The installation that we created with my wife Marika in the Gallery Tir in Nova Gorica in 2012 is entitled “Images from the Fairy World”. It refers to a line of sacred places in our Vipava valley that are connected to the civilization of the elemental world, that Celts called Sidhe. Each of those places that are aligned to each other got a cosmogram that Marika carved in wood. The glass structure represents the river Vipava that stands for the identity of the valley.

“Z ženo Mariko sva iz naravnih materialov postavila model spodnje Vipavske doline. Vanj je vpletena “vilinska os”, ki povezuje pet krajev v dolini, pomembnih za delovanje elementarnega sveta. S pojmom “elementarnega sveta” označujem inteligenco narave. Os elementarnega sveta izvira pri Sv. Pavlu nad Ajdovščino, teče čez Sv. Petra pri Dobravljah, čez Kozmac pri Črničah, čez Cirje pri Šempasu in ponikne v podzemlje znotraj kroga združene Evrope pred železniško postajo v Novi Gorici.”
Kozmograme iz lesa je izrezljala Marika Pogačnik. Instalacijo spremljajo Markova videnja elementarnih bitij.

Exhibition in gallery Tir, Nova Gorica 2012 2012