdimenzionalnega telesa, bližje povezanega z živalskim kraljestvom.

Nekaj predlogov:

1

 • Izberi žival in jo povabi v prostor svojega telesa. Lahko je tvoja osebna žival varuhinja. Čez čas si predstavljaj, da žival izstopa iz prostora tvojega telesa in se pomika vzvratno proti območju svojih prednikov (proti svojemu pravzorcu shranjenem v spominu njenih prednikov).
 • Ni lahko živalim hoditi vzvratno. Pomagaj ji, da se korak za korakom pomika proti svojemu arhetipu.
 • Potem, ko je naredila nekaj korakov vzvratno, bodi pozoren, da dojameš izvirno kvaliteto živalskega kraljestva.
 • Potem povabi žival, da se ponovno vrne v smeri tvojega telesa (zdaj ponovno povezana) in jo skozi svoje telo vodi na območje utelešenega življenja pred sabo kot simbol upanja, da je človek pripravljen spoznati živali za svoje sorodnice.

2

Glej v oči živali in pri tem vstopi v vesoljni ocean za njenimi očmi, da živali spoznaš kot kozmična bitja – se lahko naredi tudi imaginativno.

3

 • Doživljaj mir živali na osnovi načela uroborosa. Uroboros je zmaj, ki zaokrožen lovi svoj rep.
 • Predstavljaj si, da se s svojim občutkom/zavestjo pomikaš od svojega središča v loku okrog glave nazaj za hrbet v smeri območja, kjer so shranjeni pravzorci živali.
 • Občuti!
 • Potem nadaljuj s krožno potjo v smeri navzdol in proti svoji trtici. Krog si sklenila. Kako ga občutiš?
Back to Slovenia